Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Páně - 30. 5. 2013

Publikováno: 4.5.2013 v 13:09

Ve čtvrtek 30. 5. je slavnost Nejsv. Těla a Krve Páně, lidově nazývána též „Boží Tělo“. Letos ji prožijeme společně s farností u kostela Matky Boží. Po slavnostní bohoslužbě v 17:00 v kostele Matky Boží bude následovat eucharistický průvod městem (se zastaveními před kostelem Ducha Svatého a v kostele sv. Ignáce), který bude zakončen v kostele sv. Jakuba slavnostním požehnáním. Srdečně zveme farníky i ministranty. Děti ať si přinesou košíčky s květinami v dostatečném množství.V této souvislosti stojí za přečtení apoštolská exhortace Sacramentum caritatis (Svátost lásky) o eucharistii jako zdroji a vrcholu života a poslání Církve. Úryvek (čl. 97):

Pravá radost křesťana spočívá v poznání, že Pán zůstává s námi jako věrný společník na naší cestě. Eucharistie nás vede k pochopení, že zemřelý a vzkříšený Kristus je v tajemství Církve, ve svém těle, i naším současníkem. A my jsme se stali svědky tohoto tajemství lásky. Přejme si navzájem, abychom přistupovali plni radosti a údivu ke svaté eucharistii, abychom zakoušeli a druhým hlásali pravdu těch slov, jimiž se Ježíš loučil se svými učedníky: Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa (Mt 28,20).

Celý text si můžete přečíst ZDE (kebrle.cz).

Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter