Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní ohlášky pro 20. neděli v mezidobí

Publikováno: 13.8.2022

Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Pěší pouť do Petrovic

Publikováno: 2.8.2022

...se uskuteční v sobotu 20. srpna. Zahájení poutě bude v 9:30 před kostelem v M. Beranově, poutní mše v Petrovicích v 11:30.

Náhled

Farní ohlášky pro 18. neděli v mezidobí

Publikováno: 30.7.2022

Aleluja. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 17. neděli v mezidobí

Publikováno: 24.7.2022

Aleluja. Dostali jste ducha synovství, a proto můžeme volat: Abba, Otče!. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Pouť u sv. Jakuba

Publikováno: 19.7.2022

...oslavíme v pondělí 25. července při mších v 8:00 ráno a v 18:00 večer. Po večerní mši sv. bude následovat menší občerstvení na farní zahradě.

Náhled

Farní ohlášky pro 16. neděli v mezidobí

Publikováno: 16.7.2022

Aleluja. Blahoslavení, kteří slovo Páně uchovávají v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí užitek. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 15. neděli v mezidobí

Publikováno: 9.7.2022

Aleluja. Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; ty máš slova věčného života. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

První pastýřský list biskupa Pavla

Publikováno: 3.7.2022

Dnešní neděli 3.7. nám otec biskup Pavel posílá svůj pozdrav a pastýřský list.

Náhled

Farní ohlášky pro 14. neděli v mezidobí

Publikováno: 2.7.2022

Aleluja. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj; nauka Kristova ať je u vás ve své plné síle. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

A také se radujeme z jmenování nového brněnského biskupa Pavla. yes

Náhled

Farní ohlášky pro 13. neděli v mezidobí

Publikováno: 25.6.2022

Aleluja. Mluv, Pane, tvůj služebník poslouchá; ty máš slova věčného života. angel

A modleme se za mír na Ukrajině. angel

Náhled

Oslava kulatého výročí kněžského svěcení

Publikováno: 19.6.2022

...bude v neděli 26. 6. od 18.00 na farní zahradě.

Náhled

Farní cyklovýlet

Publikováno: 19.6.2022

...se uskuteční v sobotu 25. června. Sraz ve 14.00 na farním dvoře.

Náhled

Mše svatá na konci školního roku

Publikováno: 19.6.2022

V úterý 21. června v 17.00 v kostele u sv. Jakuba.

Náhled

Farní ohlášky pro 12. neděli v mezidobí

Publikováno: 18.6.2022

Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až navěky! angel

A nezapomeňme na modlitby za mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro Slavnost Nejsvětější Trojice

Publikováno: 11.6.2022

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. angel

A modleme se stále za mír na Ukrajině a zastavení ruské putinovy agrese. angel

Hledání
Předchozí měsíc  Květen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN