Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní pouť na Strahov k ostatkům sv. Norberta

Publikováno: 6.11.2021

...se uskuteční v sobotu 20. listopadu 2021.

Náhled

Farní ohlášky pro 32. neděli v mezidobí

Publikováno: 6.11.2021

"Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království." angel

Náhled

Dušičkový čas

Publikováno: 30.10.2021

Pamatujme na naše zemřelé - máme k tomu zvláštní prostor opět celý měsíc listopad.

Náhled

Všichni svatí - budeme to i my?

Publikováno: 30.10.2021

Měsíc listopad začíná dvěma církevně významnými dny. 1. listopad - Slavnost Všech svatých a 2. listopad - Památka zesnulých.

Náhled

Farní ohlášky pro 31. neděli v mezidobí

Publikováno: 30.10.2021

"Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu." angel heart

Náhled

Farní ohlášky pro 30. neděli v mezidobí

Publikováno: 23.10.2021

"Náš Spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu." angel

Náhled

Farní ohlášky pro 29. neděli v mezidobí

Publikováno: 16.10.2021

"Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, aychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci." (Žid 4,16)

Náhled

Farní jablkobraní

Publikováno: 13.10.2021

...se uskuteční v sobotu 16. října od 10.00 na farní zahradě.

Náhled

Misijní jarmark

Publikováno: 13.10.2021

...se uskuteční v neděli 24. října po mši svaté v 10.30 v kostele sv. Jakuba.

Náhled

Farní ohlášky pro 28. neděli v mezidobí

Publikováno: 9.10.2021

"Prosíme Tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra." angel

Náhled

Farní ohlášky pro 27. neděli v mezidobí

Publikováno: 3.10.2021

"Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti." angel heart

Náhled

Pozvání k donátorství

Publikováno: 25.9.2021

K dnešní neděli 26. září je tady přípis od otce biskupa Vojtěcha.

Náhled

Farní ohlášky pro 26. neděli v mezidobí

Publikováno: 25.9.2021

"Všechno, co jsi nám učinil, Pane, v pravdivém soudu jsi učinil. Zhřešili jsme totiž a neposlouchali jsme tvá přikázání. Ale dej slávu svému jménu a jednej s námi podle množství svého milosrdenství." angel

Náhled

Farní ohlášky pro 25. neděli v mezidobí

Publikováno: 19.9.2021

Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 24. neděli v mezidobí

Publikováno: 11.9.2021

"Ať je daleko ode mně, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu." angel

Hledání
Předchozí měsíc  Leden 2022  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN