Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Vatican news

Katolický týdeník

RC Monitor

Přehled aktivit

Zde najdete stručný přehled všech farních aktivit (a další akce převážně ve farní učebně) během aktuálního školního roku. Bližší informace najdete pak v menu „Farní aktivity“ v položce s názvem konkrétní aktivity. 

Rozpis

DEN

ČAS

AKTIVITA

MÍSTO

VEDE

 

Úterý

16:00–18:00

Farní knihovna

Knihovna vedle
farního sálu
(z Jakub. nám.)

Marie Paulasová

 

Úterý

17:00

Malá schola
u sv. Jakuba

Farní učebna

Lucie Lukšů

 

Úterý

před večerní
mší svatou
(1× za 3 týdny)

Večeřadlo

Kostel sv. Jakuba

Mariánské
kněžské hnutí

 

Úterý

po večerní
mši svaté
(sudé úterý)

Modlitby matek

Kostel sv. Jakuba

maminky
z farnosti

 

Úterý

20:00
(1× za měsíc)

Česká křesťanská
akademie

Farní učebna

setkání členů
ČKA Jihlava

 

Středa

8:45
(1× za 14 dní)

Setkání seniorů

Farní učebna

P. Vavřinec

 

Středa

8:45
(1× za 14 dní)

Historické
přednášky

Farní učebna

Ludmila Vlachová

 

Čtvrtek

10:00–11:00
(střídavě)

Zpívání pro děti,
Dílnička pro děti

Farní učebna nebo
prostory centra
sv. Norberta

Barbora Piáčková
Michaela Prudká

 

Pátek

16:30

Ministranti

Fara nebo
kostel sv. Jakuba

Dominik Štambera

 

Pátek

od 16:30

Schola
u sv. Jakuba

Farní učebna

Kateřina Kodetová

 

Pátek

18:00 mše svatá
19:00 spolčo

Společenství
mládeže

Kostel sv. Jakuba,
Farní učebna

P. Hyacint

 

Sobota

8:45
(dle domluvy)

Premonstrátští
terciáři

Farní učebna

P. Petr

 

Sobota

20:00–21:30

Pěvecký sbor
Iuventus

Farní učebna

František Křepela

 

Neděle

15:00
(2. neděle
v měsíci)

Pobožnost
Mariánské družiny

Kostel sv. Ignáce

P. Hyacint

 

Dle potřeby

dle oznámení

Setkání varhaníků
a varhanic

Farní učebna
nebo kostel

Petr Sobotka

 

Dle potřeby

dle oznámení

Setkání členů
pastoračního týmu

Farní učebna
nebo Kancelář

P. Petr

 

Dle potřeby

dle oznámení

Setkání členů
ekonomické rady

Kancelář

P. PetrO změnách u jednotlivých aktivit v průběhu školního roku jste informováni přímo na konkrétní aktivitě a dle potřeby i v nedělních ohláškách, které najdete v hlavním menu „Ohlášky“ nebo ZDE.

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

7.5.2018
Na webu byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé spodní části stránky.

13.3.2018
Přehled velikonočních bohoslužeb najdete v menu "Bohoslužby > VELIKONOCE 2018".

10.3.2018
Info pro ministranty k velikonoční liturgii 2018 v menu "Farní aktivity > Ministranti".

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter