Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky. Události ve farnosti v menu Kalendář událostí.
Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.
Královské kanonii premonstrátů na Strahově byla poskytnuta evropská dotace na projekt "Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě". Celkové způsobilé výdaje jsou 30 920 629,76- Kč (z toho dotace z fondu ERDF 85%, ze státního rozpočtu 10%, soukromé zdroje příjemce 5%). Dodavatelem prací je firma BÁČA, Polička s.r.o. Nabídková, smluvní cena je 26 796 152,- Kč včetně DPH. Realizace akce: 1. 5. 2017 až 30. 4. 2019. Kostel je otevřen v obvyklém režimu. Vyhlídková věž je uzavřena. Po ukončení oprav bude prostor krovu a větší část kostela zpřístupněna veřejnosti.

Aktuality

Slavnost patrona farnosti a poutní bohoslužba v kostele sv. Jakuba - 25. 7. 2017

Svatý apoštol Jakub Větší (Starší) je patronem naší farnosti a patronem hlavního kostela ve farnosti. Poutní bohoslužba bude slavena v úterý 25. července 2017 v 18.00 ve farním kostele sv. Jakuba.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Mše svatá pro děti ke konci školního roku - 27. 6. 2017

Blíží se opět konec školního roku. Ke mši svaté zvláště pro děti s požehnáním pro prázdninový čas zveme v úterý 27. června 2017 v mimořádném čase v 17.00 do farního kos­tela sv. Jakuba. Po skončení mše svaté bude v areálu řeholního domu setkání pro děti a rodiče s opékáním.

Autor: P. Vavřinec | Pokračování článku...

Týden po 12. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 12. neděli v mezidobí A
(od 25. 6. do 2. 7. 2017)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

´Good work´ v Jihlavě o letních prázdninách

V sobotu 15. července 2017 v 16 hodin vystoupí v kostele sv. Ignáce pop gospelová skupina ´Good work´. Srdečně zveme.

Autor: Vjerka Šablaturová, P. Petr | Pokračování článku...

Poutní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele - 25. 6. 2017

Svatému Janu Křtiteli je v naší farnosti zasvěcen jeden z filiálních kostelů – na Jánském kopci. Poutní mše svatá ke cti sv. Jana Křtitele bude v tomto kostele slavena v neděli 25. června 2017 v 9.30 hodin.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Poutní bohoslužba v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - 23. a 25. 6. 2017

Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu je v naší farnosti zasvěcen nejmladší z filiálních kostelů – v Malém Beranově. Poutní mše svatá ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude v tomto kostele slavena v pátek 23. června 2017 v 18.00 a také v neděli 25. června, letos v 8.00 hod.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Úklid a květinová výzdoba farního kostela sv. Jakuba

Informace a výzva pastoračního týmu pro farníky svatojakubské farnosti.

Autor: Karel Voldán, P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 11. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 11. neděli v mezidobí A
(od 18. do 25. 6. 2017)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Ohlédnutí za výletem dětí do Žďárských vrchů

Ve středu 14. června 2017 vyrazila skupina dětí z farní výuky náboženství na společný výlet do Žďárských vrchů.

Autor: P. Christian | Pokračování článku...

Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba - červen 2017

Malá fotogalerie (59) z realizace projektu kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy našeho hlavního kostela. První etapa – presbytář I.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 1345   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

pondělí 12. týdne v mezidobí
sv. Jan a Pavel

1. čtení:
Gn 12,1-9
Žalm:
Zl 33
2. čtení:

Evangelium:
Mt 7,1-5
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

Další novinky...