Farní ohlášky pro 29. neděli v mezidobí

Vydáno: 15.10.2022 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Ve středu 19.10. po ranní mši svaté bude na faře pravidelná vzdělávací přednáška paní Vlachové.

Ve středu 19.10. po vzdělávací přednášce v 10 h bude na faře setkání maminek s dětmi. Seznámení, modlitba, hry, společné tvoření.

Ve čtvrtek v 19 h je na faře v učebně biblická hodina pod vedením otce Kamila.

V neděli 23.10. při večerní mši sv. a před ní zpívá Jihlavský chrámový sbor a jeho hosté – Stabat Mater a další.

Letošní Jablkobraní se koná v sobotu 22.10. od 10 hodin na farní zahradě. Na programu bude samosběr, moštování, opékání buřtů, výroba kulinářských pochoutek z jablek, jablíčkové hry, soutěže a vyrábění a úklid zahrady. Kdo může (není ale nezbytně nutné), ať s sebou vezme košík, žebřík, hrabičky, nádoby na mošt, nožík, špekáček na opékání. Jablkobraní se uskuteční jen za dobrého počasí (bez deště).

V neděli 23. října 2022 proběhne v naší farnosti další ročník dobročinné akce „Misijní jarmark“.
Papežské misijní dílo můžete podpořit po mši svaté v 10.30 v kostele sv. Jakuba.
K zakoupení budou připraveny originální výrobky vytvořené při setkání maminek na faře, domácí dobroty, mošt a jablka z farní zahrady. Předem děkujeme za štědrost. Vybrané prostředky budou odeslány na účet Papežského misijního díla.

V naší farnosti probíhá společná příprava dospělých na přijetí iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie) pod vedením P. Štěpána. Začala v pondělí 3. října od 17.30 na faře. Pokud byste měli ve svém okolí někoho hledajícího, dejte mu prosím vědět o této možnosti seznámit se s křesťanstvím.

Rádi bychom nabídli i všem pokřtěným dospělým možnost zopakovat nebo si prohloubit některé vědomosti týkající se naší víry. V letošním roce se věnujeme výkladu vyznání víry, setkání budou probíhat jednou týdně v pondělí od 18.30 ve farní učebně. Začali jsme v pondělí 3. října 2022. Srdečně zveme všechny zájemce.

Ministrantské schůzky probíhají paralelně ve dvou skupinách v úterý od 17 hodin a v pátek také od 17 hodin. Všichni kluci z farnosti jsou srdečně zváni.

Pokračuje oprava kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme velkou dotaci, je ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Stojí lešení, vyklízí se půda, probíhá restaurátorské čištění fasády a oprava její výzdoby. Začíná se i na střeše. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci, v neděli 18.9. bylo 34.522 Kč. Další sbírka je dnešní neděli 16. října. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať.

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný týden.

Hledání
Předchozí měsíc  Červenec 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN