Farní ohlášky pro Slavnost Nejsvětější Trojice

Vydáno: 11.6.2022 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Tento týden o slavnosti Nanebevstoupení Páně byl papežem Františkem jmenován do funkce nového brněnského diecézního biskupa otec biskup Pavel Konzbul. Funkce se ujme o slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června t. r. Biskup Vojtěch Cikrle se stává emeritním biskupem. Za dosavadní službu a spolupráci děkuje listem, který je zveřejněn na nástěnce a na webu.

Minulou neděli byla svatodušní sbírka na Charitu – 18.210 Kč. Pán Bůh zaplať.

Dnešní neděli 12. června je tradiční pouť k sv. Antonínovi na Rounku. Mše sv. je v 11 h. Není mše sv. ve Vyskytné nad Jihlavou.

Ve středu 15.6. po ranní mši svaté bude na faře pravidelná vzdělávací přednáška paní Vlachové.

Ve středu 15. června bude na jihlavské radnici vernisáž výstavy, která se věnuje jihlavskému rodákovi P. Janu Medovi a jeho misijní činnosti. Výstava potrvá do 17. srpna. Plakátek je na nástěnce a na webu.

Ve čtvrtek 16.6. Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) – mše sv. u sv. Jakuba i večer v 18 h.

V sobotu 18.6. bude v 17.00 h mše svatá v nemocnici ve velké zasedačce pro personál, pacienty i návštěvníky.

Příští neděli 19.6. poutní mše sv. u sv. Jana v 9.30 h. (V Malém Beranově mše sv. v 8 h.)

V sobotu 25. června se uskuteční žehnání kol a farní cyklovýlet. Bližší informace budou k dispozici později.

V sobotu 25.6. pořádá jihlavská skupina „Hnutí pro život“ setkání s názvem Život-rodina. Mši sv. v 10 h u Matky Boží bude sloužit otec kardinál Dominik Duka, potom ve 13 h bude setkání v Domě kultury. Informace na plakátku.

V neděli 26. června v 18 hodin zveme všechny farníky na menší pohoštění do farní zahrady. A to při příležitosti oslavy intronizace nového brněnského biskupa a také výročí 40 a 30 let od kněžského svěcení našich otců.

Jihlavská mládež zve na dětský tábor, který bude letos na téma Narnie. Uskuteční se od 10. do 17. července na faře v Dešné u Dačic. Více info na plakátu a na stránkách jihlavskamladez.cz.

Od 9. do 14. srpna se uskuteční Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. Připomínáme, že v případě přihlášení do konce května je nižší cena. Zdejší mládež chystá společnou účast, pokud by se chtěl někdo další připojit, kontakt na naše koordinátory naleznete taktéž na stránkách jihlavskamladez.cz.

Vytváříme farní pastorační radu k většímu zapojení farníků do úkolů spojených s pastorací a se spoluzodpovědností za farní společenství. Rada bude mít osm laických členů a tři kněze, kteří ve farnosti působí. Čtyři laické členy vybere farář, další čtyři budou volit věřící. Seznam kandidátů je zveřejněn na webu a na nástěnce kostela. Samotná volba proběhne po všech bohoslužbách ve všech kostelích farnosti příští neděli 19. června.

Zahájili jsme velkou opravu kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme poskytnutou velkou dotaci, bude ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Stojí lešení, vyklízí se půda, začíná restaurátorské čištění fasády. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci. V neděli 15.5. – 38.397 Kč. Další sbírka bude příští neděli 19. června. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať.

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný týden.

Hledání
Předchozí měsíc  Duben 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN