Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Rozhovor s otcem Metodějem - květen 2003

Publikováno: 1.5.2003 v 00:00

První, s kým jsme udělali rozhovor, byl farář svatojakubské farnosti otec Metoděj. Právě on je strůjcem myšlenky, aby svatojakubská farnost měla své internetové stránky. Nejen o nich jsme si s otcem Metodějem povídali.

S nápadem o vytvoření stránek jste přišel vy. Inspiroval jste se někde?

No tak inspiroval jsem se, Svatý Otec k tomu přece vybízí. V mnoha tiskovinách k tomu vybízel, že máme internet využívat. Proč by jej měli využívat jen lidé k podnikání nebo k nějakým nekalým věcem? Proč by jej nemohla užívat církev? Je to jistě dar Boží.

Těžko by farnost měla internetové stránky nebýt Jakuba Kodeta, jenž váš nápad realizoval, mám pravdu, že?

Jasně. Jakub je nadějný dítě.

Farníci se z internetu mohou dozvědět, kdy začínají bohoslužby, kdy jsou na faře úřední hodiny, mohou si prohlédnout fotografie, ale ty nejaktuálnější zprávy se na stránkách neobjevují. Asi to není jednoduché aktualizovat stránky kupříkladu každý druhý den, to bychom asi nezvládli?

Já bych to zvládl, ale neumím to. Jakub má teď prázdniny a říkal, že teď to dělat nebude, takže bohužel musí to zůstat tak, jak to je. Nebo se musí najít někdo, kdo bude třeba šikovnější, kdo bude více ochotný, ale ono to není záležitostí pouze jednoho člověka.

Opusťme nyní svět internetu a věnujme se jedné z otázek, na kterou se často ptají nejen farníci. Již poměrně dlouho se opravuje kaple Panny Marie Bolestné, jež byla v době baroka přistavěna ke kostelu sv. Jakuba. Ví se, kdy mají být restaurátorské práce dokončeny?

Pomalu se to začíná vědět. Touha paní restaurátorky Knorové je, aby na Pannu Marii Bolestnou tohoto roku, což je 15.září, byla kaple znovu vysvěcena strahovským opatem.

Kaple se užívala především o Velikonocích jako Boží hrob. Za působení předešlého faráře otce Dominika zde občas bývaly bohoslužby. Co zamýšlíte vy s nově opravenou kaplí?

Ve všední den tam budou večerní mše, protože těch pár lidí co přijde do kostela na večerní se tam bohatě vleze. Budu na všechny vidět, oni budou vidět mě, budou pohromadě a budou lépe zpívat než zpívají, o tom jsem přesvědčen.

Ve své nedávné promluvě jste říkal, což se mi líbilo, že nemáme žít pro minulost, neboť tu nezměníme ani pro budoucnost, protože nevíme, co nás čeká, ale žít přítomností. To je velký úkol pro nás pro všechny. Jak se daří vám, otče, naplňovat tuto myšlenku?

Já myslím, že se mi to daří.

Někdo po celý svůj život sportuje, jiný sbírá poštovní známky, hraje na hudební nástroj nebo se věnuje focení. Měl jste či máte nějakého koníčka?

Mým koníčkem je Pán Bůh, na něj jsem vsadil všechno a to ostatní se kolem toho tak točí.

Autor: Jan Kodet

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter