Farní ohlášky pro 4. neděli velikonoční

Vydáno: 7.5.2022 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Každou květnovou neděli odpoledne v 16 h je májová pobožnost v kapli ve Zborné.

V měsíci květnu zveme i k společné modlitbě růžence, nyní v pátek 13.5. před mší sv. u sv. Jakuba v 17.15 h.

Ve středu 11.5. po ranní mši svaté bude na faře pravidelná katecheze P. Kamila.

Dnešní neděli 8. května v 11 h je poutní mše sv. v kapli sv. Floriána v Čížově. V Rančířově mše svatá není.

Příští neděli 15. května bude v 11 h poutní mše sv. v kapli sv. Jana Nepomuckého v Plandrech. Ve Vyskytné nad Jihlavou mše sv. nebude.

Příští víkend (13. - 15. května) se uskuteční víkendovka pro děti. Do dnešní neděle je možné děti přihlašovat na stránkách jihlavskamladez.cz.

V naší farnosti se uskuteční v neděli 29.5. u sv. Jakuba první svaté přijímání našich dětí. Následující neděli 5.6. pak bude při mši svaté opět u sv. Jakuba biřmování. Modleme se za všechny, kteří přijmou tyto svátosti.

Maminky malých dětí zvou na společné setkávání ve farní učebně, kde většinou každý čtvrtek od 16 do 17 h probíhá dílnička pro děti ve věku přibližně 2 až 5 let se zpíváním, hraním a vyráběním. Více informací na webu.

Lidem bez domova se věnuje v Jihlavě i komunita Sant´ Egidio a jelikož narůstá stále jejich počet, přivítali bychom další ochotné lidi ke službě. Kontakt Tomáš a Pavla Kvasničkovi. Bližší informace na vývěsce.

Našemu Modlitebnímu společenství pro farnost je možno předat úmysly, za které prosíme o společnou modlitbu.

Jedním z výstupů našich synodních setkání je zájem o vytvoření farní pastorační rady. Cílem této rady bude větší zapojení farníků do úkolů spojených s pastorací a zároveň spoluzodpovědnost za farní společenství. Pastorační rada bude složena z kněží farnosti, jmenovaných členů a volených členů. Touto nedělí končí možnost navrhovat kandidáty do farní pastorační rady. V následujícím týdnu osloví přípravný tým všechny navržené osoby a zjistí, zdali mají o kandidaturu zájem. Pak bude na nástěnce ve farním kostele a na webu zveřejněn seznam kandidátů s krátkými informacemi o nich, aby se s nimi každý mohl seznámit a rozhodnout se, koho zvolí. Samotná volba se uskuteční v řádu týdnů od zveřejnění seznamu kandidátů.

Zahájili jsme velkou opravu kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme poskytnutou velkou dotaci, bude ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Bližší informace o plánovaných opravách a požadavcích postupně doplňujeme. Už se začalo stavět lešení a vyklízí se půda. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci. V neděli 17.4. – 38.613 Kč. Další sbírka bude příští neděli 15. května. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať.

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný velikonoční čas.

Hledání
Předchozí měsíc  Květen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN