Farní ohlášky pro 27. neděli v mezidobí

Vydáno: 3.10.2021 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Farnost Vyskytná organizuje pro zájemce z Jihlavy a okolí cyklopouť na Křemešník. V sobotu 9.10., odjezd v 10 h od kostela sv. Vavřince ve Vyskytné nad Jihlavou. Přibližně ve 12 h modlitba křížové cesty na Křemešníku, návrat asi v 15 h do Vyskytné. Každý účastník jeden na vlastní zodpovědnost, účastníci mladší 18 let v doprovodu zákonných zástupců. Bližší informace u P. Kamila.

Jihlavská mládež zve na večer chval, který bude 9. 10. od 18.30 v kostele svatého Ignáce, info na plakátu.

Náboženství se bude na faře učit nyní od října. Vyučování začne od zítřejšího pondělí 4. října. Děti ať přijdou podle rozpisu na webu ve stanový den a čas. Těšíme se na ně.

Příprava na křest dospělých bude v tomto školním roce probíhat v pondělí od 18.30 h.  První setkání proběhne zítra v pondělí 4. října na faře. Bližší informace u P. Štěpána.

Příprava na biřmování se koná v pátek od 16.00 pod vedením P. Štěpána. Zájemci se ještě mohou ozvat. První setkání bylo v pátek 1. října.

Také zveme na biblické hodiny, které budou probíhat od října pod vedením P. Kamila. Budou na faře každý čtvrtek v 19 h, kromě 1. čtvrtku v měsíci, kdy se koná Večer nad Písmem. První hodina tedy bude 14. října.

Malá schola u sv. Jakuba se bude scházet každé úterý v 17.10 h ve farní učebně. Malí zpěváčci se v tomto svém prvním sboru naučí spoustu nových písniček, zazpívají si při mši svaté zvláště pro děti každé úterý v 18 hodin u sv. Jakuba a poznají nové kamarády. Začátek bude v úterý 5. října. Více informací na webu.

Společenství mládeže začne také od října. První setkání bude v pátek 8. října. Kdo je středoškolského věku a rád by chodil víceméně pravidelně, nechť se prosím přihlásí u P. Štěpána.

"Zveme kluky od 6 let na společný výlet ministrantů z obou jihlavských farností na Rokštejn. Uskuteční se 23. 10. Více info a přihlášení na emailu: ministrantijihlava@gmail.com".

Hledáme také žáky a žákyně ve věku od 8 do 15 let do orelského sportovního klubu stolního tenisu při farnosti svatého Jakuba. Zahájení: 7. 10. 2021
Kdy: každý čtvrtek od 15:15 – 16:30      Kde: Herna stolního tenisu

Letos se bude zahajovat velká oprava kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme přislíbenou velkou dotaci, bude ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Farnost je nyní ve značné finanční nouzi, podepsal se na tom mimo jiné i výpadek ve sbírkách v koronavirové době. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Bližší informace o plánovaných opravách a požadavcích postupně doplníme. 

Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci. V neděli 19. září – 29.927 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Příští sbírka v neděli 17. října.

Aktuální bohoslužby zde.

 A přejeme vám všem přes všechny problémy stále požehnaný čas.

Hledání
Předchozí měsíc  Květen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN