Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní ohlášky pro 30. neděli v mezidobí

Publikováno: 28.10.2023

"Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 29. neděli v mezidobí

Publikováno: 23.10.2023

"Aleluja. Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 28. neděli v mezidobí

Publikováno: 15.10.2023

"Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Misijní neděle - misijní jarmark

Publikováno: 14.10.2023

...proběhne v neděli 22. října.

Náhled

Jablkobraní

Publikováno: 8.10.2023

... se uskuteční (v případě dobrého počasí) v sobotu 14. října od 14.00 na farní zahradě u sv. Jakuba.

Náhled

Farní ohlášky pro 27. neděli v mezidobí

Publikováno: 7.10.2023

"Bože, v tvé moci je všechno a nikdo nemůže odporovat tvé vůli. Tys učinil nebe i zemi a všechno, co je pod nebem. Ty jsi Pán všeho tvorstva." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 26. neděli v mezidobí

Publikováno: 2.10.2023

"Nic nedělejte z hašteřivosti nebo (touhy) po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám." (Fpl 2,3)

Náhled

Poutní zájezd do Izraele

Publikováno: 24.9.2023

...plánovaný na poslední listopadový týden se neuskuteční kvůli malému zájmu. Pokusíme se vymyslet jarní termín v dubnu po Velikonocích a účast nabídnout i okolním farnostem.

Náhled

Farní ohlášky pro 25. neděli v mezidobí

Publikováno: 23.9.2023

"Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Pastýřský list brněnského biskupa Pavla

Publikováno: 23.9.2023

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA
O MILOSRDENSTVÍ A SPOLEČENSTVÍ

Náhled

Farní ohlášky pro 24. neděli v mezidobí

Publikováno: 16.9.2023

"Pane, uděl pokoj těm, kdo v tebe doufají, aby se ukázalo, že tvoji proroci jsou věrohodní. Vyslyš prosby svého lidu." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 23. neděli v mezidobí

Publikováno: 9.9.2023

"Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí; jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 22. neděli v mezidobí

Publikováno: 3.9.2023

"Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Poutní mše svaté v Pístově a Kosově

Publikováno: 31.8.2023

...se uskuteční v sobotu 2. září v 18:00 v kapli v Pístově a v sobotu 9. září v 10:30 v kapli v Kosově.

Náhled

Beseda s otcem Markem Dudou

Publikováno: 31.8.2023

Přijďte si poslechnout, jak probíhá misijní úsilí otce Marka a opavských františkánek (působících i v naší farnosti) v jedné z nejzaostalejších zemí světa.
A taky si dát něco na zub.

Na setkání s Vámi se těšíme v sobotu 9. září v kostele sv. Jakuba a ve farní zahradě.

Hledání
Předchozí měsíc  Červen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN