Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní ohlášky pro 2. neděli velikonoční

Publikováno: 15.4.2023

"Aleluja. Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi, praví Pán; blahoslavení, kdo neviděli, a uvěřili." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Ženatí vs svobodní

Publikováno: 15.4.2023

Tradiční fotbalové utkání Ženatí vs. Svobodní se opět uskutečnilo po covidové pauze v Pondělí Velikonoční letošního roku. V utkání padlo celkem 10 branek, góly byly na obou stranách, "těsně" vyzněl výsledek pro svobodné. Těšíme se za rok na odvetu. Nebo snad dříve? Několik fotek zde

Náhled

Požehnané Velikonoce všem

Publikováno: 8.4.2023

Požehnané Velikonoce!

Náhled

Farní ohlášky pro Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Publikováno: 8.4.2023

"Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro Květnou neděli

Publikováno: 4.4.2023

"Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Velikonoce 2023

Publikováno: 25.3.2023

Rozpis bohoslužeb ke stažení ve formátu pdf zde.

Náhled

Farní ohlášky pro 5. neděli postní

Publikováno: 25.3.2023

"Já jsem vzkříšení a život, praví Pán; kdo věří ve mne, neumře na věky." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 4. neděli postní

Publikováno: 19.3.2023

"Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Železný poutník - 24.3.2023

Publikováno: 19.3.2023

Přijměte pozvání na postní pěší pouť ze svatého Kopečku na Svatý Hostýn.

Náhled

Farní ohlášky pro 3. neděli postní

Publikováno: 11.3.2023

"Pane, ty jsi skutečně Spasitel světa; dej mi živou vodu, abych už nežíznila." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 2. neděli postní

Publikováno: 4.3.2023

"Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině. Modlíme se za všechny postižené zemětřesením a vyprošujeme Boží požehnání našemu nově zvolenému prezidentovi. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 1. neděli postní

Publikováno: 25.2.2023

"Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině. Modlíme se za všechny postižené zemětřesením a vyprošujeme Boží požehnání našemu nově zvolenému prezidentovi. angel

Náhled

Postní duchovní obnova

Publikováno: 23.2.2023

... se uskuteční v sobotu 18. března od 14.00 ve farním sále, zakončena bude adorací v kostele, během níž bude možné přijmout svátost smíření.

Náhled

Postní doba - Pastýřský list

Publikováno: 23.2.2023

Začali jsme postní dobu. K jejímu začátku nám pár slov píše náš otec biskup Pavel.

Náhled

Farní ohlášky pro 7. neděli v mezidobí

Publikováno: 18.2.2023

"Aleluja. Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině. Modlíme se za všechny postižené zemětřesením a vyprošujeme Boží požehnání našemu nově zvolenému prezidentovi. angel

Hledání
Předchozí měsíc  Duben 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN