Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Nedělní ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky.
Významnější události ze života farnosti během roku najdete v menu Kalendář událostí.

Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.

Aktuality

Velikonoce 2017

Velikonoční bohoslužby a další informace.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Řád premonstrátů zahajuje generální opravu střechy kostela sv. Jakuba

Královská kanonie premonstrátů na Strahově byla úspěšná v žádosti o evropskou dotaci s projektem kompletní opravy střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě.

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Ohlédnutí za letošním Misijním koláčem

O 4. neděli postní 26. března 2017 se svatojakubští farníci již tradičně zapojili do akce Misijní koláč. Po mši svaté jsme si před kostelem sv. Ignáce i sv. Jakuba mohli nabídnout domácí koláče a jiné dobroty a také čaj a kávu.

Autor: Michaela Prudká | Pokračování článku...

Duchovní obnova s P. Metodějem Zdeňkem Kozubíkem, OPraem

V sobotu 1. dubna 2017 se od 14 hodin uskuteční duchovní obnova s bývalým jihlavským farářem P. Metodějem Zdeňkem Kozubíkem, O.Praem.

Autor: Hana Konířová, P. Petr | Pokračování článku...

Svátost pomazání nemocných v době postní

Jak je již ve farnosti zvykem, v pátek před 5. nedělí postní, letos 31. března 2017, budeme při mši svaté v 8 hodin ve farním kostele sv. Jakuba udělovat svátost pomazání nemocných. Přistoupit mohou lidé vážně nemocní a senioři v pokročilém stáří.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Diecézní setkání mládeže v Brně

V sobotu před Květnou nedělí 8. dubna 2017 se v katedrále sv. Petra a Pavla koná diecézní setkání mládeže. Mladí i z naší farnosti jsou srdečně zváni.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 4. neděli postní

Farní ohlášky pro týden po 4. neděli postní A
(od 26. 3. do 2. 4. 2017)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Misijní koláč - 26. 3. 2017

Na 4. neděli postní 26. března 2017 se naše farnost již po několikáté připojí k projektu Papežského misijního díla „Misijní koláč“ nabídnutím doma upečených dobrot, a to po skončení mše svaté u sv. Ignáce v 8.30 a následně u sv. Jakuba po mši svaté v 10.30 hodin.

Autor: Barbora Piáčková | Pokračování článku...

Týden po 3. neděli postní

Farní ohlášky pro týden po 3. neděli postní A
(od 19. do 26. 3. 2017)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Příprava k církevnímu sňatku - od 22. 3. 2017

Informace ke kurzu pro páry, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. První setkání je 22. března 2017 v 18 hodin v učebně farnosti u kostela Matky Boží.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 1305   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2016 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

čtvrtek 4. postního týdne
sv. Jan Klimak

1. čtení:
Ex 32,7-14
Žalm:
Zl 106
2. čtení:

Evangelium:
Jan 5,31-47
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 -11 a 15 – 17.

V jiném termínu je lepší si návštěvu předem domluvit.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

24.9.2016
Informace k udělování svátosti biřmování v naší farnosti najdete v menu "Farní aktivity > Příprava k biřmování".

5.9.2016
V menu "Farní aktivity" najdete nabídku různých aktivit konaných ve farnosti u sv. Jakuba během školního roku. Aktualizováno.

28.8.2016
Informace k výuce katolického náboženství pro děti v naší farnosti a přihlášku ke stažení najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...