Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Jak se žije v Afghánistánu - únor 2009

Publikováno: 5.2.2009 v 00:00

V pátek jsme dostali pozdrav od našeho spolubratra P. kpt. Zdíka Miroslava Jordánka, OPraem, který se momentálně nachází se svojí jednotkou na misi v Afghánistánu v provincii Logar jako vojenský kaplan. Protože ho mnozí znáte (byl v naší farnosti krátce kaplanem – od 1.8.2003 do 1.4.2004), chceme se podělit o několik myšlenek z jeho listu a několik fotografií:

Zdar bratři, posílám pozdrav z Logaru. Jsme tady čtyři vojenští kaplani a já jsem jediný český a katolický (kolem Velikonoc možná přiletí katolický kaplan ze Spojených států). Krátce po příletu mě ti američtí navštívili s tím, že by byli rádi, kdybych svátostně podpořil jejich katolické vojáky. Je to tady mezi Američany tak půl na půl (protestanti / katolíci). Tak na naší základně sloužívám mše v angličtině (v sobotu večer) a občas si mě převezou na sousední předsunuté základny. Na Popeleční středu se nedalo všechno stihnout a tak jsme tu udělali „popeleční čtvrtek“ a pokračovali jsme v návštěvách okolních základen – jsou přímo pod horami a užívají si tam oproti nám mnohem častěji různé útoky na základnu. Proč to ale píšu. Včera jsem poprvé navštívil základnu Altimore a její kaplan (protestant – pěknej řízek, tak o dvacet kilo těžší než já) mě prováděl po základně a představoval vojákům. Zajímali se odkud sem a tak… a mnozí říkali, že byli v Praze a že je to krásné město a že tam byli hlavně na Strahově! Tak jim říkám, že je to můj domov, že jsem premonstrát… a oni na to, že jsou z premonstrátských farností a že studovali v DePere na St. Norbert College! (poznámka redakce: DePere je naše premonstrátská kanonie v USA). A vzpomínali opata Gary Nevilla, Conrada Kratze, někteří znají Daylesford (pozn.: Daylesford je další premonstrátská kanonie v USA) a Joe Mc Laughlina! Hned jsme se domluvili, že tu 6. června uspořádáme pořádnou slavnost sv. Norberta. Někteří z nich se dostali i na mši svatou (jiní chtěli, ale měli úkoly – nebo měli výjezd mimo základnu).
(…) Jinak i v našem českém kontingentu jsem objevil pár křesťanů a vojáci tu mají zájem o setkání nad Biblí. Američani tu mají velmi zajímavé Biblické hodiny (využívají dataprojektor a mají super prezentace – zkusím to od nich vyloudit), ve čtvrtek večer jsou chvály (takové letniční, ruce nahoře…) a s kaplanem předchozího českého kontingentu se scházíme k breviáři. Trochu se nám zpozdil příjezd kontejnerů s naším materiálem, tak spoustu věcí řeším improvizovaně. Zrušila se kaple, nová je větší, ale zatím v ní nic není. Nemám tu anglický misálek, albu, štolu, dochází mešní víno a tak…

Jinak je tu celkem klid, s místními lidmi vycházíme docela dobře, ale jsou mezi nimi tací, kteří se na nás chystají. V den našeho příletu nám kousek od základny zabila I.E.D. (nastražená bomba na cestě – Improvised Explosive Device) dva Francouze. Včera mě několik Američanů požádalo o modlitby za své kamarády, nebo sourozence, kteří tu přišli o život.

Tak vzpomeňte i vy!

Zdík

Možná i tyto myšlenky budou pro nás právě v postní době příležitostí zaměřit se na podstatné věci v našem životě osobním i farním – zvláště když si uvědomíme, že v některých částech světa se nežije v takovém „poklidu“, jako (i přes všechny zdejší těžkosti) někdy u nás.

Logar je provincie Afghánistánu, asi 60 km jihovýchodně od Kábulu. Je značně geograficky členěna (nejvyšší bod má 4754 m). Města jsou elektrifikována, s mobilním telefonním signálem. Hlavním zdrojem života je zemědělství. Prakticky zde ale neexistuje průmysl. V Logaru není žádné letiště, v blízkosti hlavního města provincie je pouze zpevněná přistávací plocha pro vrtulníky. Provincií vede hlavní silnice z Kábulu postavena z amerických zdrojů a je většinou bez problémů sjízdná. Hlavním náboženstvím je islám. Ženy chodí zahaleny v burkách a ve společnosti mají minimální vliv. Přístup obyvatelstva k cizincům je většinou pozitivní.

Autor: P. Petr, farář

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter