Mariánská družina

Čas a místo konání

Setkání Mariánské družiny bývají během celého roku v kostele sv. Ignáce, ve farním kostele sv. Jakuba nebo také na faře.

Začátek ve školním roce 2019/20 je v neděli 8. září 2019. Setkání probíhají vždy 2. neděli v měsíci, jedná se tedy o následující neděle: 8. září, 13. října, 10. listopadu, 8. prosince, 12. ledna, 9. února, 12. dubna, 10. května a 14. června.


Vedení

Vedení Mariánské družiny je svěřeno paní Haně Konířové.


Další informace

Mariánské družiny vznikly roku 1563 zásluhou jezuitů. Papež Řehoř XIII. zřídil kanonicky bulou „Omnipotentis Dei“ roku 1584 v římské koleji družinu Prima Primamaria a ostaní družiny jsou k této mariánské družině přivtělovány. Roku 1600 nechyběla Mariánská družina na žádné z 200 jezuitských kolejí. Cílem mariánské družiny je šíření úcty k Panně Marii, vlastní posvěcení a apoštolát. Mariánské družiny nebyly jen záležitostí žen, jak by tomu napovídal název. Ale na samém počátku se zakládaly pouze družiny mužské. Členky a členové Mariánské družiny mají své specifické pojmenování. Ženy mají pojmenování sodálka a mužové sodál. (Sodál je latinské slovo a znamená voják). V Čechách byla založena první Mariánská družina sv. Edmundem Kampiánem. Bylo to roku 1575 v Praze. Roku 1773 byli u nás císařem Josefem II. zrušeni Jezuiti a s nimi i mariánské družiny. V dekretu doslova stálo: „zrušujeme na věčné časy všechny mariánské kongregace v Čechách.“…. Bůh má ale jiné časové měřítka a ony „věčné časy“ trvaly jen 41 let. Již roku 1814 obnovují Jezuiti svou činnost a tím i existenci Mariánských družin. V Jihlavě je Mariánská družina založena v listopadu 1921. Následujícího roku, 15. června 1922 o slavnosti Božího Těla, o 4. hodině odpolední je v chrámu sv. Ignáce přijato 65 sodálek. Tento kostel se stal duchovním centrem Jihlavské Mariánské družiny. Dnes má družina 62 členek. Scházejí se pravidelně k bohoslužbám i k hodinám vzdělávání. Pád komunismu se stal i pro ně důležitým mezníkem. Příchod mladších členek přinesl oživení.

Pro další informace kontaktujte paní Hanu Konířovou (přímo v kostele) nebo P. Štěpána (viz menu „Kontakty“).

Hledání
Předchozí měsíc  Červenec 2021  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN