Farní ohlášky pro 7. neděli velikonoční

Vydáno: 28.5.2022 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Tento týden o slavnosti Nanebevstoupení Páně byl papežem Františkem jmenován do funkce nového brněnského diecézního biskupa otec biskup Pavel Konzbul. Funkce se ujme o slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června t. r. Biskup Vojtěch Cikrle se stává emeritním biskupem. Za dosavadní službu a spolupráci děkuje listem, který je zveřejněn na nástěnce a zde na webu.

Minulou neděli 22. května byla sbírka na pronásledované křesťany – 15.140 Kč. Pán Bůh zaplať. Příští neděli bude pravidelná svatodušní sbírka na Charitu.

Ve středu 1.6. po ranní mši svaté bude na faře pravidelná vzdělávací přednáška paní Vlachové.

V naší farnosti je dnešní neděli 29.5. u sv. Jakuba první svaté přijímání našich dětí. Příští neděli 5.6. pak bude při mši svaté opět u sv. Jakuba biřmování. Modleme se za všechny, kteří přijímají tyto svátosti.

11.-12. června by se uskutečnila pěší pouť na Křemešník. Bližší informace na nástěnce nebo u Dalibora Nováka.

V sobotu 25. června se uskuteční žehnání kol a farní cyklovýlet. Bližší informace budou k dispozici později.

Jihlavská mládež zve na dětský tábor, který bude letos na téma Narnie. Uskuteční se od 10. do 17. července na faře v Dešné u Dačic. Více info na plakátu a na stránkách jihlavskamladez.cz

Od 9. do 14. srpna se uskuteční Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. Připomínáme, že v případě přihlášení do konce května je nižší cena. Zdejší mládež chystá společnou účast, pokud by se chtěl někdo další připojit, kontakt na naše koordinátory naleznete taktéž na stránkách jihlavskamladez.cz.

Připomínáme, že v naší farnosti působí Farní knihovna, kde je možné si půjčovat kvalitní duchovní literaturu, ale i klasickou beletrii, poezii, naučnou i dětskou literaturu. Najdete nás vedle farního sálu, vchod z boku fary naproti vchodu do sakristie. Otevřeno v úterý od 16 do 17.45 h kromě prázdnin a svátků. Těšíme se na vaši návštěvu. Plakátek zde.

Jedním z výstupů našich synodních setkání je zájem o vytvoření farní pastorační rady. Cílem této rady bude větší zapojení farníků do úkolů spojených s pastorací a zároveň spoluzodpovědnost za farní společenství. Farní pastorační rada bude mít osm laických členů a pak všechny tři kněze, kteří ve farnosti působí. Čtyři laické členy vybere farář, další čtyři budou volit věřící. Seznam kandidátů bude zveřejněn na webu a na nástěnce farního kostela v neděli 5. června. Samotná volba proběhne po všech bohoslužbách ve všech kostelích farnosti v neděli 19. června.

Zahájili jsme velkou opravu kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme poskytnutou velkou dotaci, bude ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Bližší informace o plánovaných opravách a požadavcích postupně doplňujeme. Už se postavilo lešení, vyklízí se půda, dovezly se nové trámy na opravu krovu, začíná restaurátorské čištění fasády. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci. V neděli 15.5. – 38.397 Kč. Další sbírka bude v neděli 19. června. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať.

Tento týden ve čtvrtek 2. června bude od 15.30 h v kostele sv. Ignáce slavnostní zahájení obnovy tohoto kostela, tisková konference, vysvětlení všeho potřebného a prohlídka kostela a krovů.

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný svatodušní čas.

Hledání
Předchozí měsíc  Červen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN