Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Nedělní ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky.
Významnější události ze života farnosti během roku najdete v menu Kalendář událostí.

Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.

Aktuality

Týden po 7. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 6. neděli v mezidobí A
(od 19. do 26. 2. 2017)

Autor: P. Vavřinec | Pokračování článku...

Týden po 6. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 6. neděli v mezidobí A
(od 12. do 19. 2. 2017)

Autor: P. Vavřinec | Pokračování článku...

Popeleční středou začíná doba postní

Ve středu 1. března 2017 začíná letošní doba postní. Liturgie této doby připravuje katechumeny (postupným uváděním do křesťanského života) a ostatní věřící (připomínáním vlastního křtu a pokáním) na slavení Velikonoc.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Duchovní obnova s P. Metodějem Zdeňkem Kozubíkem, OPraem

V sobotu 1. dubna 2017 se od 14 hodin uskuteční duchovní obnova s bývalým jihlavským farářem P. Metodějem Zdeňkem Kozubíkem, O.Praem.

Autor: Hana Konířová, P. Petr | Pokračování článku...

Příprava k církevnímu sňatku - od 22. 3. 2017

Informace ke kurzu pro páry, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. První setkání je 22. března 2017 v 18 hodin v učebně farnosti u kostela Matky Boží.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Duchovní obnova s P. Ladislavem Noskem, SJ

Centrum pro rodinu Vysočina z.s. pořádá v sobotu 18. února 2017 od 14 hodin duchovní obnovu s jihlavským rodákem P. Ladislavem Noskem, SJ.

Autor: CPR Vysočina z.s. | Pokračování článku...

Úklid vánoční výzdoby a betlému ve farním kostele

V sobotu 4. února 2017 proběhla po ranní bohoslužbě v kostele sv. Jakuba brigáda – úklid vánočních stromků (rovněž v kostele sv. Ignáce), úklid velkého betlému, rozebírání a uložení podia pod betlém a vysávání plochy kostela a kostelních lavic.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 5. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 5. neděli v mezidobí A
(od 5. do 12. 2. 2017)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Doplnění liturgického vybavení kostela sv. Jakuba - únor 2017

V zimních měsících letošního roku vznikalo doplnění liturgického vybavení farního kostela – nové dřevěné klekátko.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 4. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 4. neděli v mezidobí A
(od 29. 1. do 5. 2. 2017)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 1291   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2016 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

čtvrtek 7. týdne v mezidobí
sv. Polykarp

1. čtení:
Sir 5,1-10
Žalm:
Zl 1
2. čtení:

Evangelium:
Mk 9,41-50
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 -11 a 15 – 17.

V jiném termínu je lepší si návštěvu předem domluvit.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

24.9.2016
Informace k udělování svátosti biřmování v naší farnosti najdete v menu "Farní aktivity > Příprava k biřmování".

5.9.2016
V menu "Farní aktivity" najdete nabídku různých aktivit konaných ve farnosti u sv. Jakuba během školního roku. Aktualizováno.

28.8.2016
Informace k výuce katolického náboženství pro děti v naší farnosti a přihlášku ke stažení najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

1.6.2016
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na Katolický týdeník, kliknutím na jeho logo v levé spodní části webu.

11.4.2016
Biskup naší diecéze zřídil Diecézní charitu na svém území jako nástroj charitativní služby katolické církve (viz Stanovy Diecézní charity). Její součástí v našem městě je Oblastní charita Jihlava. Přímý odkaz najdete nově kliknutím na logo Charity v levé části webu pod počítadlem návštěvnosti.

Další novinky...