Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní ohlášky pro 21. neděli v mezidobí

Publikováno: 26.8.2023

"Aleluja. Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Aleluja." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 20. neděli v mezidobí

Publikováno: 19.8.2023

"Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 19. neděli v mezidobí

Publikováno: 12.8.2023

"Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých chgudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 18. neděli v mezidobí - Proměnění Páně

Publikováno: 5.8.2023

"Aleluja. Toje můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!" angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 17. neděli v mezidobí

Publikováno: 29.7.2023

"Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 16. neděli v mezidobí

Publikováno: 22.7.2023

"Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 15. neděli v mezidobí

Publikováno: 16.7.2023

"Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 14. neděli v mezidobí

Publikováno: 9.7.2023

"Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 13. neděli v mezidobí

Publikováno: 30.6.2023

"Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 12. neděli v mezidobí

Publikováno: 24.6.2023

"Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až navěky!" angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 11. neděli v mezidobí

Publikováno: 18.6.2023

"Aleluja. Přiblížilo se Boží království, praví Pán; obraťte se a věřte evangeliu." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Mše sv. na konci školního roku

Publikováno: 15.6.2023

...bude v úterý 20. června v 17.00 u sv. Jakuba.

Náhled

Poutní mše sv. v Malém Beranově - pátek 16.6.

Publikováno: 11.6.2023

Doplňujeme opomenutí v ohláškách - v pátek na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude v 18 h mše sv. také v Malém Beranově.

Náhled

Farní ohlášky pro 10. neděli v mezidobí

Publikováno: 11.6.2023

"Aleluja. Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatcům propuštění." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní grilování

Publikováno: 10.6.2023

se uskuteční 10. června od 18 hodin na farní zahradě. Srdečně zveme všechny farníky - mladé i staré, bojácné i nebojácné - no prostě fakt všechny. laugh

V případě špatného počasí se akce uskuteční v průjezdu a Centru sv. Norberta na faře.

Hledání
Předchozí měsíc  Červen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN