Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Místo posledního odpočinku P. Jeronýma

Publikováno: 13.11.2012 v 22:15

V úterý 6. 11. jsme odpoledne navštívili v Praze-Nebušicích náš řádový hřbitov, kde v kruhu ostatních spolubratří odpočívá také P. Jeroným. Pokud byste toto místo chtěli kdykoliv navštívit, zde je několik informací a fotografií.

Nejstarší písemnou zmínku o Nebušicích najdeme v privilegiu papeže Řehoře X. (1273) pro Strahovský klášter, kterému kdysi náležely. Řádový hřbitov je součástí místního hřbitova, kde v krásném prostředí u lesa je vyhrazeno místo pro bratry (a v budoucnu snad i pro nás…)

Hned u vstupu na hřbitov se prochází kolem centrálního kříže, u kterého je hrobka prvního nebušického faráře, P. Sarkandra Zedníčka (1841–1923). Za ním najdeme kapli, uvnitř které jsou v kryptě pohřbeni tři strahovští opati – Zikmund Antonín Starý (opatem byl 1879–1905); Metod Jan Zavoral (1906–1942), který byl kaplanem také v Jihlavě, a Bohuslav Stanislav Jarolímek (1942–1951), rovněž kdysi kaplan u sv. Jakuba, který pak jako opat zemřel v komunistickém vězení na Pankráci 31. ledna 1951.

Bratři pak odpočívají v čtyřech řadách za sebou, po obou stranách kaple a za ní. Jeronýmův hrob najdeme v poslední řadě za kaplí, vpravo od kříže umístěného na hřbitovní zdi. Na stejném místě byl pohřben P. Leo Josef Povolný (1912–1978). Tak jako u ostatních spolubratří, i zde je jednoduchá skromná tabulka se jménem a daty narození a úmrtí…

Requiescat in pace!

Autor: Petr, Matěj, Marian

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter