Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Vatican news

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po slavnosti Ježíše Krista Krále

Publikováno: 24.11.2017 v 12:11

Farní ohlášky pro týden po slavnosti Ježíše Krista Krále A
(od 26. 11. do 3. 12. 2017)

Liturgický kalendář
Ne  – Slavnost Ježíše Krista Krále A
Po  –
Út  –
St  –
Čt  – Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Pá  –
So  –
Ne  – 1. neděle adventní B


V dnešní podvečer od 16 do 18 hodin zveme farníky všeho věku na oslavu „církevního silvestra“ v prostorách fary u svatého Jakuba. Můžete se těšit na adventní tvoření, rodinnou soutěž, hry a malé překvapení. Něco dobrého ke kávě a čaji je vítáno.

V sobotu 2. 12. se v kostele sv. Ignáce v 18 hodin uskuteční koncert „Zpěvy adventní – setkání sborů“ (JSPS Melodie).

V sobotu 2. 12. je v Brně v 10 hodin slavena mše svatá s diecézním biskupem u příležitosti 240. výročí založení diecéze.

Příští neděle 3. 12. je 1. adventní. V úvodu bohoslužeb požehnáme adventní věnce.

O nedělích adventní doby se na začátku mše svaté v 10.30 v kostele sv. Jakuba budou konat opět adventní průvody dětí s lucerničkami. Pro děti bude probíhat v kostele sv. Jakuba také adventní snažení v závěru těchto nedělních bohoslužeb.
Adventní snažení pro děti bude probíhat také v kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v Malém Beranově. Děti se mohou zapojit v závěru nedělních bohoslužeb. Motivem bude zvonek a šíření jeho zvuku jako symbol šíření dobra a radosti.

Příští neděli 3. 12. se v 15 hodin uskuteční ve farním sálu u sv. Jakuba promítání a povídání P. Vavřince z pěší pouti po Francii, z mariánského poutního místa La Salette až ke hrobu sv. Martina v Tours. Jste srdečně zváni.

Adventní doba má zvláště ve své druhé polovině mariánský charakter. V adventu probíhají, jako po celý rok, pondělní ranní bohoslužby v mariánské kapli u sv. Jakuba v 8 hodin. V adventní době budou i sobotní rorátní mše svaté v kapli v 8 hodin s doprovodem pěveckého sboru Iuventus.

Příležitost k duchovní obnově pro farnost bude v letošním adventu před 2. adventní nedělí v sobotu 9. 12. od 14 hodin ve farním sálu. Pozvání k nám přijal P. Maximilian Vladimír Filo, O.Praem.

Prosíme již nyní muže (mladší i starší) o účast na brigádě – přípravě konstrukce podia pod betlém a pozadí k němu v kostele sv. Jakuba, za týden v pondělí 4. 12. v 16 hodin. Děkujeme za čas a společné úsilí pro farnost.

Ve farnosti bratří minoritů připravují výstavu doma vyráběných betlémů, která bude k vidění od 17. 12. do svátku Křtu Páně. Pokud se chcete zapojit a vypůjčit svůj betlém, můžete podepsaná díla přinést do sakristie kostela Matky Boží nebo v úředních hodinách do kanceláře tamní farnosti.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na webu farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

7.5.2018
Na webu byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé spodní části stránky.

13.3.2018
Přehled velikonočních bohoslužeb najdete v menu "Bohoslužby > VELIKONOCE 2018".

10.3.2018
Info pro ministranty k velikonoční liturgii 2018 v menu "Farní aktivity > Ministranti".

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter