Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní ohlášky pro 28. neděli v mezidobí

Publikováno: 10.10.2020

"Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře." (Iz 25,8)

Náhled

Prosba o zapůjčení fotografií

Publikováno: 10.10.2020

Prosíme o zapůjčení fotogragiíí kostela sv. Jakuba před rekonstrukcí (plánovaná výstava) a P. Bernarda, O.Praem. (plánovaná kniha).

Náhled

Výuka náboženství v roce 2020/2021

Publikováno: 3.10.2020

Začátek výuky se prozatím odkládá. 

Náhled

Farní ohlášky pro 27. neděli v mezidobí

Publikováno: 3.10.2020

"O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši." (Flp 4,6-7)

Náhled

Farní ohlášky pro 26. neděli v mezidobí

Publikováno: 26.9.2020

"Kdo se odvrátí od svých zlých skutků, sám sebe zachrání." angel

Náhled

Farní ohlášky pro 25. neděli v mezidobí

Publikováno: 24.9.2020

"Přej a bude ti přáno." smiley

Náhled

Farní ohlášky pro 24. neděli v mezidobí

Publikováno: 12.9.2020

"A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům." angel

Náhled

Farní ohlášky pro 23. neděli v mezidobí

Publikováno: 6.9.2020

"Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." angel

Náhled

Pozvánka na Pouť smíření

Publikováno: 4.9.2020

Přijměte pozvání na Pouť smíření

Náhled

Zemřel P. Bohuslav - RIP

Publikováno: 4.9.2020

Zemřel P. Bohuslav, strahovský premonstrát, bývalý převor - pamatujme v modlitbě.

Náhled

Farní ohlášky pro 22. neděli v mezidobí

Publikováno: 29.8.2020

S chutí do nového školního roku a nenechme se otrávit žádnou špatnou náladou. smiley

Náhled

Farní ohlášky pro 21. neděli v mezidobí

Publikováno: 22.8.2020

Ať naše srdce pevně přilne k tomu, v čem je pravá radost. angel

Náhled

Výlet do Šluknova za P. Pavlem Procházkou

Publikováno: 20.8.2020

Uskuteční se poslední sobotu v srpnu.

Náhled

Farní ohlášky pro 20. neděli v mezidobí

Publikováno: 18.8.2020

Ať vám Na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté Bůh žehná. smiley

Náhled

Pár foto pro zajímavost z prázdninových táborů

Publikováno: 18.8.2020

pro zajímavost nějaké foto

Hledání
Předchozí měsíc  Prosinec 2022  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Darovat na opravu kostela Sv.Ignáce

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN