Farní ohlášky pro 1. neděli postní

Vydáno: 17.2.2024 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Dnešní neděli 18.2. zveme u sv. Jakuba po mši sv. na farní kavárnu. Příští neděli 25.2. bude farní kavárna po mši svaté u sv. Ignáce.

Ve středu 21.2. bude v 9 h po mši sv. na faře pravidelná katecheze otce Kamila. Poté bude na faře setkání premonstrátských terciářů.

Ve středu 21.2. ve 20 h se na faře sejde Pastorační rada. Pokud mate nějaké problémy , připomínky, nápady, neváhejte oslovit některého člena rady. Kontakty včetně telefonního čísla najdete na webu farnosti, a to v záložce Farní aktivity. 

Ve čtvrtek 22.2. v 19 h na faře u sv. Jakuba je pravidelná biblická hodina pod vedením otce Kamila.

Každý pátek v postní době před večerní mší sv. v 17.15 h bude v kostele sv. Jakuba společná modlitba Křížové cesty. Zájemci o vedení této modlitby z řad jednotlivců či některých společenství se mohou přihlásit v zákristii.

Kdo by se chtěl v postní době zapojit do postní sbírky pro Charitu, tak vzadu v kostele jsou k dispozici papírové skládací pokladničky.

V postní době také počítejme s farní postní duchovní obnovou, která bude v sobotu 9. března. Při té příležitosti by také při mši sv. bylo společné udělování Svátosti nemocných.

Zveme na víkendovku pro mládež od 8. do 10. března na faře ve Staré Říši. Více info na stránkách Jihlavské mládeže.

Také v postní době zveme na postní pouť Železný poutník, která začne v pátek 15.3. v 18 h mší sv. na Svatém Kopečku u Olomouce a potom se bude putovat přes noc na Svatý Hostýn.

Tak nám již končí první etapa opravy kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme velkou dotaci, je ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc, na zaplacení jsme si museli půjčit. Práce již prakticky skončily, dodělávat se budou již jen nějaké drobnosti a nedodělky, a to asi až na jaře. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci, v neděli 21.1. bylo 42.504 Kč. Další sbírka je dnešní neděli 18. února. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať.

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný týden.

 

Milí přátelé,

 

synodální proces se stává životním stylem církve. Loni v říjnu se konalo generální shromáždění biskupské synody v Římě. Následně jsme byli vyzváni, abychom se v rámci diecézí vyjádřili k vybraným tématům, která z tohoto shromáždění vzešla.

 

Chci vás pozvat, abyste se během postní doby opět setkali, ať už v rámci synodálních skupinek nebo společenství, a některým z těchto témat se věnovali. Další informace o postupu dostanou farní koordinátoři synodálních skupin a duchovní správci farností, najdete je i na webu biskupství. Výstupy ze skupinek očekávám po Velikonocích, konkrétně do 10. dubna.

 

Přeji nám všem, abychom v rámci setkání, naslouchání a rozlišování byli otevřeni Duchu Svatému.

 

Váš biskup Pavel

Hledání
Předchozí měsíc  Duben 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN