Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Mše svatá na konci školního roku

Publikováno: 19.6.2022

V úterý 21. června v 17.00 v kostele u sv. Jakuba.

Náhled

Farní ohlášky pro 12. neděli v mezidobí

Publikováno: 18.6.2022

Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až navěky! angel

A nezapomeňme na modlitby za mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro Slavnost Nejsvětější Trojice

Publikováno: 11.6.2022

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. angel

A modleme se stále za mír na Ukrajině a zastavení ruské putinovy agrese. angel

Náhled

Farní pastorační rada

Publikováno: 4.6.2022

Jeden z výstupů synodních setkání v naší farnosti je zájem o vytvoření Farní pastorační rady. Tak ji zkusme vytvořit. smiley

Náhled

Farní ohlášky pro neděli o Slavnosti Seslání Ducha Svatého

Publikováno: 4.6.2022

Aleluja. Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. heart

A stále se modleme za mír na Ukrajině. angel

Náhled

Kněz na skútru (P. Jan Med) - výstava

Publikováno: 4.6.2022

Na jihlavské radnici bude výstava, věnovaná jihlavskému rodákovi P. Janu Medovi a jeho působení na misiích v Indii. Výstava bude od 15.6.2022 do 17.8.2022. Určitě stojí za to ji shlédnout.

Náhled

Farní knihovna

Publikováno: 4.6.2022

Dobrá četba rozšiřuje obzory. Přijměte pozvání do naší farní knihovny.

Náhled

Slavnostní zahájení obnovy kostela sv. Ignáce ve čtvrtek 2. června 2022

Publikováno: 30.5.2022

Vážení přátelé Jihlavské farnosti,
už víte, co se děje s naším Ignácem? S radostí Vám oznamuji, že zahajujeme projekt Památkové obnovy kostela sv. Ignáce a jeho zpřístupnění veřejnosti. Při této příležitosti Vás zveme na slavnostní zahájení projektu ve čtvrtek 2. června 2022 od 15:30 v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Masarykově náměstí v Jihlavě. Při tomto setkání bychom rádi zodpověděli otázky veřejnosti a představili aktivity celého projektu, který je financován z Fondů EHP 2014-2021 (Program Kultura). Na setkání spolu se mnou promluví radní města Jihlavy, Ing. arch. Martin Laštovička a ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, RNDr. Karel Malý, PhD. Po ukončení prezentace projektu veřejnosti, bude následovat komentovaná prohlídka obnovovaného krovu kostela. Těším se na Vás, s pozdravem
ICLic. Mgr. Marian Jiří Husek, O.Praem. - farář farnosti sv. Jakuba v Jihlavě

Náhled

Farní ohlášky pro 7. neděli velikonoční

Publikováno: 28.5.2022

Aleluja. Nenechám vás sirotky, praví Pán, jdu a zase k vám přijdu a vaše srdce se bude radovat. heart

A stále se modleme za zastavení války a za Ukrajinu. angel

Náhled

Slovo biskupa Vojtěcha k jmenování jeho nástupce

Publikováno: 28.5.2022

Tento týden o slavnosti Nanebevstoupení Páně jmenoval papež František novým brněnským diecézním biskupem otce biskupa Pavla Konzbula. Biskup Vojtěch Cikrle mu předá úřad o slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června t. r. Nyní nám biskup Vojtěch posílá své slovo a poděkování za spolupráci.

Náhled

Farní ohlášky pro 6. neděli velikonoční

Publikováno: 22.5.2022

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec bude ho milovat a přijdeme k němu. heart

A stále se modleme za Ukrajinu a mír ve světě. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 5. neděli velikonoční

Publikováno: 15.5.2022

Aleluja.

Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. heart

A modleme se stále za Ukrajinu. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 4. neděli velikonoční

Publikováno: 7.5.2022

Aleluja.

Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. angel

A modleme se stále za Ukrajinu. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 3. neděli velikonoční

Publikováno: 1.5.2022

Jásejte Bohu, všechny země, opěvujte slávu jeho jména, vzdejte mu velkolepou chválu. Aleluja. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 2. neděli velikonoční

Publikováno: 23.4.2022

"Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi, praví Pán; blahoslavení, kdo neviděli, a uvěřili." smiley

A modleme se stále za Ukrajinu! angel

Hledání
Předchozí měsíc  Červen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN