Farní ohlášky pro 6. neděli velikonoční

Vydáno: 22.5.2022 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Každou květnovou neděli odpoledne v 16 h je májová pobožnost v kapli ve Zborné.

V měsíci květnu zveme i k společné modlitbě růžence, nyní v pátek 27.5. před mší sv. u sv. Jakuba v 17.15 h zveme především děti a mládež.

Ve středu 25.5. po ranní mši svaté bude na faře pravidelná katecheze P. Kamila.

Ve čtvrtek 26.5. na Slavnost Nanebevstoupení Páně bude u sv. Jakuba mše sv. také večer v 18 h.

Dnešní neděli 22. května je sbírka na pronásledované křesťany.

V naší farnosti se uskuteční v neděli 29.5. u sv. Jakuba první svaté přijímání našich dětí. Následující neděli 5.6. pak bude při mši svaté opět u sv. Jakuba biřmování. Modleme se za všechny, kteří přijmou tyto svátosti.

Jihlavská mládež zve na dětský tábor, který bude letos na téma Narnie. Uskuteční se od 10. do 17. července na faře v Dešné u Dačic. Více info na plakátu a na stránkách jihlavskamladez.cz.

Od 9. do 14. srpna se uskuteční Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. Připomínáme, že v případě přihlášení do konce května je nižší cena. Zdejší mládež chystá společnou účast, pokud by se chtěl někdo další připojit, kontakt na naše koordinátory naleznete taktéž na stránkách jihlavskamladez.cz.

Jedním z výstupů našich synodních setkání je zájem o vytvoření farní pastorační rady. Cílem této rady bude větší zapojení farníků do úkolů spojených s pastorací a zároveň spoluzodpovědnost za farní společenství. Farní pastorační rada bude mít osm laických členů a pak všechny tři kněze, kteří ve farnosti působí. Čtyři laické členy vybere farář, další čtyři budou volit věřící. Seznam kandidátů bude zveřejněn na webu a na nástěnce farního kostela v neděli 5. června. Samotná volba proběhne po všech bohoslužbách ve všech kostelích farnosti v neděli 19. června. 

Zahájili jsme velkou opravu kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme poskytnutou velkou dotaci, bude ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Bližší informace o plánovaných opravách a požadavcích postupně doplňujeme. Už se postavilo lešení, vyklízí se půda, dovezly se nové trámy na opravu krovu, začíná restaurátorské čištění fasády. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci. V neděli 15.5. – 38.397 Kč. Další sbírka bude v neděli 19. června. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať.

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný velikonoční čas.

Hledání
Předchozí měsíc  Duben 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN