Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Slavnost sv. Norberta, zakladatele řádu premonstrátů - 6. 6. 2013

Publikováno: 4.5.2013 v 13:10

Ve čtvrtek 6. 6. si po celém světě na místech spjatých s působením řádu premonstrátských řeholních kanovníků připomínáme osobnost zakladatele, sv. Norberta z Xanten. V naší farnosti pak slavnostní mší svatou v 18:00 hodin, slavenou ve farním kostele sv. Jakuba. Srdečně Vás tímto zveme. (Ranní bohoslužba není).


(Ranní bohoslužba není – koná se děkanátní setkání kněží. Večerní bohoslužba je mimořádně ve farním kostele sv. Jakuba).

Řád premonstrátských řeholních kanovníků byl založen Norbertem z Xanten (1080–1134) o Vánocích roku 1121 v údolí Prémontré v dnešní Francii (odtud název premonstráti). Již z roku 1124 se nám dochovalo první úřední schválení řádu od kardinálů Petra a Řehoře, legátů papeže Kalixta II. Konečné potvrzení tohoto schválení se Norbertovi dostalo od papeže Honoria II. v roce 1126. Premonstrát­ští řeholní kanovníci tedy ve světě působí bez přerušení již přes 890 let.

Do českých zemí premonstráti přicházejí poměrně brzy po založení řádu. Klášter Strahov byl založen 9 let po smrti sv. Norberta a klášter Želiv 15 let po jeho smrti. Obě místa byla založena ze stejného opatství – Steinfeld v Porýní. Do Jihlavy premonstráti přinesli kromě spirituality mnohé prvky kulturní i architektonické. Jsou přítomni v naší farnosti od jejího vzniku v 13. století. Nejdříve to byli premonstráti želivští a později od r. 1591 až dodnes jsou to premonstráti strahovští.

V celosvětovém kontextu je dnes řád zastoupen na všech pěti kontinentech: v Evropě, Africe, Severní a Jižní Americe, Asii i Austrálii. Premonstráti žijí a pracují ve 23 státech světa, ve 12 v Evropě, 4 v Africe, 2 v Severní Americe, 3 v Jižní Americe, 1 v Asii a v Austrálii.

Více o životě zakladatele řádu si můžete přečíst – život sv. Norberta ZDE.
O působení řádu u nás i ve světě si můžete přečíst v odkazech na některé kanonie řádu ZDE.
Video-medailonky ze života spolubratří v různých částech světa můžete shlédnout ZDE.

Autor: OPraem-Ji

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter