Kontakty

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava

 • adresa: Lazebnická 54/1, CZ - 586 01 Jihlava
 • telefon: (+420) 567 303 142
 • e-mail: svjakubjihlava@seznam.cz, jihlava-jakub@dieceze.cz
 • web: www.svjakub.cz
 • číslo účtu (CZK): 1465112349/0800, Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
 • IBAN: CZ07 0800 0000 0014 6511 2349
 • BIC: GIBACZPX
 • IČ: 63438666

Komunita premonstrátů

  P. ICLic. Mgr. Marian Jiří Husek, O.Praem.

 • farář
 • mobil: (+420) 736 523 600
 • e-mail: marian.husek@seznam.cz, svjakubjihlava@seznam.cz (farní kancelář)

 

  P. Kamil Václav Sovadina, O.Praem.

 • kaplan, administrátor farnosti Vyskytná nad Jihlavou
 • mobil: (+420) 728 798 212

 

 P. RNDr. Mgr. Štěpán Jakub Tichý, Ph.D., O.Praem.

 • kaplan, administrátor farnosti Rančířov u Jihlavy
 • mobil: (+420) 602 442 550
 • e-mail: stepan.j.tichy@gmail.com

Farní kancelář

je obvykle otevřena v PO, ST, PÁ  9-11 a 15-17 hodin. Moc ale tyto úřední hodiny neberte vážně. Na setkání je lepší se domluvit telefonicky nebo osobně. Nepřítomnost kněze v uvedeném čase je možná v případě mnoha dalších povinností. Schůzku je lépe si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete také vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.


Pokladna (prohlídka interiérů a historických krovů kostela sv. Jakuba Většího)

 • mobil: (+420) 777 742 177
 • email: kostelsvjakub@strahovskyklaster.cz

Další informace

Naše jihlavská farnost u kostela sv. Jakuba (s farním kostelem sv. Jakuba Většího a třemi filiálními kostely: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) je farností historicky pod patronátem Královské kanonie premonstrátů na Strahově. V Jihlavě také vykonáváme pravidelnou pastorační péči - v Psychiatrické nemocnici, v DPS Lesnov, v DS Stříbrné terasy, na Stanici paliativní péče ODN Nemocnice Jihlava a v rámci setkání s pracovníky Oblastní charity Jihlava. Kromě toho v současné době spravujeme ještě další diecézní farnosti - Vyskytná nad Jihlavou a Rančířov u Jihlavy. Všechny námi spravované farnosti se nacházejí v diecézi brněnské.

Pastorační péči v Nemocnici Jihlava zajišťují bratři minorité z farnosti u kostela Matky Boží.

Pokud nás chcete podpořit v našich farních aktivitách nebo opravách památek, svůj příspěvek můžete vložit na účet farnosti č. 1465112349/0800. Rádi bychom upozornili na možnost snížení daňového základu daně z příjmů podle zákona č. 586/92 Sb., kde je dána možnost za určitých podmínek hodnotu daru odečíst z daňového základu. Potřebné potvrzení o daru Vám rádi na požádání vystavíme. Na všechny dárce pamatujeme v modlitbě. Děkujeme.

Hledání
Předchozí měsíc  Červen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN