Farní ohlášky pro 26. neděli v mezidobí

Vydáno: 2.10.2023 | Autor: P. Štěpán | Zpět

Náhled

Minulou neděli 24. září byla diecézní sbírka na bohoslovce a církevní školství. Pán Bůh zaplať.

Náboženství začínáme učit na faře u svatého Jakuba tento týden dle rozpisu na našem webu. Je to stejné jako minulý rok. Zítra v pondělí od 17:30 proběhne první setkání katechumenů po prázdninách, následovat bude katecheze dospělých od 18:30.

Ve středu 4. října bude v 9 h po mši sv. na faře vzdělávací hodina paní Vlachové místo pravidelné katecheze otce Kamila.

Ve čtvrtek 5. října v kostele sv. Ignáce v 19.15 se uskuteční další Večer nad Písmem. Setkání připravují farníci z farnosti u sv. Jakuba. Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu 7. října pořádá farnost Vyskytná cyklopouť na Křemešník. Ráno v 9 h odjezd na kolech od kostela z Vyskytné. Každý jede na vlastní zodpovědnost, děti mladší 18 let jen v doprovodu rodičů. Příjezd na Křemešník před polednem, ve 12 h krátká soukromá modlitba a oběd v restauraci nebo z vlastních zásob. Odpoledne ve 14 h v kostele společná modlitba růžence. Je také možné přijet autem pouze na společnou modlitbu růžence. Návrat individuální.

V neděli 10. října v kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v Malém Beranově při mši sv. v 9:30 oslavíme 84 let od posvěcení kostela. Všichni jste srdečně zváni.

Během prázdnin probíhala oprava farního sálu, během října se opraví bývalá redakce Katolického týdeníku a spolu s farní knihovnou budeme tyto prostory nově používat jako Farní centrum. 

Zveme žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ i VŠ z obou farností do společenství mládeže. Scházíme se každý sudý pátek po mši svaté v 18 hodin ve Farním centru u sv. Jakuba. Těšit se můžete na katecheze, které připravují kněží i sestry františkánky, pak také na hry a modlitbu. Více informací naleznete také na stránkách Jihlavské mládeže. Společenství mládeže neproběhne tento pátek na faře, ale od 18 hodin bude na hřišti u ZŠ Rošického přátelské utkání mládeže se skauty a v 19 hodin by se šlo na kuželky, více info na stránkách mládeže. 

Ministrantské schůzky budou každý pátek od 17 h ve Farním centru. Začínáme tento týden 6. října. Kluci ze všech kostelů farnosti jsou srdečně zváni.

Zveme na víkendovku pro děti od 20. do 22. října na faře ve Starči u Třebíče. Více info na stránkách Jihlavské mládeže.

Plánovaná farní pouť do Svaté země v posledním listopadovém týdnu se z důvodu malého zájmu nekoná. Pokusíme se vymyslet nový termín v dubnu po Velikonocích a nabídnout možnost účasti i okolním farnostem.

Pokračuje oprava kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme velkou dotaci, je ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Stojí lešení, probíhá restaurátorská oprava fasády a její výzdoby. Pracuje se i na střeše. Restaurují se vstupní vrata. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci, v neděli 17.9. bylo 33.044 Kč. Další sbírka je v neděli 15. října. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať.

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný týden.

 

Hledání
Předchozí měsíc  Květen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN