Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Naše betlémy

Publikováno: 24.12.2021

Malá ukázka betlémů v naší farnosti. Můžete nám i letos poslat další z vašich domácností. :)

Náhled

Krásné a požehnané Vánoce

Publikováno: 24.12.2021

Přejeme všem radost a pokoj v duši a vědomí Boží blízkosti.

Strahovští premonstráti v Jihlavě, vaši kněží - P. Marian, P. Kamil a P. Štěpán

Náhled

Farní ohlášky pro 4. neděli adventní

Publikováno: 19.12.2021

"Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!" angel

Náhled

Vánoční bohoslužby 2021 u nás

Publikováno: 13.12.2021

Chvalme Pána a radujme se z jeho narození.

Náhled

Farní ohlášky pro 3. neděli adventní

Publikováno: 11.12.2021

"Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko." angel

Náhled

Synoda

Publikováno: 11.12.2021

Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání

Náhled

Adventní večer chval u sv. Ignáce

Publikováno: 11.12.2021

V sobotu 18.12.2021 v 18.30 h zveme na Večer chval. angel

Maranatha! Přijď Pane Ježíši!

Náhled

Farní ohlášky pro 2. neděli adventní

Publikováno: 4.12.2021

"Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží slávu." angel      

Náhled

Farní ohlášky pro 1. neděli adventní

Publikováno: 27.11.2021

"Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu!" angel

Náhled

Farní ohlášky pro Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Publikováno: 20.11.2021

"Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází!" angel

Náhled

Zdražení energií - pomoc

Publikováno: 13.11.2021

Jestliže Vám příliš zdražili energie a nevíte si rady, tak může pomoci i Církev - Společnost "Kristýn služebník" se specializuje i na tuto oblast a pomůže konzultaci a poradenstvím.

Náhled

Farní ohlášky pro 33. neděli v mezidobí

Publikováno: 13.11.2021

"Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví Pán. Budete mě vzývat a já vás vyslyším a shromáždím vás ze všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil." angel

Náhled

Farní pouť na Strahov k ostatkům sv. Norberta

Publikováno: 6.11.2021

...se uskuteční v sobotu 20. listopadu 2021.

Náhled

Farní ohlášky pro 32. neděli v mezidobí

Publikováno: 6.11.2021

"Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království." angel

Náhled

Dušičkový čas

Publikováno: 30.10.2021

Pamatujme na naše zemřelé - máme k tomu zvláštní prostor opět celý měsíc listopad.

Hledání
Předchozí měsíc  Prosinec 2022  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Darovat na opravu kostela Sv.Ignáce

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN