Farní ohlášky pro 23. neděli v mezidobí

Vydáno: 4.9.2021 | Autor: P. Štěpán | Zpět

Náhled

Zveme všechny děti, a nejen je, na mši svatou s požehnáním do nového školního roku v úterý 7. září v 18 hodin u sv. Jakuba. Aktovky si vezměte s sebou.

V sobotu 11. září bude v 10.30 hodin poutní mše sv. v kapli v Kosově.

Náboženství se bude u nás na faře učit zase od října. Rozpis hodin a přihláška je na našem farním webu, přihlášky vyplňte prosím do příští neděle.

Příprava na biřmování se bude konat v pátek od 16.00 pod vedením P. Štěpána. Zájemci nechť prosím vyplní přihlášku na webu. První setkání bude v pátek 1. října. V případě většího počtu zájemců zvážíme otevření ještě jednoho termínu.

Malá schola u sv. Jakuba se bude scházet každé úterý v 17:10 ve farní učebně. Malí zpěváčci se v tomto svém prvním sboru naučí spoustu nových písniček, zazpívají si při mši svaté zvláště pro děti každé úterý v 18 hodin u sv. Jakuba a poznají nové kamarády. Začátek ve školním roce 2021/2022 bude v úterý 5. října. Více informací na webu.

Jihlavská mládež zve všechny děti od 1. do 9. třídy na víkendovku v Opatově v termínu od  10. do 12. září. Dále zve mládež od 14 do 25 let na víkendovku ve Volfířově, která se koná od 1. do 3. října. Bližší informace jsou na plakátu a plakátcích vzadu v kostele.

Letos se bude zahajovat velká oprava kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme přislíbenou velkou dotaci, bude ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Farnost je nyní ve značné finanční nouzi, podepsal se na tom mimo jiné i výpadek ve sbírkách v koronavirové době. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Bližší informace o plánovaných opravách a požadavcích postupně doplníme. 

Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci. V neděli 15.8. – 29.473 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Příští sbírka 19. září.

Hledání
Předchozí měsíc  Květen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN