Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 1. neděli adventní

Publikováno: 28.11.2017 v 14:56

Farní ohlášky pro týden po 1. neděli adventní B
(od 3. do 10. 12. 2017)

Liturgický kalendář
Ne  – 1. neděle adventní B
Po  –
Út  –
St  – Památka sv. Mikuláše, biskupa
Čt  – Památka sv. Ambrože, biskupa, učitele Církve
Pá  – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
So  –
Ne  – 2. neděle adventní B


V kostelech naší farnosti si můžete v závěru bohoslužeb vzít brožurku „Průvodce adventem 2017“ s myšlenkami k prožití adventní doby. K dispozici je do rozebrání. Příspěvek 10,–Kč vhoďte do kasiček.

Dnes 3. 12. odpoledne v 15 hodin je ve farním sálu promítání a povídání P. Vavřince z pěší pouti po Francii. Jste srdečně zváni. (Vstup z Jakubského náměstí).

Zítra 4. 12. prosíme muže v 16 hodin o přípravu podia pod betlém v kostele sv. Jakuba. Děkujeme.

Ve středu 6. 12. je sv. Mikuláše. K dětem v naší farnosti zavítá „Mikuláš“ při úterní bohoslužbě 5. 12. v 18 hodin v kostele sv. Jakuba.

Ve čtvrtek 7. 12. je ranní mše svatá až v 9 hodin – v naší farnosti se koná schůze kněží jihlavského děkanátu.

V pátek 8. 12. je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Bohoslužby jsou dle obvyklého pátečního pořadu.

V sobotu 9. 12. bude příležitost k duchovní obnově, tentokrát s P. Maximilianem Vladimírem Filem, OPraem, od 14 hodin ve farním sálu. (Vstup z Jakubského náměstí).

Příští 2. adventní neděli 10. 12. v 8.30 v kostele sv. Ignáce a v 10.30 v kostele sv. Jakuba bude sloužit mši svatou s novokněžským požehnáním P. Gorazd Tomáš Plavnický, OPraem, z kanonie premonstrátů Želiv. Mši svatou v 8.30 doprovodí zpěvem dětský pěvecký sbor „Gaudium“ ze ZUŠ Jihlava.

Příští neděli 10. 12. se v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné uskuteční v 18 hodin setkání se vzpomínkou na zemřelé děti „Zapalme svíčku“.

Příležitost k svátosti smíření před Vánocemi je ve farnosti po celý advent až do 23. 12. před každou bohoslužbou především během týdne. V neděli dle příchodu (příjezdu) kněze.

Ve všech kostelech si můžete v sakristii nechat zapsat úmysly mší svatých již i na příští rok 2018.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na webu farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter