Pastorační rada

Úvod

V naší farnosti byla ustanovena nová pastorační rada v počtu jedenácti členů. Složena je ze čtyř zvolených zástupců farnosti - Kateřina Fialová, Magdalena Kodetová, Vojtěch Molva a Petr Piáček a čtyř jmenovaných - Hana Plvanová, Jan Skoumal, Petr Sobotka a Tomáš Štambera starší. V radě jsou i naši tři kněží, přičemž farář otec Marian jí předsedá. Jako členové rady chceme zastupovat všechny farníky v plánování a organizování toho, co je potřebné pro život a růst našeho farního společenství. O všem, co se projednává a dohodne, vás budeme informovat. Vaše podněty nám můžete sdělit osobně nebo na níže uvedené e-mailové adresy a po projednání vám podáme zpětnou vazbu. Děkujeme vám za podporu a těšíme se na spolupráci na našem společném díle.

Členové

Tomáš Štambera st. Jmenuji se Tomáš Štambera, je mi 59 let, šťastně ženatý, máme 4 děti a 2 vnoučata. V současné době pracuji jako OSVČ a provozují velkoobchod s masem a společně se synem e-shop a prodejnu řeznictvi v Jihlavě. Zajímám se o dění v Jihlavě, ve farnosti i v mém okolí. Věřím, že vzhledem ke zkušenostem v současném podnikání, ale i v dřívějších pracovních pozicích (učitel, ředitel hotelu, spolumajitel gastro provozu Bohemia v Jihlavě) mohu být přínosem pro zdárné a efektivní fungování farní rady.

t.stambera@seznam.cz

737 508 932

Petr Sobotka Petr Sobotka, 43 let, jsem ženatý a máme dvě děti. Pracuji na ZUŠ Jihlava. Ve farnosti sv. Jakuba doprovázím liturgii hrou na varhany a snažím se vychovávat k této službě i další nástupce. Hudba mě provází větší částí mého života a mým cílem je ji provozovat a dbát na její úroveň při liturgii v naši farnosti.

sobotka_petr@seznam.cz

604 878 751

Hana Plvanová

 

Jmenuji se Hana Plvanová a pracuji jako lékařka jihlavského interního oddělení a domácího hospice. V jihlavské nemocnici jsem založila společenství, které se pravidelně schází k modlitbě za nemocné a zdravotníky, na stejném místě také spolupořádám mše svaté. Jsem celoživotní farnicí u sv. Jakuba a naši farnost mám moc ráda. Věnuji se zde především četbě Božího slova během nedělních bohoslužeb a nedávno jsem založila společenství Modlitba tancem. Jsem absolventkou Teologického kurzu a ve volném čase ráda chodím na vycházky, tančím a trávím čas se svým manželem a blízkými.

hanka2495@centrum.cz

Jan Skoumal Jmenuji se Honza Skoumal, je mi 23 let a studuji pedagogickou fakultu v Brně. Spolu s Jihlavskou mládeží připravuji aktivity pro děti a mládež z obou jihlavských farností (jako jsou tábory, víkendovky, spolča apod.), také se aktivně zapojuji do vedení ministrantů v kostele sv. Jakuba. Rád bych spolupracoval na vytváření živého společenství nadchnutého pro Krista, na spolupráci mezi farnostmi v Jihlavě i v celém děkanátu. Chtěl bych nabídnout zkušenosti, které jsem získal spoluprací s křesťanskou mládeží mimo Jihlavu.

Janskoumal7@seznam.cz

725 100 168

Magdalena Kodetová Magdalena Kodetová, 60 let, důchodkyně, dříve učitelka. Jsem vdaná a mám 6 dětí. V uplynulých letech jsem pomáhala s plánováním a realizací různých aktivit v naší farnosti, hraji na varhany při bohoslužbách. Ve vznikající farní radě vidím příležitost k většímu propojení nás farníků s kněžími, k vzájemnému sdílení potřeb, návrhů, k možnosti zajistit pomoc a zapojit ochotné lidi. Především bych chtěla podpořit akce, při kterých by se mohli setkávat lidé napříč generacemi jako jedna farní rodina.

kodetova.m@seznam.cz

732 612 815

Kateřina Fialová Jmenuji se Kateřina Fialová, je mi 48 let. Jsem vdaná a máme 4 dcery. Pracuji jako zdravotní sestra, manžel je technik a hraje na varhany. Ve svatojakubské farnosti jsem vyrostla, prožila téměř celý život a za mnohé jí vděčím. Přála bych si, aby byla živá, zdravá, tvůrčí, sloužící a otevřená.... Cítím, že se mi s dospívajícími dětmi uvolňují ruce. Papež František má vizi církve jako polní nemocnice. Kdyby se v ní moje ruce uplatnily, moc by mě těšilo :)

katka@tlf.cz

608 664 554

Petr Piáček Petr Piáček, 43 let. Pastorační rada, do které kandiduji, by měla být ku pomoci kněžím naší farnosti a ku prospěchu věřících. Nezáleží na tom, kdo tam bude, ale jaké ovoce s sebou přinese. Mohu nabídnout svůj čas pro naši farnost a aktivity v ní. Jsem součástí farního rodinného společenství a současně se zapojuji do chodu farnosti (synoda, úklid kostela, ministrování, farní odpoledne, čtení). Rád bych organizoval různá setkání pro dospělé i pro děti tak, abychom se mohli ve farnosti navzájem lépe poznat a pomáhat si. Naše farnost je otevřené společenství, a proto budu podporovat evangelizaci a zviditelnění farnosti v rámci našeho města.

p.piacek@centrum.cz

732 648 232

Vojtěch Molva Jmenuji se Vojtěch Molva, je mi 21 let a pravidelně chodím do kostela v Malém Beranově, kde od útlého dětství ministruji. V rámci Jihlavské mládeže se už téměř pět let snažím spojovat jihlavské farnosti a vytvářet akce pro děti a mládež. Mým cílem ve farní radě je zdůraznit důležitost těchto akcí, pokračovat v nich, a poznat názory dlouholetých jihlavských farníků.

molvavojtech@gmail.com

737 209 503

 

Zápisy z jednání pastorační rady

Farní pastorační rada 3. 5. 2023

 • Farní kavárnička bude 21. 5. 2023 po mši svaté u sv. Jakuba v 10.30 h.
 • První svaté přijímání proběhne 28. 5. 2023 v kostele sv. Jakuba v 10.30 h, organizuje ho sestra Rita.
 • Výlet mládeže do Doksan s P. Štěpánem proběhne 2. až 3. 6. 2023.
 • Noc kostelů v kostele sv. Jakuba 2. 6. 2023 – podrobné naplánování programu, jeho zajištění a propagace, program bude zveřejněn po 15. 5. 2023.
 • Duchovní společenství "Eucharistická hodina" svěřené pod ochranu sv. Norberta bude oficiálně zahájeno na Strahově 6. 6. 2023 při mši sv. v 18 h, zároveň bude představeno i v naší farnosti (na farních stránkách - viz aktuality).
 • Farní grilovačka bude 10. 6. 2023 v 18 h na farní zahradě.
 • Změna termínu u obřadu uvedení nových ministrantů – bude se konat 11. 6. 2023.
 • Mše svatá při příležitosti ukončení školního roku bude v úterý 27. 6. 2023.
 • Poutní mše svatá u sv. Jakuba bude 25. 7. 2023 v 17 h, po ní posezení na farní zahradě, bude pozván host.
 • Poutní zájezd do Svaté země 6. 11. - 13. 11. 2023 organizují pro poutníky P. Petr, P. Štěpán a P. Mikuláš s cestovní kanceláří Palomino (palomino.cz)
 • Příští setkání 21. 6. ve 20 h.

Farní pastorační rada 22. 3. 2023

 • Postní duchovní obnova na téma „Chci jít za Pánem. Jdu správně?“ pod vedením P. Leo Gallase, křížovníka, děkana v Mostě a Odpoledne pro děti – proběhly 18. 3.2023 odpoledne na faře.
 • Účastníci kurzu pro formaci akolytů složili závěrečnou zkoušku, při mši svaté 25. 3. 2023 jim bude předáno osvědčení.
 • Misijní koláč proběhl 19. 3. 2023 – výtěžek 15 tisíc Kč byl odeslán Papežskému misijnímu dílu na jeho projekty.
 • Ozvučení kostela sv. Jakuba – odborná firma provede testování současného stavu a budou posouzeny možnosti zlepšení.
 • Zadávání intencí pomocí počítačové aplikace prozatím není vzhledem k vysokým nákladům realizovatelné.
 • Rekonstrukce kostela sv. Ignáce zdárně pokračuje (výběr barvy fasády, demontáž oken z věží a hlavních dveří aj.).
 • Podrobné naplánování slavení obřadů Velikonoc ve dnech 6. – 10. 4. 2023. V kostele sv. Ignáce budou slavit 15. 4. 2023 Velikonoce věřící pravoslavné církve, v budoucnu je plánováno pro jejich potřeby poskytnutí kostela sv. Ducha.
 • P. Štěpán představil iniciativu arcibiskupa Graubnera Eucharistická hodina, kterou v pražské arcidiecézi zaštiťuje Strahovský klášter, o možnosti zapojit se budou věřící informováni v ohláškách a na farním webu.
 • Výlet mládeže do Doksan plánuje P. Štěpán na 2. 6. 2023.
 • Noc kostelů v kostele sv. Jakuba 2. 6. 2023 - prozatím je zajištěna přednáška P. Vojtěcha Kodeta a divadelní představení Víti Marčíka mladšího Malý princ, další organizační záležitosti budou projednány na příštím setkání.
 • První svaté přijímání proběhne 28. 5. 2023 v kostele sv. Jakuba v 10.30 h - organizuje ho sestra Rita.
 • Obřad uvedení nových ministrantů se bude konat 18. 6. 2023.
 • Farní kavárnička – 16. 4. 2023 po mši svaté u sv. Jakuba v 10.30 h.
 • Diecézní setkání mládeže se bude konat 13. 5. 2023 v Žarošicích.
 • Na farním webu přibyly informace o činnosti Komunity Sain ́t Egidio v Jihlavě, pomáhající lidem bez domova (kdy a jak je možné pomáhat, kontaktní osoby a číslo účtu pro poskytnutí příspěvku).
 • Pro možnost zařazovat při bohoslužbách aktuální přímluvy farníků bude osloveno modlitební společenství.
 • Mše svatá při příležitosti ukončení školního roku bude v úterý 27. 6. 2023.
 • Farní grilovačka je plánována na sobotu 10. 6. 2023 v 18 h.
 • Úklid kostela probíhá každý měsíc, na výzvu v ohláškách se přihlásilo 5 žen.
 • Poutní mše svatá u sv. Jakuba bude 25. 7. 2023 v 17 h, po ní posezení na farní zahradě, bude pozván host.
 • Pastorační rada souhlasí s tím, že by v budoucnu mohl ve farnosti proběhnout kurz Alfa.
 • Příští setkání 3. 5. 2023 ve 20.00 h.

Farní pastorační rada 1. 2. 2023

 • Formace akolytů – z naší farnosti se zúčastní přibližně 10 lidí čtyř sobotních setkání, pořádaných v rámci děkanátu na faře u sv. Jakuba, v budoucnu by mohli být pověřeni akolytskou službou
 • Farní kavárnička – 12. 2. 2023 po mši svaté u sv. Jakuba v 10.30 v předsíni kostela
 • Postní duchovní obnova pro farnost – 18. 3. 2023, adorace a přednáška P. Leo Galase
 • Misijní koláč – 19. 3. 2023 po mši sv. u sv. Jakuba v 10.30, výrobou a prodejem pečiva podpoříme papežská misijní díla
 • Zadávání intencí – zjistí se možnost zjednodušení pomocí počítačové aplikace
 • Pomoc lidem bez domova – farnost podpoří aktivity komunity Saint´Egidio, P. Kvasničková představila dosavadní činnost, lidé štědře přispěli na vánoční pohoštění, byly prodiskutovány možnosti propagace a zapojení farníků
 • Aktuální přímluvy – hledáme způsob, jak umožnit zařazení konkrétních přímluv farníků při mších sv.
 • Úklid kostela sv. Jakuba – probíhá dobře, v ohláškách budou osloveni dobrovolníci s prosbou o pomoc
 • Nebyla doporučena přednáška O. Nekazila pro veřejnost
 • Kalendář akcí ve farnosti v r. 2023 – bude vytvořen a zveřejněn na webu
 • Příští setkání 22. 3. 2023

Farní pastorační rada 15. 12. 2022

 • Květinová výzdoba v kostele sv. Jakuba – Katka Fialová nabídla pomoc s jejím zajišťováním
 • Příští farní kavárna 29. 1. 2023 v předsíni kostela sv. Jakuba po mši sv. v 10.30 h
 • Úklid kostela sv. Jakuba – provádí se každý měsíc, případně častěji podle potřeby, střídají se tři skupiny, v ohláškách budou osloveni farníci s prosbou o pomoc; bude vytvořen pro nový rok seznam dvojic mužů na čištění podlahy strojem, bude zvážena možnost výměny čistícího stroje za výkonnější
 • Stavba a úklid betléma
 • Tříkrálová sbírka v kostelích naší farnosti 15. 1. 2023
 • Bude vytvořen nový systém pro zadávání intencí
 • Návrhy na větší zapojení dětí při nedělní mši sv. v 10.30 h u sv. Jakuba
 • Nové informace o celosvětovém setkání mládeže 2023
 • Potřeba zlepšit ozvučení kostela sv. Jakuba – bude oslovena firma Ozvučovací technika Vojtěch Pecka
 • Bude zveřejněn seznam plánovaných akcí ve farnosti v r. 2023
 • Příští jednání 1. 2. 2023

Farní pastorační rada 10. 11. 2022

 • Prezentace nově vzniklé pastorační rady v ohláškách, na nástěnce, na webu
 • Plánování událostí a akcí na rok 2023 – plán bude zveřejněn v lednu 2023, průběžně v ohláškách
 • Plánované akce Jihlavské mládeže (viz https://jihlavskamladez.cz/)
 • Možnost využití místnosti pod sálem fary pro aktivity mládeže
 • Úklid kostela sv. Jakuba – zajišťují 3 skupiny, čištění podlahy podle rozpisu, v ohláškách budou osloveni s prosbou o pomoc další dobrovolníci
 • Květinová výzdoba v kostele sv. Jakuba – na žádost paní I. Řežábkové, která ji dlouhodobě zajišťuje, je potřeba najít někoho, kdo by se s ní v této službě střídal, praní kostelního prádla zajištěno
 • Zorganizování „farní kavárny“ 4. 12. 2022 před kostelem sv. Jakuba po mši sv. v 10.30 h, bude spojena s misijním jarmarkem pro misii v Paraguay
 • Organizace „návštěvy sv. Mikuláše “ na dětské mši sv. 6. 12. 2022
 • Služba akolitů – potřeba zvýšit jejich počet, oslovení a školení v rámci děkanátu v 1. pololetí r. 2023
 • Příští jednání 15.12. 2022

Farní pastorační rada 24. 10. 2022

 • Zpracování prezentace nově vzniklé pastorační rady do ohlášek, na nástěnku, na web
 • Diskuse o výstupech ze synodálních setkání v 1. pololetí tohoto roku a jejich postupném uvádění do života naší farnosti
 • Plánování akcí na rok 2023
 • Informace o činnosti a plánech Jihlavské mládeže
 • Zapojení většího počtu lidí do úklidu kostela, do péče o květinovou výzdobu a kostelní prádlo
 • Zajištění akcí do konce kalendářního roku (farní káva, Mikuláš, stavba betléma)
 • Příští jednání 10.11. 2022

 

Hledání
Předchozí měsíc  Říjen 2023  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN