Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní ohlášky pro 4. neděli postní

Publikováno: 26.3.2022

"Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy." smiley

A stále se modlete za Ukrajinu. angel

Náhled

Misijní koláč

Publikováno: 24.3.2022

Proběhne v neděli 27. března po mši sv. v 10.30 u sv. Jakuba.

Náhled

Zasvěcení Ukrajiny a Ruska

Publikováno: 22.3.2022

Na Slavnost Zvěstování Páně Zasvětí papež František Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Připojíme se v 17 h k této modlitbě i v našem farním kostele při přímém přenosu z Vatikánu. Všechny farníky zveme ke sledování přenosu a společné modlitbě v kostele sv. Jakuba.

Náhled

Farní ohlášky pro 3. neděli postní

Publikováno: 20.3.2022

Stále upírám oči na Hospodina, vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý! angel

A stále se modleme za Ukrajinu. crying

Náhled

Železný poutník - 1.4.2022

Publikováno: 18.3.2022

Přijměte pozvání na tradiční pěší postní pouť ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn.

Náhled

Farní ohlášky pro 2. neděli postní

Publikováno: 12.3.2022

Prosíme tě, Bože, ať sestoupí na tvůj lid hojné požehnání, aby v soužení jeho naděje rostla, v pokušení se jeho ctnost upevnila a jednou aby dosáhl věčného vykoupení. Skrze Krista, našeho Pána. angel

A stále se modleme za Ukrajinu. crying

Náhled

Farní ohlášky pro 1. neděli postní

Publikováno: 6.3.2022

Odsuzujeme útok Ruska na Ukrajinu! Modleme se za zastavení násilí! crying 

Náhled

Podpořme Ukrajinu!

Publikováno: 5.3.2022

Ruský útok na Ukrajinu je barbarským popřením všech křesťanských a lidských zásad. Je to zločin do nebe volající.

Náhled

Farní ohlášky pro 8. neděli v mezidobí

Publikováno: 26.2.2022

Odsuzujeme útok Ruska na Ukrajinu! Modleme se za zastavení násilí! crying 

Náhled

Farní ohlášky pro 7. neděli v mezidobí

Publikováno: 19.2.2022

"Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás." angel  heart

Náhled

Farní ohlášky pro 6. neděli v mezidobí

Publikováno: 12.2.2022

"Radujte se a jásejte, praví Pán; máte totiž v nebi velkou odměnu." angel  cheeky

Náhled

Farní ohlášky pro 5. neděli v mezidobí

Publikováno: 5.2.2022

"Pojďte za mnou, praví Pán, a udělám z vás rybáře lidí." angel

Náhled

Farní ohlášky pro 4. neděli v mezidobí

Publikováno: 29.1.2022

"Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid, abychom chválili tvé svaté jméno." angel

Náhled

Farní ohlášky pro 3. neděli v mezidobí

Publikováno: 22.1.2022

"Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění." angel - Den Bible a Den modliteb za jednotu křesťanů

Náhled

Farní ohlášky pro 2. neděli v mezidobí

Publikováno: 15.1.2022

Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, ať opěvuje tvé jméno. angel

Hledání
Předchozí měsíc  Prosinec 2023  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN