Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Beseda o izraelsko-palestinském konfliktu

Publikováno: 21.11.2023

Zveme na přednášku a besedu o izraelsko-palestinském konfliktu pořádanou Jihlavským děkanstvím.

Uskuteční se 24. listopadu 2023 v 19 hodin v kapitulní síni kláštera minoritů (Kosmákova 45).

Náhled

Pohřeb paní Milady Veselé - změna - 24.11. v 10 h

Publikováno: 20.11.2023

Pokud se chce někdo zúčastnit pohřbu paní Milady Veselé, upozorňujeme na změnu času obřadu v kostele sv. Jakuba. Pohřební mše svatá bude v pátek 24.11. již dopoledne v 10 h.

Parte zde.

Náhled

Farní ohlášky pro 33. neděli v mezidobí

Publikováno: 18.11.2023

"Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví Pán. Budete mě vzývat a já vás vyslyším a shromáždím vás ze všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 32. neděli v mezidobí

Publikováno: 10.11.2023

"Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám, má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země." (Žl 63,2)

Náhled

Pozvánka na slavnostní ukončení projektu

Publikováno: 8.11.2023

Jsme připraveni Vás uvítat v "novém"!

Přijměte naše srdečné pozvání na slavnostní ukončení fyzické realizace projektu Památková obnova kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti dne 7. prosince 2023 od 16:00 hodin v kostele sv. Ignáce na Masarykově náměstí v Jihlavě. 

Náhled

Farní ohlášky pro 31. neděli v mezidobí

Publikováno: 4.11.2023

"Aleluja. Jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi; jenom jeden je váš Učitel Kristus." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 30. neděli v mezidobí

Publikováno: 28.10.2023

"Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 29. neděli v mezidobí

Publikováno: 23.10.2023

"Aleluja. Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 28. neděli v mezidobí

Publikováno: 15.10.2023

"Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Misijní neděle - misijní jarmark

Publikováno: 14.10.2023

...proběhne v neděli 22. října.

Náhled

Jablkobraní

Publikováno: 8.10.2023

... se uskuteční (v případě dobrého počasí) v sobotu 14. října od 14.00 na farní zahradě u sv. Jakuba.

Náhled

Farní ohlášky pro 27. neděli v mezidobí

Publikováno: 7.10.2023

"Bože, v tvé moci je všechno a nikdo nemůže odporovat tvé vůli. Tys učinil nebe i zemi a všechno, co je pod nebem. Ty jsi Pán všeho tvorstva." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 26. neděli v mezidobí

Publikováno: 2.10.2023

"Nic nedělejte z hašteřivosti nebo (touhy) po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám." (Fpl 2,3)

Náhled

Poutní zájezd do Izraele

Publikováno: 24.9.2023

...plánovaný na poslední listopadový týden se neuskuteční kvůli malému zájmu. Pokusíme se vymyslet jarní termín v dubnu po Velikonocích a účast nabídnout i okolním farnostem.

Náhled

Farní ohlášky pro 25. neděli v mezidobí

Publikováno: 23.9.2023

"Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Hledání
Předchozí měsíc  Duben 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN