Farní ohlášky pro 25. neděli v mezidobí

Vydáno: 18.9.2022 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Ve středu 21.9. v 15.15 h mše sv. v nemocnici v kapli za pacienty a personál.

V sobotu 24.9. v 16 h bude poutní mše sv. ke cti sv. Václava v Hybrálci.

Jihlavská mládež zve všechny děti na odpoledne pro děti, které se uskuteční 8. října na faře u sv. Jakuba. Též zve všechny mladé na Víkendovku pro mládež, která bude mít téma Víra a svět kolem nás a proběhne 14.-16. října na faře v Heřmanově. Více informací na stránkách jihlavskamladez.cz.

Zveme všechny farníky v sobotu 8. října na Farní odpoledne. Na programu bude společná modlitba, katecheze a posezení ve farní zahradě. Rádi bychom také představili členy farní pastorační rady.

V pátek a sobotu 7.-8. října bude v Horní Cerekvi Seminář o charismatech. Pod patronátem katolické charismatické obnovy, informace na nástěnce.

Malá schola u sv. Jakuba bude bývat každé úterý v 17.10 h ve farní učebně. Malí zpěváčci se v tomto svém prvním sboru naučí spoustu nových písniček, zazpívají si při mši svaté zvláště pro děti každé úterý v 18 hodin u sv. Jakuba a poznají nové kamarády. Začátek ve školním roce 2022/2023 bude v úterý 4. října. Více informací na webu.

Otec Bohdan Sroka zve nové zpěváky do chrámového sboru. Zkoušky vždy v úterý v 18 h ve zkušebně u minoritů. Informace na nástěnce.

Kdo ještě nepřihlásil své děti do náboženství, může to stále ještě udělat přes dotazník na našem webu.

Ministrantské schůzky budou probíhat paralelně ve dvou skupinách v úterý od 17 hodin a v pátek také od 17 hodin. Všichni kluci z farnosti jsou srdečně zváni. První schůzka úterní skupiny bude 4. října, schůzka páteční skupiny 7. října. Obě proběhnou v kostele sv. Jakuba.

Pokračuje oprava kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme velkou dotaci, je ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Stojí lešení, vyklízí se půda, probíhá restaurátorské čištění fasády a oprava její výzdoby. Začíná se i na střeše. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci, v neděli 21.8. bylo 37.479 Kč. Další sbírka je dnešní neděli 18. září. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať.

 

Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022

(přečtěte v závěru bohoslužeb v neděli 18. září 2022)

Drazí věřící, sestry a bratři,

období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6).

Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů církve, a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do role spasitelů.

Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů.

Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska

Mons. Jan Graubner

arcibiskup pražský 

předseda České biskupské konference

Praha, 9. září 2022

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný týden.

Hledání
Předchozí měsíc  Červenec 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN