Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Interview s generálním opatem Mons. Thomasem Handgrätingerem, O.Praem.

Publikováno: 26.6.2012 v 13:49

Od 22. 7. do 4. 8. 2012 se koná v opatství sv. Norberta v De Pere (Wisconsin, USA) Generální kapitula řádu premonstrátských řeholních kanovníků. U této příležitosti byl hostem televizního interview Kevina Quinna „Conversations from St. Norbert College“ generální opat Mons. Thomas Anton Handgrätinger, O.Praem.
Na rozhovor se můžete podívat níže (30 min.):(Zdroj: norbertines.org, snc.edu/commu­nications/con­versations)

Generální kapitula je v premonstrátském řádu nejvyšší řádovou autoritou. Jejím hlavním posláním je vyjadřovat a podporovat pouto lásky, jednotu a životnost řádového charismatu. Koná se obvykle jednou za šest let. Delegáti z jednotlivých opatství, priorátů a domů z celého světa se setkávají k vzájemnému dialogu, výměně zkušeností a k řešení aktuálních otázek.

Premonstráti mají dnes ve světě cca. 1400 členů a jsou zastoupeni na všech kontinentech, žijí a pracují ve 23 státech světa, ve 12 v Evropě, 4 v Africe, 2 v Severní Americe, 3 v Jižní Americe, 1 v Asii a 1 v Austrálii. Podle posledních statistik je procentuální podíl Indů v rámci premonstrátského řádu asi 20%, podíl Brazilců a Chilanů je asi 10%, frankofonní podíl včetně afrického Konga je asi 15%. Anglofonní podíl (bez Indie) je asi 18%. Největší růst řádových povolání je zaznamenáván v Indii, Jižní Americe a v Africe.

Ve spojených státech amerických, kde se zasedání Generální kapituly koná, dnes premonstráti ve svých komunitách žijí a pracují v těchto státech: Wisconsin, New Mexico, Delaware, Illinois, Mississipi, California a Pennsylvania. Pouze po druhé v historii řádu se toto celořádové shromáždění koná mimo Evropu.

Autor: OPraem-Ji

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter