Mariánská družina

Čas a místo konání

Setkání Mariánské družiny bývají během celého roku v kostele sv. Ignáce, ve farním kostele sv. Jakuba nebo také na faře.


Vedení

Vedení Mariánské družiny je svěřeno paní Haně Konířové.


Další informace

Mariánské družiny vznikly roku 1563 zásluhou jezuitů. Papež Řehoř XIII. zřídil kanonicky bulou „Omnipotentis Dei“ roku 1584 v římské koleji družinu Prima Primamaria a ostaní družiny jsou k této mariánské družině přivtělovány. Roku 1600 nechyběla Mariánská družina na žádné z 200 jezuitských kolejí. Cílem mariánské družiny je šíření úcty k Panně Marii, vlastní posvěcení a apoštolát. Mariánské družiny nebyly jen záležitostí žen, jak by tomu napovídal název. Ale na samém počátku se zakládaly pouze družiny mužské. Členky a členové Mariánské družiny mají své specifické pojmenování. Ženy mají pojmenování sodálka a mužové sodál. (Sodál je latinské slovo a znamená voják). V Čechách byla založena první Mariánská družina sv. Edmundem Kampiánem. Bylo to roku 1575 v Praze. Roku 1773 byli u nás císařem Josefem II. zrušeni Jezuiti a s nimi i mariánské družiny. V dekretu doslova stálo: „zrušujeme na věčné časy všechny mariánské kongregace v Čechách.“…. Bůh má ale jiné časové měřítka a ony „věčné časy“ trvaly jen 41 let. Již roku 1814 obnovují Jezuiti svou činnost a tím i existenci Mariánských družin. V Jihlavě je Mariánská družina založena v listopadu 1921. Následujícího roku, 15. června 1922 o slavnosti Božího Těla, o 4. hodině odpolední je v chrámu sv. Ignáce přijato 65 sodálek. Tento kostel se stal duchovním centrem Jihlavské Mariánské družiny. Dnes má družina 62 členek. Scházejí se pravidelně k bohoslužbám i k hodinám vzdělávání. Pád komunismu se stal i pro ně důležitým mezníkem. Příchod mladších členek přinesl oživení.

Pro další informace kontaktujte paní Hanu Konířovou (přímo v kostele) nebo P. Štěpána (viz menu „Kontakty“).

Hledání
Předchozí měsíc  Duben 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN