Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Správci farnosti

Správci (faráři a administrátoři) svatojakubské farnosti od roku 1233 dodnes:

Petr Ivan Božik od 1. 7. 2008
Metoděj Zdeněk Kozubík 1. 9. 2001 – 30. 6. 2008
Dominik Josef Doubrava 1. 10. 1991 – 31. 8. 2001
Česlav Ludvík Malík 1. 8. 1990 – 30. 9. 1991
Alois Bumbálek 1. 1. 1980 – 31. 7. 1990
Bohuslav Vitula 1. 4. 1960 – 31. 12. 1979
Josef Kubíček 1. 9. 1958 – 30. 3. 1960
Milo František Benda 29. 7. 1958 – 31. 8. 1958
Sales Šírek ?. 7. 1945 – 29. 7. 1958
Josef Kára ?. 5. 1945 – ?. 7. 1945
Otto Katzer 1942 – 1945
Christian Honsig 1919 – 1942
Bruno Sauer 1914 – 1919
Alexander Beckert 1897 – 1914
Nepomuk Králík 1885 – 1897
Valentin Zodl 1873 – 1885
Kornel Köpl 1857 – 1873
Georg Möschl 1850 – 1857
Tomáš Scherrling 1848 – 1850
Ludvík Jestřábek 1838 – 1848
Dominik Artner 1837 – 1838
Martin Weber 1816 – 1837
Marian Mika 1804 – 1816
Milo Nepomuk Grün 1790 – 1804 (pak od 1804 do 1816 opat strahovský)
Michal Los 1776 – 1790
Xaver Kuschel 1760 – 1776
Strahov vs. Olomouc1 1756 – 1760
Kazimír Burián 1750 – 1756
Hermann Wemmer 1734 – 1750
Blažej Štěpán 1721 – 1734
Xaver Prošek 1716 – 1721
Erasmus Retz 1715 – 1716
Ondřej Cheno 1709 – 1715
Anselm Světelský 1706 – 1709
Adolf z Reifeldu 1702 – 1706
Fridericus Hailmann 1694 – 1702
Erasmus Rupius 1691 – 1694
Basil Schumann 1671 – 1691
Milon Marquardt 1663 – 1671
Richard Liebholdt 1656 – 1663
Bernard Sutor 1649 – 1656
Erasmus Kolbelius 1647 – 1648
Theodor Hulsmann 1644 – 1647
Tobiáš Walthemius 1640 – 1643
Berthold Heros 1634 – 1640
Jindřich Hulsmann 1630 – 1634
Augustin Kotzauer 1625 – 1630
Johann Khirn 1623 – 1624
Jan Hloušek2 1622 – 1624
protestanti3 ? – 1622
Jan Rohrbacher ? – ?
změna majitele4 od 1591
změna majitele5 ? – 1591
opat Martin II6 ? – 1557
opat Wolfgang7 1494 – 1500
Jan Santoris 1489 – 1494
opat Václav8 1466 – 1489
opat Martin9 1466 – 1466
Jan 1457 – ?
Matěj 1447 – ?
Jan ? – 1447
Makarius 1424 – ?
Václav Adae (Adam?) ? – 1424
Drslaw 1383 – ?
Jakub 1373 – 1383
Mikred ? – 1373
Marsilius 1337 – ?
Otta 1334 – 1337
Hermann 1332 – 1334
Theodorich okolo 1313
Marsilius okolo 1304
Vilém ? okolo 1288
Štěpán10 ?
vznik farnosti11 od 1233

1) spory o vlastnictí
2) první farář dosazený opatem strahovským
3) fara v držení protestantů téměř 100 let
4) strahovský opat Jan III. Lohelius (opatem 1582–1612), později arcibiskup pražský a velmistr křížovníků s červenou hvězdou (obojí 1612–1622), připojil schátralé Želivské a Brněnské opatství. Začátek správy svatojakubské fary strahovskými premonstráty.
5) brněnský opat Kašpar Schönauer připojil schátralé Želivské opatsví
6) poslední želivský opat sídlící v Jihlavě, jistou dobu před zvolením také v Jihlavě zastával úřad faráře
7) 1494 – 1500 „pouze“ farářem, od 1500 opatem
8) patrně Václav Adae (Adam?), který již v Jihlavě farářoval, opatem do roku 1500, ale ustanovil faráře
9) Želivský klášter obsazen husity, opat Martin přesídlil do Jihlavy; Jihlava sídlem opata 1466 – 1557
10) první písemně doložený farář, působil někdy v rozmezí let 1233 – 1257
11) v roce 1233 koupil želivský opat Heřman humpolecké a jihlavské državy od Hermanna zvaného Balko, komtura řádu německých rytířů
Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter