Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Velikonoční fotbal - ženatí vs. svobodní

Publikováno: 23.3.2024

Zveme na tradiční velikonoční fotbal Ženatí versus svobodní.

A není to žádný Apríl, i když to bude 1.4. laugh

Náhled

Velikonoce 2024

Publikováno: 17.3.2024

Rozpis bohoslužeb ke staževní v pdf zde.

Náhled

Farní ohlášky pro 5. neděli postní

Publikováno: 16.3.2024

"Bože, zjednej mi právo, a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu, zbav mě člověka lstivého a zločinného! Vždyť ty jsi, Bože, má síla." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 4. neděli postní

Publikováno: 10.3.2024

"Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 3. neděli postní

Publikováno: 2.3.2024

"Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v něho věř, má věčný život." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Podpořme náš kostel sv. Ignáce

Publikováno: 1.3.2024

Kraj Vysočina opět vyhlásil tradiční anketu v soutěži "Zlatá jeřabina 2023". Podpořme náš kostel sv. Ignáce.

Hlasovat můžeme zde.

Náhled

Farní postní duchovní obnova

Publikováno: 1.3.2024

... se koná v sobotu 9. března.

Náhled

Misijní koláč

Publikováno: 1.3.2024

... se uskuteční v neděli 10. března po mši sv. v 10.30 u sv. Jakuba.

Náhled

Farní ohlášky pro 2. neděli postní

Publikováno: 24.2.2024

"Rozpomeň se, Bože, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně. Ať nad námi nejásají naši nepřátelé; vysvoboď nás ze všech našich tísní!" angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 1. neděli postní

Publikováno: 17.2.2024

"Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 6. neděli v mezidobí

Publikováno: 10.2.2024

"Popřej mi sluchu, Bože, rychle mě zachraň! Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť ty jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš řídit." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 5. neděli v mezidobí

Publikováno: 4.2.2024

"Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 4. neděli v mezidobí

Publikováno: 27.1.2024

"Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid, abychom chválili tvé svaté jméno." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 3. neděli v mezidobí

Publikováno: 20.1.2024

"Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinum, všechny země! Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Náhled

Farní ohlášky pro 2. neděli v mezidobí

Publikováno: 13.1.2024

"Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpíví, ať opěvuje tvé jméno." angel

A přejeme všem mír a pokoj v duši i ve světě a mezi národy. Kéž už skončí ta ruská agrese na Ukrajině.  angel

Hledání
Předchozí měsíc  Červen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN