Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Mariánská družina

Čas a místo konání

Setkání Mariánské družiny bývají během celého roku v kostele sv. Ignáce, ve farním kostele sv. Jakuba nebo také na faře.

Začátek ve školním roce 2018/19 v neděli 9. září 2018.

Vedení

Vedení Mariánské družiny je svěřeno paní Haně Konířové.

Další informace

Mariánské družiny vznikly roku 1563 zásluhou jezuitů. Papež Řehoř XIII. zřídil kanonicky bulou „Omnipotentis Dei“ roku 1584 v římské koleji družinu Prima Primamaria a ostaní družiny jsou k této mariánské družině přivtělovány. Roku 1600 nechyběla Mariánská družina na žádné z 200 jezuitských kolejí. Cílem mariánské družiny je šíření úcty k Panně Marii, vlastní posvěcení a apoštolát. Mariánské družiny nebyly jen záležitostí žen, jak by tomu napovídal název. Ale na samém počátku se zakládaly pouze družiny mužské. Členky a členové Mariánské družiny mají své specifické pojmenování. Ženy mají pojmenování sodálka a mužové sodál. (Sodál je latinské slovo a znamená voják). V Čechách byla založena první Mariánská družina sv. Edmundem Kampiánem. Bylo to roku 1575 v Praze. Roku 1773 byli u nás císařem Josefem II. zrušeni Jezuiti a s nimi i mariánské družiny. V dekretu doslova stálo: „zrušujeme na věčné časy všechny mariánské kongregace v Čechách.“…. Bůh má ale jiné časové měřítka a ony „věčné časy“ trvaly jen 41 let. Již roku 1814 obnovují Jezuiti svou činnost a tím i existenci Mariánských družin. V Jihlavě je Mariánská družina založena v listopadu 1921. Následujícího roku, 15. června 1922 o slavnosti Božího Těla, o 4. hodině odpolední je v chrámu sv. Ignáce přijato 65 sodálek. Tento kostel se stal duchovním centrem Jihlavské Mariánské družiny. Dnes má družina 62 členek. Scházejí se pravidelně k bohoslužbám i k hodinám vzdělávání. Pád komunismu se stal i pro ně důležitým mezníkem. Příchod mladších členek přinesl oživení.

Pro další informace kontaktujte paní Hanu Konířovou (přímo v kostele) nebo P. Hyacinta (viz menu „Kontakty“).Obnova záslibu Mariánské družiny a přijetí členek - 12. 12. 2010

V neděli 12. 12. proběhla v kostele sv. Ignáce obnova záslibu členek mariánské družiny a přijetí nových dvou členek do společenství. Liturgický obřad vedl P. Mikuláš, pověřený duchovní péčí o toto společenství.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Mariánská družina 2009

15. června jsme si připomněli 87. výročí přijetí prvních členek Mariánské družiny v Jihlavě. V listopadu pak 88. výročí založení Mariánské družiny v Jihlavě.

Autor: admin | Pokračování článku...
Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter