Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní ohlášky pro 16. neděli v mezidobí

Publikováno: 16.7.2022

Aleluja. Blahoslavení, kteří slovo Páně uchovávají v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí užitek. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 15. neděli v mezidobí

Publikováno: 9.7.2022

Aleluja. Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; ty máš slova věčného života. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

První pastýřský list biskupa Pavla

Publikováno: 3.7.2022

Dnešní neděli 3.7. nám otec biskup Pavel posílá svůj pozdrav a pastýřský list.

Náhled

Farní ohlášky pro 14. neděli v mezidobí

Publikováno: 2.7.2022

Aleluja. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj; nauka Kristova ať je u vás ve své plné síle. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

A také se radujeme z jmenování nového brněnského biskupa Pavla. yes

Náhled

Farní ohlášky pro 13. neděli v mezidobí

Publikováno: 25.6.2022

Aleluja. Mluv, Pane, tvůj služebník poslouchá; ty máš slova věčného života. angel

A modleme se za mír na Ukrajině. angel

Náhled

Oslava kulatého výročí kněžského svěcení

Publikováno: 19.6.2022

...bude v neděli 26. 6. od 18.00 na farní zahradě.

Náhled

Farní cyklovýlet

Publikováno: 19.6.2022

...se uskuteční v sobotu 25. června. Sraz ve 14.00 na farním dvoře.

Náhled

Mše svatá na konci školního roku

Publikováno: 19.6.2022

V úterý 21. června v 17.00 v kostele u sv. Jakuba.

Náhled

Farní ohlášky pro 12. neděli v mezidobí

Publikováno: 18.6.2022

Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až navěky! angel

A nezapomeňme na modlitby za mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro Slavnost Nejsvětější Trojice

Publikováno: 11.6.2022

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. angel

A modleme se stále za mír na Ukrajině a zastavení ruské putinovy agrese. angel

Náhled

Farní pastorační rada

Publikováno: 4.6.2022

Jeden z výstupů synodních setkání v naší farnosti je zájem o vytvoření Farní pastorační rady. Tak ji zkusme vytvořit. smiley

Náhled

Farní ohlášky pro neděli o Slavnosti Seslání Ducha Svatého

Publikováno: 4.6.2022

Aleluja. Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. heart

A stále se modleme za mír na Ukrajině. angel

Náhled

Kněz na skútru (P. Jan Med) - výstava

Publikováno: 4.6.2022

Na jihlavské radnici bude výstava, věnovaná jihlavskému rodákovi P. Janu Medovi a jeho působení na misiích v Indii. Výstava bude od 15.6.2022 do 17.8.2022. Určitě stojí za to ji shlédnout.

Náhled

Farní knihovna

Publikováno: 4.6.2022

Dobrá četba rozšiřuje obzory. Přijměte pozvání do naší farní knihovny.

Náhled

Slavnostní zahájení obnovy kostela sv. Ignáce ve čtvrtek 2. června 2022

Publikováno: 30.5.2022

Vážení přátelé Jihlavské farnosti,
už víte, co se děje s naším Ignácem? S radostí Vám oznamuji, že zahajujeme projekt Památkové obnovy kostela sv. Ignáce a jeho zpřístupnění veřejnosti. Při této příležitosti Vás zveme na slavnostní zahájení projektu ve čtvrtek 2. června 2022 od 15:30 v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Masarykově náměstí v Jihlavě. Při tomto setkání bychom rádi zodpověděli otázky veřejnosti a představili aktivity celého projektu, který je financován z Fondů EHP 2014-2021 (Program Kultura). Na setkání spolu se mnou promluví radní města Jihlavy, Ing. arch. Martin Laštovička a ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, RNDr. Karel Malý, PhD. Po ukončení prezentace projektu veřejnosti, bude následovat komentovaná prohlídka obnovovaného krovu kostela. Těším se na Vás, s pozdravem
ICLic. Mgr. Marian Jiří Husek, O.Praem. - farář farnosti sv. Jakuba v Jihlavě

Hledání
Předchozí měsíc  Únor 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN