Farní ohlášky pro 2. neděli velikonoční

Vydáno: 23.4.2022 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Dnešní neděli Božího milosrdenství bude v 15 h v kostele Matky Boží u minoritů pobožnost k Božímu milosrdenství s modlitbou Korunky. Všichni jste srdečně zváni.

Ve středu 27.4. po ranní mši svaté bude na faře pravidelná katecheze P. Kamila.

Jihlavská mládež zve na Víkendovku pro mládež, která se uskuteční na faře ve Volfířově od 29. dubna do 1. května. Na programu jsou hry, společná modlitba a katecheze o exorcismu, kterou bude mít Katka Lachmanová. Více info na stránkách jihlavskamladez.cz.

V sobotu 30. dubna v 10.30 h bude v Hybrálci žehnání motorek a motorkářům, aby jezdili bezpečně a ohleduplně a Pán Bůh aby je chránil. Fandové motorek jsou zváni.

V sobotu 30. dubna se koná v Praze Pochod pro život. Kdo má zájem tímto způsobem podpořit učení Církve o ochraně života od početí až do přirozeného konce, může jet do Prahy společně. Informace u paní Bernardové.

Každou květnovou neděli odpoledne v 16 h bude májová pobožnost v kapli ve Zborné. Příští neděli 1. května bude spojena se mší svatou ke cti sv. Floriána, patrona kaple a příslušné obce. Jste srdečně zváni.

V neděli 8 května v 11 h bude poutní mše sv. v kapli sv. Floriána v Čížově. V Rančířově mše svatá nebude.

Maminky malých dětí zvou na společné setkávání ve farní učebně, kde většinou každý čtvrtek od 16 do 17 h probíhá dílnička pro děti ve věku přibližně 2 až 5 let se zpíváním, hraním a vyráběním. Více informací na webu.

Lidem bez domova se věnuje v Jihlavě i komunita Sant´ Egidio a jelikož narůstá stále jejich počet, přivítali bychom další ochotné lidi ke službě. Kontakt Tomáš a Pavla Kvasničkovi. Bližší informace na vývěsce.

Našemu Modlitebnímu společenství pro farnost je možno předat úmysly, za které prosíme o společnou modlitbu. web

Jedním z výstupů našich synodních setkání je zájem o vytvoření farní pastorační rady. Cílem této rady bude větší zapojení farníků do úkolů spojených s pastorací a zároveň spoluzodpovědnost za farní společenství. K samotnému vzniku pastorační rady proběhne výběr kandidátů, kteří budou potvrzeni volbou. Pastorační rada bude složena z kněží farnosti, jmenovaných členů a volených členů. Informace a termíny budou postupně zveřejňovány v ohláškách a na farním webu (termín a způsob přihlášení kandidátů, termín představení kandidátů, termín voleb). Kandidáty můžete již navrhovat na lístečcích do připravených krabic v kostelích nebo přes formulář na farním webu.

Zahájili jsme velkou opravu kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme poskytnutou velkou dotaci, bude ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Bližší informace o plánovaných opravách a požadavcích postupně doplňujeme. Tento týden se začalo stavět lešení. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci. Minulou neděli 17.43. – 38.613 Kč. Další sbírka bude v neděli 15. května. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať.

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný velikonoční čas.

Hledání
Předchozí měsíc  Květen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN