Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Sv. Mikuláš u sv. Jakuba

Publikováno: 2.12.2022

V úterý 6.12. na konci dětské mše svaté navštíví děti andělská výprava se svatým Mikulášem.

Náhled

Cantate Domino Polná

Publikováno: 2.12.2022

Náhled

Farní ohlášky pro 1. neděli adventní

Publikováno: 26.11.2022

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Pastýřský list biskupa Pavla o povolání

Publikováno: 20.11.2022

"Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň." Mt. 9,38 angel

Náhled

Farní ohlášky pro neděli Krista Krále

Publikováno: 20.11.2022

Aleluja. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází. Aleluja. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 33. neděli v mezidobí

Publikováno: 12.11.2022

Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví Pán. Budete mě vzývat a já vás vyslyším a shromáždím vás ze všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 32. neděli v mezidobí

Publikováno: 5.11.2022

Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine! angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 31. neděli v mezidobí

Publikováno: 29.10.2022

"Aleluja. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v něho věří, má věčný život. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Misijní jarmark

Publikováno: 25.10.2022

Děkujeme všem za přípravu Misijního jarmarku, krásné a chutné výrobky a štědré příspěvky. Na Papežská misijní díla naše farnost odesílá 21 841 Kč. Pán Bůh zaplať!

Několik foto zde.

Náhled

Sledujte projekt obnovy kostela sv. Ignáce na Facebooku

Publikováno: 24.10.2022

Projekt Památkové obnovy kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti je nyní na Facebooku. Sledujte postupnou obnovu fasády, střechy a krovu a zapojte se do děje na stránce Sv. Ignác v Jihlavě - Ukaž se

Náhled

Farní ohlášky pro 30. neděli v mezidobí

Publikováno: 22.10.2022

Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte vždy jeho tvář! angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Jablkobraní

Publikováno: 22.10.2022

... se uskuteční v sobotu 22. října od 10.00 na farní zahradě.

AKTUÁLNĚ - KVŮLI DEŠTI JABLKOBRANÍ PŘELOŽENO NA ODPOLEDNE OD 14 H !!!

Náhled

Farní ohlášky pro 29. neděli v mezidobí

Publikováno: 15.10.2022

Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo! Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 28. neděli v mezidobí

Publikováno: 8.10.2022

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, Bože. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 27. neděli v mezidobí

Publikováno: 29.9.2022

Bože, v tvé moci je všechno a nikdo nemůže odporovat tvé vůli. Tys učinil nebe i zemi a všechno, co je pod nebem. Ty jsi Pán všeho tvorstva. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Hledání
Předchozí měsíc  Duben 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN