Farní ohlášky pro 3. neděli velikonoční

Vydáno: 1.5.2022 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Dnešní neděli 1.5. v 15.00 h v kostele svatého Ignáce se koná modlitba korunky k Božímu milosrdenství a májová pobožnost Mariánské družiny.

Každou květnovou neděli odpoledne v 16 h je májová pobožnost v kapli ve Zborné. Dnešní neděli 1. května je spojena se mší svatou ke cti sv. Floriána, patrona kaple a příslušné obce. Jste srdečně zváni.

V měsíci květnu také zveme k společné modlitbě růžence. Modlit se budeme společně v pátek a možná i v úterý před večerní mší svatou. V pátek 6.5. u sv. Jakuba před večerní mší sv. od 17.15 h - za rodiny.

Ve středu 4.5. po ranní mši svaté bude na faře pravidelná vzdělávací přednáška paní Vlachové.

Příští neděli 8. května v 11 h bude poutní mše sv. v kapli sv. Floriána v Čížově. V Rančířově mše svatá nebude.

Jihlavská mládež zve na víkendovku pro děti, která se uskuteční od 13. do 15. května. Více info na plakátu a stránkách jihlavskamladez.cz.

Maminky malých dětí zvou na společné setkávání ve farní učebně, kde většinou každý čtvrtek od 16 do 17 h probíhá dílnička pro děti ve věku přibližně 2 až 5 let se zpíváním, hraním a vyráběním. Více informací na webu.

Lidem bez domova se věnuje v Jihlavě i komunita Sant´ Egidio a jelikož narůstá stále jejich počet, přivítali bychom další ochotné lidi ke službě. Kontakt Tomáš a Pavla Kvasničkovi. Bližší informace na vývěsce.

Našemu Modlitebnímu společenství pro farnost je možno předat úmysly, za které prosíme o společnou modlitbu.

Jedním z výstupů našich synodních setkání je zájem o vytvoření farní pastorační rady. Cílem této rady bude větší zapojení farníků do úkolů spojených s pastorací a zároveň spoluzodpovědnost za farní společenství. Pastorační rada bude složena z kněží farnosti, jmenovaných členů a volených členů. Kandidáty můžete již navrhovat na lístečcích do připravených krabic v kostelích nebo přes formulář na farním webu, kde budou i bližší informace.

Zahájili jsme velkou opravu kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme poskytnutou velkou dotaci, bude ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Bližší informace o plánovaných opravách a požadavcích postupně doplňujeme. Tento týden se začalo stavět lešení. Sírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci. V neděli 17.4. - 38.613 Kč. Další sbírka bude v neděli 15. května. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať.

Naši biskupové nás teď vyzývají k prožívání Týdne modliteb za povolání, který začíná tuto neděli 1. května. Výzva

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný velikonoční čas

Hledání
Předchozí měsíc  Květen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN