Farní ohlášky pro neděli o Slavnosti Seslání Ducha Svatého

Vydáno: 4.6.2022 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Tento týden o slavnosti Nanebevstoupení Páně byl papežem Františkem jmenován do funkce nového brněnského diecézního biskupa otec biskup Pavel Konzbul. Funkce se ujme o slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června t. r. Biskup Vojtěch Cikrle se stává emeritním biskupem. Za dosavadní službu a spolupráci děkuje listem, který je zveřejněn na nástěnce a na webu.

Dnešní neděli je pravidelná svatodušní sbírka na Charitu. Pán Bůh zaplať.

Dnešní neděli v 15 h v kostele sv. Ignáce bude Korunka k Božímu milosrdenství a pobožnost Mariánské družiny.

Ve středu 8.6. po ranní mši svaté bude na faře pravidelná katecheze P. Kamila.

11.-12. června by se uskutečnila pěší pouť na Křemešník. Bližší informace na nástěnce nebo u Dalibora Nováka.

V neděli 12. června bude tradiční pouť k sv. Antonínovi na Rounku. Mše sv. bude v 11 h. Nebude mše sv. ve Vyskytné nad Jihlavou.

Ve středu 15. června bude na jihlavské radnici vernisáž výstavy, která se věnuje jihlavskému rodákovi P. Janu Medovi a jeho misijní činnosti. Výstava potrvá do 17. srpna. Plakátek je na nástěnce a na webu.

V sobotu 25. června se uskuteční žehnání kol a farní cyklovýlet. Bližší informace budou k dispozici později.

Jihlavská mládež zve na dětský tábor, který bude letos na téma Narnie. Uskuteční se od 10. do 17. července na faře v Dešné u Dačic. Více info na plakátu a na stránkách jihlavskamladez.cz.

Od 9. do 14. srpna se uskuteční Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. Připomínáme, že v případě přihlášení do konce května je nižší cena. Zdejší mládež chystá společnou účast, pokud by se chtěl někdo další připojit, kontakt na naše koordinátory naleznete taktéž na stránkách jihlavskamladez.cz.

Připomínáme, že v naší farnosti působí Farní knihovna, kde je možné si půjčovat kvalitní duchovní literaturu, ale i klasickou beletrii, poezii, naučnou i dětskou literaturu. Najdete nás vedle farního sálu, vchod z boku fary naproti vchodu do sakristie. Otevřeno v úterý od 16 do 17.45 h kromě prázdnin a svátků. Těšíme se na vaši návštěvu.

Jedním z výstupů našich synodních setkání je zájem o vytvoření farní pastorační rady. Cílem této rady bude větší zapojení farníků do úkolů spojených s pastorací a zároveň spoluzodpovědnost za farní společenství. Farní pastorační rada bude mít osm laických členů a pak všechny tři kněze, kteří ve farnosti působí. Čtyři laické členy vybere farář, další čtyři budou volit věřící. Seznam kandidátů je zveřejněn na webu a na nástěnce kostela. Samotná volba proběhne po všech bohoslužbách ve všech kostelích farnosti v neděli 19. června.

Zahájili jsme velkou opravu kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme poskytnutou velkou dotaci, bude ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Bližší informace o plánovaných opravách a požadavcích postupně doplňujeme. Už se postavilo lešení, vyklízí se půda, dovezly se nové trámy na opravu krovu, začíná restaurátorské čištění fasády. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci. V neděli 15.5. – 38.397 Kč. Další sbírka bude v neděli 19. června. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať.

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný svatodušní čas.

Hledání
Předchozí měsíc  Duben 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN