Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní ohlášky pro 26. neděli v mezidobí

Publikováno: 2.10.2023

"Nic nedělejte z hašteřivosti nebo (touhy) po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám." (Fpl 2,3)

Náhled

Poutní zájezd do Izraele

Publikováno: 24.9.2023

...plánovaný na poslední listopadový týden se neuskuteční kvůli malému zájmu. Pokusíme se vymyslet jarní termín v dubnu po Velikonocích a účast nabídnout i okolním farnostem.

Náhled

Farní ohlášky pro 25. neděli v mezidobí

Publikováno: 23.9.2023

"Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Pastýřský list brněnského biskupa Pavla

Publikováno: 23.9.2023

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA
O MILOSRDENSTVÍ A SPOLEČENSTVÍ

Náhled

Farní ohlášky pro 24. neděli v mezidobí

Publikováno: 16.9.2023

"Pane, uděl pokoj těm, kdo v tebe doufají, aby se ukázalo, že tvoji proroci jsou věrohodní. Vyslyš prosby svého lidu." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 23. neděli v mezidobí

Publikováno: 9.9.2023

"Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí; jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 22. neděli v mezidobí

Publikováno: 3.9.2023

"Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Poutní mše svaté v Pístově a Kosově

Publikováno: 31.8.2023

...se uskuteční v sobotu 2. září v 18:00 v kapli v Pístově a v sobotu 9. září v 10:30 v kapli v Kosově.

Náhled

Beseda s otcem Markem Dudou

Publikováno: 31.8.2023

Přijďte si poslechnout, jak probíhá misijní úsilí otce Marka a opavských františkánek (působících i v naší farnosti) v jedné z nejzaostalejších zemí světa.
A taky si dát něco na zub.

Na setkání s Vámi se těšíme v sobotu 9. září v kostele sv. Jakuba a ve farní zahradě.

Náhled

Farní ohlášky pro 21. neděli v mezidobí

Publikováno: 26.8.2023

"Aleluja. Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Aleluja." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 20. neděli v mezidobí

Publikováno: 19.8.2023

"Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 19. neděli v mezidobí

Publikováno: 12.8.2023

"Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých chgudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 18. neděli v mezidobí - Proměnění Páně

Publikováno: 5.8.2023

"Aleluja. Toje můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!" angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 17. neděli v mezidobí

Publikováno: 29.7.2023

"Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 16. neděli v mezidobí

Publikováno: 22.7.2023

"Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Hledání
Předchozí měsíc  Prosinec 2023  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN