Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Aktuální ohlášky

Pozvání k duchovní obnově pro manžele - 20. 2. 2010

Na začátku postní doby přijměte pozvání k Duchovní obnově pro manžele, v sobotu 20. 2. ve farním sálu na faře u sv. Jakuba (vchod z Jakubského náměstí). Vede P. Jeroným Josef Ertelt, OCarm, převor kláštera v Kostelním Vydří.

Autor: CPRSP a P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 4. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 4. neděli v mezidobí C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Týden po 5. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 5. neděli v mezidobí C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Týden po 3. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 3. neděli v mezidobí C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Celonárodní sbírka na pomoc Haiti - 24. 1. 2010

Česká biskupská konference (ČBK) vyhlašuje celonárodní kostelní sbírku na pomoc Haiti, která se uskuteční ve všech farnostech během bohoslužeb v neděli 24. 1. 2010.

Autor: Převzato z círk. webstránek | Pokračování článku...

Týden po 2. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 2. neděli v mezidobí C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Pozvání na Ples rodin - 16. 1. 2010

Pozvání na Ples rodin, který se uskuteční 16. 1. 2010 od 20:00 na Zezulkárně. Pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina. Jste srdečně zváni.

Autor: CPRSP Vysočina | Pokračování článku...

Týden po Svátku Křtu Páně

Farní ohlášky pro týden po Svátku Křtu Páně C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Týden po 2. neděli po Narození Páně

Farní ohlášky pro týden po 2. neděli po Narození Páně C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Rusko v průsečíku minulosti a budoucnosti - 5. 1. 2010

V úterý 5. 1. proběhla zajímavá přednáška reportéra ČT Josefa Pazderky o zkušenostech a zážitcích z Ruska. Vše v cela zaplněném kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina. Pořádala Česká křesťanská akademie Jihlava.

Autor: ČKA Jihlava | Pokračování článku...

Záznamů: 541-547 z celkem 547   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter