Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Cyklovýlet pro mládež

Publikováno: 28.5.2021

... se uskuteční v sobotu 12. června, sraz ve 14.00 před kostelem sv. Jana Křtitele.

Náhled

Farní ohlášky pro Svatodušní neděli

Publikováno: 22.5.2021

Ať Duch svatý zapálí naše srdce pro službu Bohu a bližním. heart

Náhled

Farní ohlášky pro 7. neděli velikonoční

Publikováno: 15.5.2021

Přejeme požehnaný týden. angel

Náhled

Odpoledne křesťanských chval

Publikováno: 9.5.2021

Náhled

Farní ohlášky pro 6. neděli velikonoční

Publikováno: 8.5.2021

Tak už snad zase trochu normálněji fungujeme. Bohu díky. smiley

Náhled

Dobrý pastýř

Publikováno: 25.4.2021

"Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. (Jan 10,14-15)

Náhled

Přišel skrze vodu a krev

Publikováno: 11.4.2021

"Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda." (1 Jan 5,6)

Náhled

Prázdný hrob

Publikováno: 6.4.2021

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění!

Náhled

Kniha "Náš Bernard"

Publikováno: 6.4.2021

Vyšla kniha k nedožitým padesátinám P. Bernarda, v počtu 30 ks ji máme na faře.

Náhled

Požehnané Velikonoce

Publikováno: 1.4.2021

Ať slavné Kristovo Vzkříšení naši tmu ve světlo promění.

Náhled

Křížová cesta proti strachu

Publikováno: 26.3.2021

V současné době se nemůžeme moc scházet ke společné modlitbě. Myslíme ale na sebe a věřím, že se modlíte sami či v rodinách. Nyní v této době doporučujeme zvláště do rodin Křížovou cestu proti strachu, kterou vydalo nakladatelství Duha.

Náhled

Velikonoční on-line bohoslužby brněnského biskupství

Publikováno: 24.3.2021

Z Vatikánu nám doporučují o velikonocích sledovat bohoslužby našich biskupů. Zde dáváme jejich přehled.

Náhled

Horlivost pro tvůj dům mě stravuje

Publikováno: 7.3.2021

Evangelium dnešní neděle (Jan 2,13-25) popisuje, jak si Pán Ježíš udělal z provazů důtky a vyhnal z chrámu prodavače a směnárníky. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: „horlivost pro tvůj dům mě stravuje“ (Ž 69,10).

Náhled

Společenství u stolu

Publikováno: 10.1.2021

Předkládám oznámení, pozvání či výzvu jedné naší farnice. A poznamenávám, že i když to ne vždy vyjde, tak opravdu rádi přicházíme k vám do rodin. Nejen kvůli jídlu (i když to je také příjemná a potřebná záležitost wink) ale především kvůli společenství a lepšímu vzájemnému poznávání se. 

P. Marian a spolubratři

Hledání
Předchozí měsíc  Říjen 2021  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN