Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Postní duchovní obnova

Publikováno: 23.2.2023

... se uskuteční v sobotu 18. března od 14.00 ve farním sále, zakončena bude adorací v kostele, během níž bude možné přijmout svátost smíření.

Náhled

Postní doba - Pastýřský list

Publikováno: 23.2.2023

Začali jsme postní dobu. K jejímu začátku nám pár slov píše náš otec biskup Pavel.

Náhled

Farní ohlášky pro 7. neděli v mezidobí

Publikováno: 18.2.2023

"Aleluja. Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině. Modlíme se za všechny postižené zemětřesením a vyprošujeme Boží požehnání našemu nově zvolenému prezidentovi. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 6. neděli v mezidobí

Publikováno: 11.2.2023

"Popřej mi sluchu, Bože, rychle mě zachraň! Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť ty jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš řídit." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině. Modlíme se za všechny postižené zemětřesením a vyprošujeme Boží požehnání našemu nově zvolenému prezidentovi. angel

Náhled

nabídka zaměstnání - manažer stavebních investic

Publikováno: 7.2.2023

Kdyby někdo měl zájem:

Biskupství brněnské vypsalo výběrové řízení na pozici MANAŽER STAVEBNÍCH INVESTIC PRO JIHLAVSKO.

Náhled

Farní ohlášky pro 5. neděli v mezidobí

Publikováno: 4.2.2023

"Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh." angel

A v novém roce přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině. A vyprošujeme Boží požehnání nově zvolenému prezidentovi. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 4. neděli v mezidobí

Publikováno: 28.1.2023

"Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid, abychom chválili tvé svaté jméno." angel

A v novém roce přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině. A vyprošujeme Boží požehnání nově zvolenému prezidentovi. angel

Náhled

Vánoce pro bezdomovce

Publikováno: 28.1.2023

Poděkování od Komunity Sant'Egidio.

Náhled

Farní kavárnička - 29.1.2023

Publikováno: 23.1.2023

Zveme tuto neděli po mši svaté u sv. Jakuba chvíli pobýt pospolu na farní kavárničce.

Náhled

Farní ohlášky pro 3. neděli v mezidobí

Publikováno: 21.1.2023

"Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni." angel

A v novém roce přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině. A u nás ať máme rozumného prezidenta. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 2. neděli v mezidobí

Publikováno: 14.1.2023

"Aleluja. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi." angel

A v novém roce přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině. A u nás ať máme rozumného prezidenta. angel

Náhled

Farní ohlášky pro Svátek Křtu Páně

Publikováno: 6.1.2023

Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch Svatý jako holubice a ozval se hlas Otce: "To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil." angel

A v novém roce přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině. A u nás ať máme rozumného prezidenta. angel

Náhled

Farní ohlášky pro Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Publikováno: 31.12.2022

Buď zdráva, svatá Boží Rodičko, porodilas Krále, jenž nad nebem i zemí vládne na věčné věky. angel

A do nového roku přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině. angel

Náhled

Krásné a požehnané Vánoce

Publikováno: 25.12.2022

Přejeme všem radost a pokoj v duši a vědomí Boží blízkosti.

Strahovští premonstráti v Jihlavě, vaši kněží - P. Marian, P. Kamil a P. Štěpán

Náhled

Farní ohlášky pro vánoční týden

Publikováno: 25.12.2022

"Dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostal jméno: podivuhodný rádce." angel

A stále se modleme za ty, kteří nemohou prožívat vánoční svátky v míru a pokoji, za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Hledání
Předchozí měsíc  Říjen 2023  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN