Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Nedělní ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky.
Významnější události ze života farnosti během roku najdete v menu Kalendář událostí.

Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.

Aktuality

Poutní mše svatá k patronu farnosti s opatem Michaelem - 25. 7. 2016

Svatý apoštol Jakub je patronem naší farnosti a patronem farního kostela. Poutní bohoslužba bude slavena v pondělí 25. července 2016 v 18.00 v kos­tele sv. Jakuba. Jste srdečně zváni.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Biskupské svěcení pomocného biskupa naší diecéze - 29. 6. 2016

Nový brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul přijme biskupské svěcení v den slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla 29. června 2016 ve 14.00 v katedrále v Brně na Petrově.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Mše svatá pro děti s požehnáním na prázdniny - 28. 6. 2016

Blíží se opět konec školního roku. Mše svatá zvláště pro děti s požehnáním pro prázdninový čas bude v úterý 28. června 2016 v 18.00 v kos­tele sv. Jakuba.

Autor: P. Vavřinec | Pokračování článku...

Poutní bohoslužba k sv. Janu Křtiteli - 26. 6. 2016

Svatému Janu Křtiteli je v naší farnosti zasvěcen jeden ze tří filiálních kostelů – na Jánském kopci. Poutní mše svatá ke cti sv. Jana Křtitele bude v tomto kostele slavena v neděli 26. června 2016 v 10.00 hodin.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 13. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 13. neděli v mezidobí C
(od 26. 6. do 3. 7. 2016)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Účastníci cyklopoutě po premonstrátských místech navštívili i Jihlavu

Mladí lidé ze slovenské farnosti Holíč na své cyklopouti u příležitosti Svatého roku milosrdenství navštívili ve dnech 22. a 23. června 2016 také svatojakubskou farnost v Jihlavě.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Víkend s premonstráty na Strahově na začátku července

Začátkem letních prázdnin, od pátku 1. 7. do pondělí 4. 7. 2016, se ve Strahovském klášteře v Praze uskuteční setkání pro kluky od 15 let jako příležitost k nahlédnutí do života v klášteře a setkání a rozhovorům s bratřími…

Autor: P. Bartoloměj | Pokračování článku...

Týden po 12. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 12. neděli v mezidobí C
(od 19. do 26. 6. 2016)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Ministrantské odpoledne v areálu fary u sv. Jakuba - 18. 6. 2016

V sobotu 18. června 2016 se v areálu fary u sv. Jakuba uskuteční od 15.00 Ministrantské odpoledne. Na programu budou hlavně hry. V případě nepřízně počasí se setkání uskuteční v učebně. Zváni jsou všichni ministranti ze všech kostelů naší farnosti, ale i kluci, kteří by měli o ministrování zájem a ještě neministrují. Těšíme se na Vás.

Autor: Jan Štambera | Pokračování článku...

Týden po 11. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 11. neděli v mezidobí C
(od 12. do 19. 6. 2016)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 1166   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2016 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

čtvrtek 13. týdne v mezidobí
sv. prvomučedníci římští

1. čtení:
Am 7,10-17
Žalm:
Zl 19
2. čtení:

Evangelium:
Mt 9,1-8
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2016
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Liturgie je opravdu tím okamžikem, kdy Bůh ve své nekonečné lásce touží po hlubokém sjednocení s lidmi. Jestliže také my hluboce prožíváme tyto chvíle, můžeme se s Bohem setkat. Dávejme pozor, abychom se nesnažili redukovat liturgii na prostor, kde se odehrává jakési přátelské setkání spřízněných duší. Na podobná setkání je dostatek místa i příležitostí v běžném životě. Mše svatá není prostorem pro realizaci společenských setkání v profánním smyslu slova.
kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro liturgii a svátosti (v knižním rozhovoru "Dieu ou rien" 2015)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 -11 a 15 – 17.

V jiném termínu je lepší si návštěvu předem domluvit.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

1.6.2016
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na Katolický týdeník, kliknutím na jeho logo v levé spodní části webu.

11.4.2016
Biskup naší diecéze zřídil Diecézní charitu na svém území jako nástroj charitativní služby katolické církve (viz Stanovy Diecézní charity). Její součástí v našem městě je Oblastní charita Jihlava. Přímý odkaz najdete nově kliknutím na logo Charity v levé části webu pod počítadlem návštěvnosti.

19.2.2016
Nabídku pravidelně konaných farních aktivit v naší farnosti najdete v menu "Farní aktivity". Zároveň srdečně zveme ke kterékoliv z nich - od nejmenších dětí až po seniory.

7.1.2016
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2016 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

14.12.2015
Vánoční bohoslužby 2015-2016 najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

29.8.2015
Svatojakubský farní kalendář 2016 si můžete pořídit před a po bohoslužbách v kostele sv. Jakuba, sv. Ignáce a Nejsv. Srdce Ježíšova - u vývěsek nebo v sakristii.

22.8.2015
Informace k výuce katolického náboženství pro děti v naší farnosti a přihlášku ke stažení najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...