Kostel sv. Jana Křtitele

Na Jánském kopečku nad ve středověku často zaplavovaným údolím řeky Jihlavy stojí kostelík sv. Jana Křtitele. Kostelík byl poprvé doložen roku 1243. Nedávné průzkumy však ukazují, že byl postaven již o několik desítek let dříve, neboť roku 1984 byly pod stávající podlahou objeveny základy románského kostela, jehož vznik spadá do posledního desetiletí 12. století.

Dnešní kostelík je raně gotického původu z poloviny 13. století. Ve 13. století byla jeho loď předělena příčkou a zadní třetina se užívala k světským účelům. Ještě před rokem 1270 vzniká triumfální oblouk mezi lodí a zaklenutým kněžištěm s apsidou a vížkou. Roku 1458 byl kostelík poničen vojsky Jiřího z Poděbrad. Při následných opravách vzniklo nové kněžiště se síťovou klenbou a sedlovým portálem do dřevěné sakristie na severu. V renesanci na počátku 17. století byly zvýšeny zdi lodi, objevily se nové vchody s renesančními portály, kruchta a kamenná sakristie. Po třicetileté válce, jež s sebou přinesla švédskou okupaci a pro kostelík mnohem větší zkázu, byl kostelík rekonstruován barokně.

Výsledkem byla výmalba interiéru, z něhož byl nejcennější oltářní obraz V. Noseckého, vnější kazatelna, úpravy kleneb a zasazení vitráží do oken.

Péčí Královské kanonie premonstrátů na Strahově probíhala do poloviny roku 2016 průběžně obnova některých částí kostela. Na obnově se doposud podíleli:

  • Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava
  • Město Jihlava
  • Kraj Vysočina

Kostel je pravidelně otevřen v čase bohoslužeb a koncertů. Skupinové prohlídky po předchozí domluvě s farářem farnosti (viz záložka "Kontakty".)

 

Autor: Jan Kodet, Petr Ivan Božik.
Použitá literatura: Jaroš, Z.- Křesadlo, K.: Jihlava. Jihlava 1996; Jaroš, Z.: Historie podnikání na Jihlavsku. Žehušice 2001.

Hledání
Předchozí měsíc  Květen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN