Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní ohlášky pro 24. neděli v mezidobí

Publikováno: 10.9.2022

"Aleluja. Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o tomto smíření." angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 23. neděli v mezidobí

Publikováno: 3.9.2022

"Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí; jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství." angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 22. neděli v mezidobí

Publikováno: 27.8.2022

"Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají." angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní cyklopouť do Želiva

Publikováno: 25.8.2022

...se uskuteční v sobotu 10. září.

Náhled

Farní ohlášky pro 21. neděli v mezidobí

Publikováno: 20.8.2022

Aleluja. Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

10 let od úmrtí P. Jeronýma

Publikováno: 19.8.2022

Nyní v září vzpomeneme 10 let od tragické cyklonehody a úmrtí P. Jeronýma. 

V pátek 2. září v 17 h mše sv. na hradě Rokštejn.

Ve středu 14. září v 18 h vzpomínka s modlitbou u pomníčku.

Náhled

Farní ohlášky pro 20. neděli v mezidobí

Publikováno: 13.8.2022

Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Pěší pouť do Petrovic

Publikováno: 2.8.2022

...se uskuteční v sobotu 20. srpna. Zahájení poutě bude v 9:30 před kostelem v M. Beranově, poutní mše v Petrovicích v 11:30.

Náhled

Farní ohlášky pro 18. neděli v mezidobí

Publikováno: 30.7.2022

Aleluja. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 17. neděli v mezidobí

Publikováno: 24.7.2022

Aleluja. Dostali jste ducha synovství, a proto můžeme volat: Abba, Otče!. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Pouť u sv. Jakuba

Publikováno: 19.7.2022

...oslavíme v pondělí 25. července při mších v 8:00 ráno a v 18:00 večer. Po večerní mši sv. bude následovat menší občerstvení na farní zahradě.

Náhled

Farní ohlášky pro 16. neděli v mezidobí

Publikováno: 16.7.2022

Aleluja. Blahoslavení, kteří slovo Páně uchovávají v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí užitek. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 15. neděli v mezidobí

Publikováno: 9.7.2022

Aleluja. Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; ty máš slova věčného života. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

První pastýřský list biskupa Pavla

Publikováno: 3.7.2022

Dnešní neděli 3.7. nám otec biskup Pavel posílá svůj pozdrav a pastýřský list.

Náhled

Farní ohlášky pro 14. neděli v mezidobí

Publikováno: 2.7.2022

Aleluja. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj; nauka Kristova ať je u vás ve své plné síle. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

A také se radujeme z jmenování nového brněnského biskupa Pavla. yes

Hledání
Předchozí měsíc  Červen 2023  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN