Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní ohlášky pro 15. neděli v mezidobí

Publikováno: 13.7.2024

Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které on povolal.  laugh heart 

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 14. neděli v mezidobí

Publikováno: 7.7.2024

Aleluja. Duch Páně je nade mnou: poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst.  laugh heart 

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 13. neděli v mezidobí

Publikováno: 30.6.2024

Aleluja. Náš Spasitel Kristus Ježíš zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu.  laugh heart 

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 12. neděli v mezidobí

Publikováno: 22.6.2024

Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až navěky!  laugh heart 

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 11. neděli v mezidobí

Publikováno: 15.6.2024

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!  laugh heart 

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 10. neděli v mezidobí

Publikováno: 9.6.2024

Aleluja. Nyní bude vládce tohoto světa vypuzen, praví Pán; a já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě.  laugh heart 

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 9. neděli v mezidobí

Publikováno: 1.6.2024

Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý! Popatř na mou bídu a trápení, odpusť mi všechny hříchy!  laugh heart 

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro neděli Nejsvětější Trojice

Publikováno: 25.5.2024

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde.  laugh heart 

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro neděli Seslání Ducha Svatého

Publikováno: 19.5.2024

Aleluja. Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.  laugh heart 

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Budujeme Farní centrum

Publikováno: 17.5.2024

Vytváříme prostor, takové zázemí, pro naši farnost. A již se nám mnoho povedlo. Zjistěte, co vše už je udělané a co nás ještě čeká.

Ale nyní především potřebujeme pomoc!! Pomoc vás farníků!!

Náhled

Farní ohlášky pro 7. neděli velikonoční

Publikováno: 11.5.2024

Aleluja. Nenechám vás sirotky, praví Pán, jdu a zase k vám přijdu a vaše srdce se bude radovat.  laugh heart

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 6. neděli velikonoční

Publikováno: 4.5.2024

Aleluja. Kristus vstal z mrtvých! Aleluja. laugh heart

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 5. neděli velikonoční

Publikováno: 26.4.2024

Aleluja. Kristus vstal z mrtvých! Aleluja. laugh heart

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 4. neděli velikonoční

Publikováno: 19.4.2024

Aleluja. Kristus vstal z mrtvých! Aleluja. laugh heart

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 3. neděli velikonoční

Publikováno: 14.4.2024

Aleluja. Kristus vstal z mrtvých! Aleluja. laugh heart

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Hledání
Předchozí měsíc  Červenec 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN