Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní ohlášky pro 13. neděli v mezidobí

Publikováno: 30.6.2023

"Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 12. neděli v mezidobí

Publikováno: 24.6.2023

"Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až navěky!" angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 11. neděli v mezidobí

Publikováno: 18.6.2023

"Aleluja. Přiblížilo se Boží království, praví Pán; obraťte se a věřte evangeliu." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Mše sv. na konci školního roku

Publikováno: 15.6.2023

...bude v úterý 20. června v 17.00 u sv. Jakuba.

Náhled

Poutní mše sv. v Malém Beranově - pátek 16.6.

Publikováno: 11.6.2023

Doplňujeme opomenutí v ohláškách - v pátek na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude v 18 h mše sv. také v Malém Beranově.

Náhled

Farní ohlášky pro 10. neděli v mezidobí

Publikováno: 11.6.2023

"Aleluja. Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatcům propuštění." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní grilování

Publikováno: 10.6.2023

se uskuteční 10. června od 18 hodin na farní zahradě. Srdečně zveme všechny farníky - mladé i staré, bojácné i nebojácné - no prostě fakt všechny. laugh

V případě špatného počasí se akce uskuteční v průjezdu a Centru sv. Norberta na faře.

Náhled

Farní ohlášky pro Slavnost Nejsvětější Trojice

Publikováno: 3.6.2023

"Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý, nám prokázal své milosrdenství; chvalme a oslavujme ho navěky." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro Slavnost Seslání Ducha svatého

Publikováno: 27.5.2023

"Duch Páně naplňuje celý svět, všechno udržuje a obnovuje, promlouvá k národům všech jazyků. Aleluja." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 7. neděli velikonoční

Publikováno: 20.5.2023

"Aleluja. Nenechám vás sirotky, praví Pán, jdu a zase k vám přijdu a vaše srdce se bude radovat." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 6. neděli velikonoční

Publikováno: 13.5.2023

"S radostným  zvoláním zvěstujte, hlásejte po celém světě: Pán vykoupil svůj lid. Aleluja." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Společenství eucharistická hodina

Publikováno: 12.5.2023

...je duchovní společenství věřících svěřené pod ochranu sv. Norberta. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Žádné konkrétní modlitby nejsou závazné.

Náhled

Farní ohlášky pro 5. neděli velikonoční

Publikováno: 10.5.2023

"Aleluja. Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." angel

A otec Marian i přes svou nezodpovědnost při paraglidingovém létání je v pořádku, děkuje za modlitby a je tady ve farnosti bez zdravotních následků. wink

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 4. neděli velikonoční

Publikováno: 2.5.2023

"Země je plná Hospodinovy milosti; jeho slovem vznikla nebesa. Aleluja." angel

A otec Marian i přes svou nezodpovědnost při paraglidingovém létání je v pořádku, děkuje za modlitby a je tady ve farnosti bez zdravotních následků. wink

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už končí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Nové nedělní parkování v Jihlavě

Publikováno: 2.5.2023

Od 1. května 2023 je v Jihlavě nový systém parkování. Jak to je a bude s dojížděním autem na mše svaté?

Hledání
Předchozí měsíc  Únor 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN