Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Vzpomínáme. Podělte se o vzpomínky, prosíme - 1. 1. 2013

Publikováno: 1.1.2013 v 23:11

Asi mnozí (nejen v těchto dnech) vzpomínáme na P. Jeronýma, který nás v minulém roce nečekaně opustil. Mnohé svým životem obohatil, potěšil, v mnohých záležitostech duchovních i světských pomohl. Zkusme se o to navzájem podělit.

Máme za sebou vánoční svátky, které jsme prožívali v kruhu rodiny a setkávali se s blízkými i vzdálenějšími přáteli. O Vánocích se potkáváme i s těmi, které jsme již třeba delší dobu neviděli, ale někteří, kteří patřili do našeho života, nám také scházejí. A tak vzpomínáme.

Skončil minulý rok a začíná nový. Jsou to opět vzpomínky a s nimi pak spojená očekávání a předsevzetí.

V minulém roce jsme se museli nečekaně rozloučit s P. Jeronýmem. Nečekali jsme to, nebyli jsme na to připraveni a museli jsme se učit opět přijmout Boží vůli. Přejeme mu dosažení cíle v Božím království, věříme v setkání s ním u Pána Boha a – vzpomínáme. Zažili jsme toho spolu mnoho. Byly to nejrůznější okamžiky a zážitky. Jeho život byl opravdu plný, měl co říci lidem nejrůznějšího zaměření. Často až nyní, po jeho smrti, člověk zjišťuje, kolik Jeroným pro mnohé znamenal. Život mnohých z nás, bez setkání s Jeronýmem, by byl určitě jiný. A troufáme si říci, že by byl mnohem chudší a asi i méně kvalitní.

Jeroným byl také známý mnohými historkami ze svého života, které nám vyprávěl. Souhrnně je nazval: „Enchiridion calamitarum mearum meorumque amicorum alias Acta Hieronymi“. Jejich seznam, jak jej napsal Jeroným, najdete na stránkách loucké farnosti ZDE. Mnohé tyto zážitky již upadly v zapomnění nebo je znají jen někteří.

A my bychom vás všechny, co jste Jeronýma znali, ať už jako Jeronýma či Filipa, velmi rádi poprosili. Podělte se s námi o své vzpomínky a zážitky s Jeronýmem. O něco, co by nás mohlo povzbudit a potěšit. Rádi bychom dali tyto vzpomínky dohromady a vydali pro vnitřní potřebu jeho přátel tento takový sborník. Ať už to budou vzpomínky z Jeronýmova seznamu či jakékoliv jiné. Není potřeba nic dlouhého, stačí krátká konkrétní vzpomínka, pár řádků, jeden odstaveček, jedna či maximálně dvě stránky, případně doprovázené nějakou fotografií. S vaším dovolením by pak proběhla nějaká trochu recenze a nejnutnější úprava a dání všeho dohromady tak, aby to bylo v rozumném rozsahu, aby se některé věci neopakovaly, aby to bylo zveřejnitelné :) apod.

Zkuste tedy v dohledné době něco poslat.
Využít k tomu můžete emaily info@farnostlouka.cz nebo svjakubjihlava@seznam.cz.
Díky všem, kteří se ozvou.

Děkujeme a přejeme vše dobré v novém roce. A ať se i v tomto roce potkáte s dobrými lidmi, jako byl náš Jeroným.

P. Marian (Znojmo – Louka) a P. Petr (Jihlava – sv. Jakub)


Související články:

Smuteční oznámení (14. 9. 2012).
Pohřeb P. Jeronýma Filipa Hofmanna (17. 9. 2012).
Modlitební setkání na místě nehody P. Jeronýma (21. 10. 2012).
Dušičky a duše kněze Jeronýma (2. 11. 2012).
Místo posledního odpočinku P. Jeronýma (6. 11. 2012).
Množství fotografií, reportáží a nějaké videa s P. Jeronýmem najdete na webu hory-opraem.cz.

Zde jen několik fotografií z našeho farního webu pro vzpomínku:

Autor: P. Marian, P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter