Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zpravodajství 2018

Duchovní obnova pro farnost v době adventní - 15. 12. 2018

Před 3. adventní nedělí, v sobotu 15. prosince 2018, bude příležitost k duchovní obnově před vánočními svátky, od 14.00 ve farním sálu. Obnova bude zakončena jako obvykle v kostele sv. Jakuba.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Příprava farního kostela na vánoční svátky - 12. a 19. 12. 2018

Informace k přípravě našeho farního kostela sv. Jakuba na Vánoce.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vzpomínka na zemřelé děti v kostele sv. Jakuba - 9. 12. 2018

V podvečer druhé adventní neděle 9. prosince 2018 se bude konat v kostele sv. Jakuba a v kapli Panny Marie Bolestné v 17.30 setkání se vzpomínkou a modlitbou za zemřelé děti „Zapalme svíčku“.

Autor: M. Marešová, P. Petr | Pokračování článku...

Servis varhan v kostelech ve farnosti - prosinec 2018

Začátkem prosince letošního roku proběhly práce údržby na varhanách v kostelech ve farnosti.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Adventní snažení pro děti při nedělní liturgii

Bude probíhat ve farnosti opět díky některým maminkám, které toto snažení připravili. Každou adventní neděli, ve farním kostele sv. Jakuba při mši svaté za farnost v 10.30 a v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova při mši svaté v 9.30. V kostele sv. Jakuba bude navíc v úvodu liturgie opět i průvod dětí s lucerničkami.

Autor: B. Piáčková, V. Růžičková | Pokračování článku...

´Svatý Mikuláš´ přijde mezi děti 4. 12. 2018

Ve svatojakubské farnosti se tak letos stane již v úterý 4. prosince, při pravidelné mši svaté zvláště pro děti v 18.00 v kostele sv. Jakuba. Srdečně zveme děti i rodiče.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Začátek adventu s požehnáním adventních věnců - 2. 12. 2018

Do adventní doby vstoupíme bohoslužbami 1. adventní neděle, která je letos 2. prosince 2018. Při bohoslužbách požehnáme adventní věnce, které si pro své domovy do všech kostelů v naší farnosti můžete přinést.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Poškozená střecha kostela sv. Ignáce - listopad 2018

V listopadu letošního roku došlo k poškození části střechy kostela sv. Ignáce z Loyoly na Masarykově náměstí.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Ohlédnutí za slavností požehnání obnoveného kříže

V pátek 23. listopadu 2018 nás navštívil 71. strahovský opat Daniel Peter Janáček, O.Praem. Po večerní mši svaté slavené s kněžími místní premonstrátské komunity a farníky v kostele sv. Jakuba, požehnal obnovený kříž na Jakubském náměstí.

Autor: OPraem-Jihlava | Pokračování článku...

10,11/2018 - Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba

Pokračování realizace projektu kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy našeho hlavního kostela. Malá fotogalerie (40) z etapy 2018 – opravy krovu nad hlavní lodí a v prostoru mezivěží.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 112   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter