Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní ohlášky pro 5. neděli v mezidobí

Publikováno: 4.2.2024

"Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 4. neděli v mezidobí

Publikováno: 27.1.2024

"Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid, abychom chválili tvé svaté jméno." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 3. neděli v mezidobí

Publikováno: 20.1.2024

"Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinum, všechny země! Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 2. neděli v mezidobí

Publikováno: 13.1.2024

"Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpíví, ať opěvuje tvé jméno." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro Svátek Křtu Páně

Publikováno: 5.1.2024

Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch Svatý jako holubice a ozval se hlas Otce: "To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

 

Náhled

Farní ohlášky pro Svátek Svaté rodiny

Publikováno: 30.12.2023

"Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Krásné a požehnané Vánoce

Publikováno: 26.12.2023

Přejeme všem radost a pokoj v duši a vědomí Boží blízkosti.

Strahovští premonstráti v Jihlavě, vaši kněží - P. Marian, P. Kamil a P. Štěpán

Náhled

Betlémské světlo u sv. Jakuba

Publikováno: 20.12.2023

Také letos si na Štědrý den můžete přijít ke sv. Jakubovi pro Betlémské světlo.

Náhled

Farní ohlášky pro 3. neděli adventní

Publikováno: 20.12.2023

"Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 2. neděli adventní

Publikováno: 11.12.2023

"Hle, Pán přijde spasil lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho mocný hlas." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 1. neděli adventní

Publikováno: 2.12.2023

"K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

U jeslí se sv. Františkem

Publikováno: 1.12.2023

Námět pro prožití letošní doby adventní ve farnosti i v rodině.

Náhled

Farní ohlášky pro neděli Ježíše Krista Krále

Publikováno: 25.11.2023

"Aleluja. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Beseda o izraelsko-palestinském konfliktu

Publikováno: 21.11.2023

Zveme na přednášku a besedu o izraelsko-palestinském konfliktu pořádanou Jihlavským děkanstvím.

Uskuteční se 24. listopadu 2023 v 19 hodin v kapitulní síni kláštera minoritů (Kosmákova 45).

Náhled

Pohřeb paní Milady Veselé - změna - 24.11. v 10 h

Publikováno: 20.11.2023

Pokud se chce někdo zúčastnit pohřbu paní Milady Veselé, upozorňujeme na změnu času obřadu v kostele sv. Jakuba. Pohřební mše svatá bude v pátek 24.11. již dopoledne v 10 h.

Parte zde.

Hledání
Předchozí měsíc  Červenec 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN