Kostel sv. Ignáce z Loyoly

V severním rohu Masarykova náměstí stojí bývalý jezuitský kostel (dnes jeden z filiálních kostelů farnosti sv. Jakuba). Byl postaven v letech 1683–1689 italským stavitelem Jacopo Braschou, především z darů jihlavského měšťana a lékaře Petra Šmilauera. Kostel je typickou raně barokní jednolodní stavbou s třemi páry bočních kaplí a dvouvěžovým průčelím. Svoji předlohu má v římském kostele Il Gesu. Průčelí chrámu zdobí plastiky světců. V horní řadě zleva to jsou sv. Alois, sv. Ignác z Loyoly, sv. František Xaverský a sv. Stanislav Kostka, v prostřední řadě sv. Josef a sv. Jan Křtitel, v dolní řadě pak sv. Petr a sv. Pavel, mezi nimi pod balkonem je soška Panny Marie.

Z cenných památek se zmiňme o unikátní opukové plastice Piety (kolem roku 1390), jež spadá do okruhu tzv. krásných českých madon. Ta je umístěna v boční kapli u hlavního oltáře. Po ukončení restaurátorských prací na sousoší Piety a dořešení nové koncepce její prezentace v kapli je Pieta (od května 2015) opět přístupná k modlitbě a návštěvě, vždy v době před a po bohoslužbách v době otevření kostela k pravidelným bohoslužbám.

Působivou atmosféru interiéru podtrhuje kromě iluzivního oltáře s obrazem sv. Ignáce od Ignáce Viktorina Raaba rozměrná nástropní freska Karla Töppera a štuková výzdoba, autorem které je J. B. Brantani a P. A. Karoffi. V sakristii kostela jsou uloženy ostatky jihlavského misionáře Augustina Strobacha, jehož jméno je spjato s Mariánskými ostrovy, kam se dostal již ve druhé polovině 17. století a kde mučednickou smrtí zemřel.

Filiální kostel sv. Ignáce je známý výbornou akustikou, která umožňuje farnosti pořádání koncertů duchovní hudby.

Péčí Královské kanonie premonstrátů na Strahově probíhala do poloviny roku 2016 průběžně obnova některých částí kostela. Na obnově se doposud finančně podíleli:

  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově
  • Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava
  • Město Jihlava
  • Kraj Vysočina

 

Kostel sv. Ignáce z Loyoly je veřejnosti otevřen v rámci nové návštěvní doby od dubna 2024.

 

červen – září | čt, pá, so, ne | 10:00 – 12:30, 13:00 – 17:00

říjen květen | so, ne | 12:00 – 17:00

po telefonické domluvě vstup možný kdykoliv

 

telefon: 725 805 069

e-mail: kostelsvignace.ji@gmail.com

 

Autor: Jan Kodet, Petr Ivan Božik, Libor Šturc.
Použitá literatura: Hoffmann, F.: Listy a obrazy z minulosti Jihlavy. Jihlava 1999; Jaroš, Z.: Čím se chlubí Jihlava. Jihlava 1991; Jaroš, Z.-Křesadlo, K.: Jihlava. Jihlava 1996; Archiv Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Hledání
Předchozí měsíc  Červenec 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN