Farní ohlášky pro 6. neděli v mezidobí

Vydáno: 11.2.2023 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Dnešní neděli 12. února zveme na Farní kavárničku po dopolední mši svaté u sv. Jakuba v předsíni kostela.

Ve středu 15.2. po ranní mši svaté bude na faře pravidelná katecheze P. Kamila (P. Mariana).

Ve čtvrtek v 19 h na faře sv. Jakuba je pravidelná biblická hodina pod vedením otce Kamila.

Příští neděli 19.2. bude pravidelná sbírka na Haléř sv. Petra do rukou papeže Františka, aby podle vlastního uvážení mohl pomoci potřebným.

Prosíme ty z vás, kdo by se mohli připojit ke skupinám, které uklízí kostel sv. Jakuba, aby se přihlásili u paní Magdy Kodetové. Jedná se o pomoc na dvě hodiny čtyřikrát do roka v odpoledních hodinách.

Pokračuje oprava kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme velkou dotaci, je ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Stojí lešení, probíhá restaurátorská oprava fasády a její výzdoby. Pracuje se i na střeše. Restaurují se vstupní vrata. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci, v neděli 15.1. bylo 34.728 Kč. Další sbírka je dnešní neděli 12. února (19. února bude sbírka Haléř sv. Petra). Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať. Moc děkujeme za příspěvky přes donator.cz., kde jsme nasbírali 107.500 Kč a dalších 100.000 Kč nám přidává biskupství brněnské.

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

Milí přátelé,

    v prvním čtení od moudrého Sírachovce jsme slyšeli: „Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš.“ Jako každým rokem je tu doba rozhodování nejen pro ty, kdo končí středoškolská studia, ale blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu teologie a formace ke kněžství. Kněžství je životní povolání, v němž  vytváříme prostor pro Ježíše v lidských srdcích. I když žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit nečitelnou, její poslání svěřené Kristem je stále stejné a ona mu musí být věrná. Právě proto potřebuje ty, kdo chtějí  službě věrnosti Bohu zasvětit svůj život. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří v srdci vnímáte pozvání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku ke kněžské formaci pro školní rok 2023/2024 můžete zaslat poštou na sekretariát brněnského  biskupství do konce března.

  V modlitbě                                                                                                                                                                                   biskup Pavel

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný týden.

Hledání
Předchozí měsíc  Duben 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN