Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Mše sv. na konci školního roku

Publikováno: 15.6.2023

...bude v úterý 20. června v 17.00 u sv. Jakuba.

Náhled

Poutní mše sv. v Malém Beranově - pátek 16.6.

Publikováno: 11.6.2023

Doplňujeme opomenutí v ohláškách - v pátek na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude v 18 h mše sv. také v Malém Beranově.

Náhled

Farní ohlášky pro 10. neděli v mezidobí

Publikováno: 11.6.2023

"Aleluja. Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatcům propuštění." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní grilování

Publikováno: 10.6.2023

se uskuteční 10. června od 18 hodin na farní zahradě. Srdečně zveme všechny farníky - mladé i staré, bojácné i nebojácné - no prostě fakt všechny. laugh

V případě špatného počasí se akce uskuteční v průjezdu a Centru sv. Norberta na faře.

Náhled

Farní ohlášky pro Slavnost Nejsvětější Trojice

Publikováno: 3.6.2023

"Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý, nám prokázal své milosrdenství; chvalme a oslavujme ho navěky." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro Slavnost Seslání Ducha svatého

Publikováno: 27.5.2023

"Duch Páně naplňuje celý svět, všechno udržuje a obnovuje, promlouvá k národům všech jazyků. Aleluja." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 7. neděli velikonoční

Publikováno: 20.5.2023

"Aleluja. Nenechám vás sirotky, praví Pán, jdu a zase k vám přijdu a vaše srdce se bude radovat." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 6. neděli velikonoční

Publikováno: 13.5.2023

"S radostným  zvoláním zvěstujte, hlásejte po celém světě: Pán vykoupil svůj lid. Aleluja." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Společenství eucharistická hodina

Publikováno: 12.5.2023

...je duchovní společenství věřících svěřené pod ochranu sv. Norberta. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Žádné konkrétní modlitby nejsou závazné.

Náhled

Farní ohlášky pro 5. neděli velikonoční

Publikováno: 10.5.2023

"Aleluja. Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." angel

A otec Marian i přes svou nezodpovědnost při paraglidingovém létání je v pořádku, děkuje za modlitby a je tady ve farnosti bez zdravotních následků. wink

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 4. neděli velikonoční

Publikováno: 2.5.2023

"Země je plná Hospodinovy milosti; jeho slovem vznikla nebesa. Aleluja." angel

A otec Marian i přes svou nezodpovědnost při paraglidingovém létání je v pořádku, děkuje za modlitby a je tady ve farnosti bez zdravotních následků. wink

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Nové nedělní parkování v Jihlavě

Publikováno: 2.5.2023

Od 1. května 2023 je v Jihlavě nový systém parkování. Jak to je a bude s dojížděním autem na mše svaté?

Náhled

Farní ohlášky pro 3. neděli velikonoční

Publikováno: 25.4.2023

"Jásejte Bohu, všechny země, opěvujte slávu jeho jména, vzdejte mu velkolepou chválu. Aleluja." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 2. neděli velikonoční

Publikováno: 15.4.2023

"Aleluja. Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi, praví Pán; blahoslavení, kdo neviděli, a uvěřili." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Ženatí vs svobodní

Publikováno: 15.4.2023

Tradiční fotbalové utkání Ženatí vs. Svobodní se opět uskutečnilo po covidové pauze v Pondělí Velikonoční letošního roku. V utkání padlo celkem 10 branek, góly byly na obou stranách, "těsně" vyzněl výsledek pro svobodné. Těšíme se za rok na odvetu. Nebo snad dříve? Několik fotek zde

Hledání
Předchozí měsíc  Červenec 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN