Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Jablkobraní

Publikováno: 22.10.2022

... se uskuteční v sobotu 22. října od 10.00 na farní zahradě.

AKTUÁLNĚ - KVŮLI DEŠTI JABLKOBRANÍ PŘELOŽENO NA ODPOLEDNE OD 14 H !!!

Náhled

Farní ohlášky pro 29. neděli v mezidobí

Publikováno: 15.10.2022

Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo! Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 28. neděli v mezidobí

Publikováno: 8.10.2022

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, Bože. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 27. neděli v mezidobí

Publikováno: 29.9.2022

Bože, v tvé moci je všechno a nikdo nemůže odporovat tvé vůli. Tys učinil nebe i zemi a všechno, co je pod nebem. Ty jsi Pán všeho tvorstva. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní odpoledne

Publikováno: 26.9.2022

...se uskuteční v sobotu 8. října od 15 do 18 hodin.

Náhled

Farní ohlášky pro 26. neděli v mezidobí

Publikováno: 24.9.2022

"Aleluja. Ježíš Kristus stal se chudým, ačkoli byl bohatý, abyste vy zbohatli z jeho chudoby." angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 25. neděli v mezidobí

Publikováno: 18.9.2022

"Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky." angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 24. neděli v mezidobí

Publikováno: 10.9.2022

"Aleluja. Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o tomto smíření." angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 23. neděli v mezidobí

Publikováno: 3.9.2022

"Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí; jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství." angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 22. neděli v mezidobí

Publikováno: 27.8.2022

"Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají." angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní cyklopouť do Želiva

Publikováno: 25.8.2022

...se uskuteční v sobotu 10. září.

Náhled

Farní ohlášky pro 21. neděli v mezidobí

Publikováno: 20.8.2022

Aleluja. Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

10 let od úmrtí P. Jeronýma

Publikováno: 19.8.2022

Nyní v září vzpomeneme 10 let od tragické cyklonehody a úmrtí P. Jeronýma. 

V pátek 2. září v 17 h mše sv. na hradě Rokštejn.

Ve středu 14. září v 18 h vzpomínka s modlitbou u pomníčku.

Náhled

Farní ohlášky pro 20. neděli v mezidobí

Publikováno: 13.8.2022

Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Pěší pouť do Petrovic

Publikováno: 2.8.2022

...se uskuteční v sobotu 20. srpna. Zahájení poutě bude v 9:30 před kostelem v M. Beranově, poutní mše v Petrovicích v 11:30.

Hledání
Předchozí měsíc  Říjen 2023  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN