Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Nedělní ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky.
Významnější události ze života farnosti během roku najdete v menu Kalendář událostí.

Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.

Aktuality

Pozvání k vánoční výstavě ´Setkání s andělem´ do Strahovského kláštera

Akademický sochař Petr Váňa a Královská kanonie premonstrátů na Strahově pořádají od 10. prosince 2016 do 31. ledna 2017 ve Strahovském klášteře, v prostorách rajského dvora, vánoční výstavu volné tvorby „Setkání s andělem“. Srdečně zveme.

Autor: Jiří Stefan, P. Petr | Pokračování článku...

Vzpomínka na zemřelé děti v kostele sv. Jakuba - 11. 12. 2016

V podvečer 3. adventní neděle 11. prosince 2016 se bude konat v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné v 18 hodin setkání s modlitbou za zemřelé děti „Zapalme svíčku…“.

Autor: M. Marešová, P. Petr | Pokračování článku...

Koncert českých madrigalistů v Rančířově

Koncert se uskuteční v neděli 11. prosince 2016 v 16 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Rančířově.

Autor: P. Christian | Pokračování článku...

Gospelový koncert v kostele sv. Ignáce

Koncert se uskuteční v pátek 9. prosince 2016 v 19.30 v kos­tele sv. Ignáce.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

´Svatý Mikuláš´ přijde mezi děti - 6. 12. 2016

Ve svatojakubské farnosti se tak stane v den jeho památky v úterý 6. prosince 2016 při mši svaté v 18 hodin v kostele sv. Jakuba.

Autor: P. Vavřinec | Pokračování článku...

Týden po 2. neděli adventní

Farní ohlášky pro týden po 2. neděli adventní A
(od 4. do 11. 12. 2016)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Adventní duchovní obnova s opatem Marianem - 3. 12. 2016

Před druhou adventní nedělí, v sobotu 3. prosince 2016, bude příležitost k duchovní obnově – od 14 hodin ve farním sálu. Obnova bude zakončena jako obvykle eucharistickým požehnáním v kostele sv. Jakuba. Pozvání k nám přijal novoříšský opat Marian.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Adventní roráty v mariánské kapli u kostela sv. Jakuba

O sobotách letošní adventní doby jsou opět slaveny mše svaté „roráty“ v 8.00 v poutní kapli Panny Marie Bolestné s doprovodem pěveckého sboru Iuventus.

Autor: P. Christian | Pokračování článku...

Průvodce adventem 2016

Letošní „Průvodce adventem“ s myšlenkami na každý den letošní adventní doby je opět dostupný uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Pastýřský list biskupa Vojtěcha - 27. 11. 2016

Pastýřský list diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho k adventu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 1253   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2016 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

pátek 2. adventního týdne
sv. Valerie

1. čtení:
Iz 48,17-19
Žalm:
Zl 1
2. čtení:

Evangelium:
Mt 11,16-19
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2016
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Prosme o milost nikdy nezavírat dveře smíření a odpuštění, nýbrž umět překračovat zlo a neshody a otevírat každou možnou cestu naděje. Tak jako Bůh věří v nás nekonečně víc než si zasloužíme, tak také my jsme povoláni šířit naději a dávat možnost druhým.
František, papež (homilie 20. 11. 2016)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 -11 a 15 – 17.

V jiném termínu je lepší si návštěvu předem domluvit.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

24.9.2016
Informace k udělování svátosti biřmování v naší farnosti najdete v menu "Farní aktivity > Příprava k biřmování".

5.9.2016
V menu "Farní aktivity" najdete nabídku různých aktivit konaných ve farnosti u sv. Jakuba během školního roku. Aktualizováno.

28.8.2016
Informace k výuce katolického náboženství pro děti v naší farnosti a přihlášku ke stažení najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

1.6.2016
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na Katolický týdeník, kliknutím na jeho logo v levé spodní části webu.

11.4.2016
Biskup naší diecéze zřídil Diecézní charitu na svém území jako nástroj charitativní služby katolické církve (viz Stanovy Diecézní charity). Její součástí v našem městě je Oblastní charita Jihlava. Přímý odkaz najdete nově kliknutím na logo Charity v levé části webu pod počítadlem návštěvnosti.

19.2.2016
Nabídku pravidelně konaných farních aktivit v naší farnosti najdete v menu "Farní aktivity". Zároveň srdečně zveme ke kterékoliv z nich - od nejmenších dětí až po seniory.

Další novinky...