Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní ohlášky pro 23. neděli v mezidobí

Publikováno: 4.9.2021

„Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!“ (Iz 35,4)

Náhled

Farní ohlášky pro 22. neděli v mezidobí

Publikováno: 25.8.2021

"Otec rozhodl, že nám dá život slovem pravdy, abychom byli jako prvotiny ze všeho, co stvořil." angel

Náhled

Náboženství 2021/22

Publikováno: 21.8.2021

Dá-li Pán a Vláda, budeme letos opět na faře učit náboženství. Přihlaste se co nejdříve.

Náhled

Farní ohlášky pro 21. neděli v mezidobí

Publikováno: 21.8.2021

"Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; ty máš slova věčného života." angel

Náhled

Farní ohlášky pro Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Publikováno: 13.8.2021

"Maria byla vzata do nebe, plesají zástupy andělů. Aleluja."  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 19. neděli v mezidobí

Publikováno: 8.8.2021

"Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe." angel

Náhled

Farní ohlášky pro 18. neděli v mezidobí

Publikováno: 31.7.2021

"Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst." angel

Náhled

Farní ohlášky pro 17. neděli v mezidobí

Publikováno: 25.7.2021

Na přímluvu sv. Jakuba ať Pán Bůh žehná celé naší farnosti. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 16. neděli v mezidobí

Publikováno: 17.7.2021

"Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré." angel

Náhled

Farní ohlášky pro 15. neděli v mezidobí

Publikováno: 11.7.2021

"Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které on povolal." angel

Náhled

Pouť u sv. Jakuba

Publikováno: 9.7.2021

V neděli 25. 7. budou pouze dvě mše svaté, v 8.30 a v 10.30, obě u sv. Jakuba. Ostatní mše sv. budou zrušeny. Po mši sv. v 10.30 jste všichni srdečně zváni na farní zahradu na menší občerstvení a na společné setkání. 

Náhled

Farní ohlášky pro 14. neděli v mezidobí

Publikováno: 4.7.2021

Duch Páně je nade mnou: poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 13. neděli v mezidobí

Publikováno: 26.6.2021

Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem. angel

Náhled

Pomoc po tornádu

Publikováno: 25.6.2021

Sbírka v neděli 27. června 2021 je určena na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou na jihovýchodě Moravy.

Náhled

Farní ohlášky pro 12. neděli v mezidobí

Publikováno: 19.6.2021

Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. angel

Hledání
Předchozí měsíc  Květen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN