Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní ohlášky pro 1. neděli postní

Publikováno: 6.3.2022

Odsuzujeme útok Ruska na Ukrajinu! Modleme se za zastavení násilí! crying 

Náhled

Podpořme Ukrajinu!

Publikováno: 5.3.2022

Ruský útok na Ukrajinu je barbarským popřením všech křesťanských a lidských zásad. Je to zločin do nebe volající.

Náhled

Farní ohlášky pro 8. neděli v mezidobí

Publikováno: 26.2.2022

Odsuzujeme útok Ruska na Ukrajinu! Modleme se za zastavení násilí! crying 

Náhled

Farní ohlášky pro 7. neděli v mezidobí

Publikováno: 19.2.2022

"Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás." angel  heart

Náhled

Farní ohlášky pro 6. neděli v mezidobí

Publikováno: 12.2.2022

"Radujte se a jásejte, praví Pán; máte totiž v nebi velkou odměnu." angel  cheeky

Náhled

Farní ohlášky pro 5. neděli v mezidobí

Publikováno: 5.2.2022

"Pojďte za mnou, praví Pán, a udělám z vás rybáře lidí." angel

Náhled

Farní ohlášky pro 4. neděli v mezidobí

Publikováno: 29.1.2022

"Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid, abychom chválili tvé svaté jméno." angel

Náhled

Farní ohlášky pro 3. neděli v mezidobí

Publikováno: 22.1.2022

"Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění." angel - Den Bible a Den modliteb za jednotu křesťanů

Náhled

Farní ohlášky pro 2. neděli v mezidobí

Publikováno: 15.1.2022

Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, ať opěvuje tvé jméno. angel

Náhled

Farní ohlášky pro neděli Křtu Páně

Publikováno: 7.1.2022

Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch Svatý jako holubice a ozval se hlas Otce: "To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil." angel

Náhled

Farní ohlášky pro 2. neděli po Narození Páně

Publikováno: 1.1.2022

"Když hluboké ticho všechno objímalo a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé všemocné slovo, Bože, sestoupilo z královského trůnu z nebe." angel

Náhled

Naše betlémy

Publikováno: 24.12.2021

Malá ukázka betlémů v naší farnosti. Můžete nám i letos poslat další z vašich domácností. :)

Náhled

Farní ohlášky pro 4. neděli adventní

Publikováno: 19.12.2021

"Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!" angel

Náhled

Vánoční bohoslužby 2021 u nás

Publikováno: 13.12.2021

Chvalme Pána a radujme se z jeho narození.

Náhled

Farní ohlášky pro 3. neděli adventní

Publikováno: 11.12.2021

"Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko." angel

Hledání
Předchozí měsíc  Červenec 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN