Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.

strahovští premonstráti v Jihlavě


 

Náhled

Farní ohlášky pro 32. neděli v mezidobí

Publikováno: 5.11.2022

Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine! angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 31. neděli v mezidobí

Publikováno: 29.10.2022

"Aleluja. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v něho věří, má věčný život. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Misijní jarmark

Publikováno: 25.10.2022

Děkujeme všem za přípravu Misijního jarmarku, krásné a chutné výrobky a štědré příspěvky. Na Papežská misijní díla naše farnost odesílá 21 841 Kč. Pán Bůh zaplať!

Několik foto zde.

Náhled

Sledujte projekt obnovy kostela sv. Ignáce na Facebooku

Publikováno: 24.10.2022

Projekt Památkové obnovy kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti je nyní na Facebooku. Sledujte postupnou obnovu fasády, střechy a krovu a zapojte se do děje na stránce Sv. Ignác v Jihlavě - Ukaž se

Náhled

Farní ohlášky pro 30. neděli v mezidobí

Publikováno: 22.10.2022

Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte vždy jeho tvář! angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Jablkobraní

Publikováno: 22.10.2022

... se uskuteční v sobotu 22. října od 10.00 na farní zahradě.

AKTUÁLNĚ - KVŮLI DEŠTI JABLKOBRANÍ PŘELOŽENO NA ODPOLEDNE OD 14 H !!!

Náhled

Farní ohlášky pro 29. neděli v mezidobí

Publikováno: 15.10.2022

Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo! Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 28. neděli v mezidobí

Publikováno: 8.10.2022

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, Bože. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 27. neděli v mezidobí

Publikováno: 29.9.2022

Bože, v tvé moci je všechno a nikdo nemůže odporovat tvé vůli. Tys učinil nebe i zemi a všechno, co je pod nebem. Ty jsi Pán všeho tvorstva. angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní odpoledne

Publikováno: 26.9.2022

...se uskuteční v sobotu 8. října od 15 do 18 hodin.

Náhled

Farní ohlášky pro 26. neděli v mezidobí

Publikováno: 24.9.2022

"Aleluja. Ježíš Kristus stal se chudým, ačkoli byl bohatý, abyste vy zbohatli z jeho chudoby." angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 25. neděli v mezidobí

Publikováno: 18.9.2022

"Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky." angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 24. neděli v mezidobí

Publikováno: 10.9.2022

"Aleluja. Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o tomto smíření." angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 23. neděli v mezidobí

Publikováno: 3.9.2022

"Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí; jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství." angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Náhled

Farní ohlášky pro 22. neděli v mezidobí

Publikováno: 27.8.2022

"Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají." angel

A stále se modleme za zastavení ruské agrese a mír na Ukrajině. angel

Hledání
Předchozí měsíc  Červen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN