Farní ohlášky pro 27. neděli v mezidobí

Vydáno: 29.9.2022 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Dnešní neděli v 15 h v kostele sv. Ignáce bude modlitba korunky k Božímu milosrdenství a pobožnost Mariánské družiny.

Ve čtvrtek 6. října se bude v kostele sv. Ignáce konat další Večer nad Písmem. Setkání začíná v 19.15 h a všichni jste srdečně zváni. Doporučujeme vzít si s sebou Nový zákon.

Jihlavská mládež zve na víkendovku pro mládež, která se uskuteční na faře v Heřmanově od 14. do 16. října. Tématem bude víra v dnešním světe. Všichni mladí od 14 let jsou srdečně zváni. Bližší informace na www.jihlavskamladez.cz.

V sobotu 8. října se uskuteční Farní odpoledne. Začne v 15 hodin v kostele sv. Jakuba krátkou adorací s doprovodem scholy, pak bude pokračovat ve farním sále katechezí psycholožky, teoložky a spisovatelky Kateřiny Lachmanové. Přestaví se také nová pastorační rada. Vše bude zakončeno posezením, na které můžete přinést občerstvení v podobě buchet a podobně. Paralelně s Farním odpolednem od 14.45 do 18.00 hodin bude pro děti ve farní učebně zajištěn program na Odpoledni pro děti. Všichni jste srdečně zváni. Plakátek zde.

V pátek a sobotu 7.-8. října bude v Horní Cerekvi Seminář o charismatech. Pod patronátem katolické charismatické obnovy, informace na nástěnce.

Letošní Jablkobraní se koná v sobotu 22.10. od 10 hodin na farní zahradě. Na programu bude samosběr, moštování, opékání buřtů, výroba kulinářských pochoutek z jablek, jablíčkové hry, soutěže a vyrábění a úklid zahrady. Kdo může (není ale nezbytně nutné), ať s sebou vezme košík, žebřík, hrabičky, nádoby na mošt, nožík, špekáček na opékání. Jablkobraní se uskuteční jen za dobrého počasí (bez deště).

Malá schola u sv. Jakuba bude bývat každé úterý v 17.10 h ve farní učebně. Malí zpěváčci se v tomto svém prvním sboru naučí spoustu nových písniček, zazpívají si při mši svaté zvláště pro děti každé úterý v 18 hodin u sv. Jakuba a poznají nové kamarády. Začátek ve školním roce 2022/2023 bude toto úterý 4. října. Více informací na webu.

Výuka náboženství začne pro přihlášené děti podle rozpisu na webu od tohoto pondělí 3. října.

V naší farnosti probíhá společná příprava dospělých na přijetí iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie) pod vedením P. Štěpána. Začínáme tento týden v pondělí 3. října od 17:30 na faře. Pokud byste měli ve svém okolí někoho hledajícího, dejte mu prosím vědět o této možnosti seznámit se s křesťanstvím.

Rádi bychom nabídli i všem pokřtěným dospělým možnost zopakovat nebo si prohloubit některé vědomosti týkající se naší víry. V letošním roce se budeme věnovat výkladu vyznání víry, setkání budou probíhat jednou týdně v pondělí od 18:30 ve farní učebně. Začínáme toto pondělí 3. října 2022. Srdečně zveme všechny zájemce.

Ministrantské schůzky budou probíhat paralelně ve dvou skupinách v úterý od 17 hodin a v pátek také od 17 hodin. Všichni kluci z farnosti jsou srdečně zváni. První schůzka úterní skupiny bude 4. října, schůzka páteční skupiny 7. října. Obě proběhnou v kostele sv. Jakuba.

Pokračuje oprava kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme velkou dotaci, je ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Stojí lešení, vyklízí se půda, probíhá restaurátorské čištění fasády a oprava její výzdoby. Začíná se i na střeše. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci, v neděli 18.9. bylo 34.522 Kč. Další sbírka bude v neděli 16. října. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať.

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný týden.

Hledání
Předchozí měsíc  Červenec 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN