Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní ohlášky pro 13. neděli v mezidobí

Publikováno: 26.6.2021

Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem. angel

Náhled

Pomoc po tornádu

Publikováno: 25.6.2021

Sbírka v neděli 27. června 2021 je určena na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou na jihovýchodě Moravy.

Náhled

Farní ohlášky pro 12. neděli v mezidobí

Publikováno: 19.6.2021

Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 11. neděli v mezidobí

Publikováno: 13.6.2021

Semeno je Boží slovo, rozsévač je Kristus. Každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky. angel

Náhled

Mše svatá na konci školního roku

Publikováno: 12.6.2021

Úterý 22. června v 17.00 u sv. Jakuba.

Náhled

Dopis papeže Františka ke slavnosti sv. Norberta

Publikováno: 6.6.2021

"Drahý bratře, jako příslib hojných nebeských milostí uděluji Tobě i všem členům Řádu, řeholníkům i laikům, přidruženým k Vašim komunitám, zvláštní apoštolské požehnání."

Náhled

Farní ohlášky pro Slavnost sv. Norberta

Publikováno: 5.6.2021

Příklad a přímluva sv. Norberta ať nás provází. angel

Náhled

Farní ohlášky pro Slavnost Nejsvětější Trojice

Publikováno: 28.5.2021

Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý, nám prokázal své milosrdenství; chvalme a oslavujme ho navěky. angel

Náhled

Cyklovýlet pro mládež

Publikováno: 28.5.2021

... se uskuteční v sobotu 12. června, sraz ve 14.00 před kostelem sv. Jana Křtitele.

Náhled

Farní ohlášky pro Svatodušní neděli

Publikováno: 22.5.2021

Ať Duch svatý zapálí naše srdce pro službu Bohu a bližním. heart

Náhled

Farní ohlášky pro 7. neděli velikonoční

Publikováno: 15.5.2021

Přejeme požehnaný týden. angel

Náhled

Odpoledne křesťanských chval

Publikováno: 9.5.2021

Náhled

Farní ohlášky pro 6. neděli velikonoční

Publikováno: 8.5.2021

Tak už snad zase trochu normálněji fungujeme. Bohu díky. smiley

Náhled

Dobrý pastýř

Publikováno: 25.4.2021

"Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. (Jan 10,14-15)

Náhled

Přišel skrze vodu a krev

Publikováno: 11.4.2021

"Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda." (1 Jan 5,6)

Hledání
Předchozí měsíc  Srpen 2022  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN