Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky. Události ve farnosti v menu Kalendář událostí.
Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.
Královské kanonii premonstrátů na Strahově byla poskytnuta evropská dotace na projekt "Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě". Celkové způsobilé výdaje jsou 30 920 629,76- Kč (z toho dotace z fondu ERDF 85%, ze státního rozpočtu 10%, soukromé zdroje příjemce 5%). Dodavatelem prací je firma BÁČA, Polička s.r.o. Nabídková, smluvní cena je 26 796 152,- Kč včetně DPH. Realizace akce: 1. 5. 2017 až 30. 4. 2019. Kostel je otevřen v obvyklém režimu. Vyhlídková věž je uzavřena. Po ukončení oprav bude prostor krovu a větší část kostela zpřístupněna veřejnosti.

Aktuality

Pouť k Panně Marii Bolestné - 15. 9. 2017

V pátek 15. září 2017 je v naší farnosti slavnost patrocinia mariánské kaple u kostela sv. Jakuba. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby u oltáře se sousoším Piety (z roku 1330) bude v 18.00 P. Marian Jiří Husek, O.Praem., farář ve farnosti Znojmo-Louka. Srdečně vás zveme. Ranní bohoslužba ve farnosti není.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Svatojakubské farní odpoledne - 10. 9. 2017

Srdečně zveme farníky a přátele ke každoročnímu neformálnímu Svatojakubskému farnímu odpoledni pro rodiny, dospělé a děti, tentokrát v neděli 10. září 2017.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Informace pro snoubence

Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti v roce 2017 a 2018.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Poutní bohoslužby - Pístov, Kosov, Hybrálec

Informace k letošním poutním bohoslužbám v kapličkách v Pístově, Kosově a Hybrálci.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Diecézní pouť rodin

Informace k diecézní pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 2. září 2017.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Den otevřených dveří památek

Den otevřených dveří památek se letos koná v sobotu 9. září 2017. V rámci svatojakubské farnosti budou přístupné v mimořádném čase kostely sv. Ignáce a sv. Jana Křtitele.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Nanebevzetí Panny Marie - 15. 8. 2017

V úterý 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 19. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 19. neděli v mezidobí A
(od 13. do 20. 8. 2017)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po svátku Proměnění Páně

Farní ohlášky pro týden po svátku Proměnění Páně A
(od 6. do 13. 8. 2017)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Putování z Malého Beranova do Petrovic

Letos se koná v sobotu 12. srpna 2017. Začátek v 9.30 u kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 1363   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

pátek 19. týdne v mezidobí
sv. Helena

1. čtení:
Joz 24,1-13
Žalm:
Zl 136
2. čtení:

Evangelium:
Mt 19,3-12
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Pokud se nedbá o liturgii, zanedbává se víra. Člověk skutečně posvátnou a krásnou liturgii potřebuje, protože je to vrcholný moment setkání člověka s Bohem tváří v tvář
kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro liturgii a svátosti (v rozhovoru pro Radio Chrétienne Francophone)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Monitor, kliknutím na jeho logo v levé spodní části webu.

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

Další novinky...