Farní ohlášky pro 3. neděli postní

Vydáno: 20.3.2022 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

V rámci synody, kterou vyhlásil papež František, se zapojuje i naše farnost. Koordinátory pro naši farnost jsou manželé Piáčkovi. Informace o tom, jak vše probíhá, naleznete na webu a nástěnce.

Jménem Charity a potřebných na Ukrajině a z Ukrajiny velký dík za veškerou stálou pomoc. Modleme se za zastavení ruské agrese na Ukrajině a buďme stále připraveni podle možností pomáhat potřebným. Charita také sbírá trvanlivé potraviny jako potravinovou pomoc pro uprchlíky, kteří se ubytují u nás na Vysočině. Nebojme se do pomoci i konkrétně zapojit. Je to potřeba. 

Sbírka dnešní neděle 20.3. je na opravu našeho kostela sv. Ignáce.

Ve středu 23.3. po ranní mši sv. bude na faře pravidelná vzdělávací přednáška paní Vlachové.

O slavnosti Zvěstování Páně tento pátek v 17 h zasvětí papež František Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Spojme se v modlitbě.

Milé sestry, milí bratři,

jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března 2022 od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

Modlitba ze svatopetrské baziliky bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican media Live a u nás je od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV Noe.

K tomuto modlitebnímu setkání zve Svatý otec 25. března spolu s biskupy také všechny kněze, jáhny a věřící, aby se k němu připojili při modlitebních setkáních v katedrálách, na mariánských poutních místech i ve farních a řeholních společenstvích po celém světě.

Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a za skončení válečného konfliktu.

V katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově se sejdeme k modlitbě za mír a k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v pátek 25. března 2022 v 19.00 hodin.

V modlitbě s vámi všemi spojený

Váš biskup Vojtěch

Každý pátek v době postní společná modlitba křížové cesty u sv. Jakuba v 17.30 h před mší sv. Který jednotlivec nebo společenství by se chtěl zapojit do vedení této modlitby – přihlaste se.

Na 4. postní neděli 27. března 2022 proběhne v naší farnosti další ročník dobročinné akce „Misijní koláč“.
Papežské misijní dílo můžete podpořit při mši svaté v 10.30 v kostele sv. Jakuba. K zakoupení budou připraveny doma napečené dobroty a originální výrobky vytvořené při setkání maminek na faře. Přispět do prodeje může každý přede mší svatou (tzn. od 10.15 u sv. Jakuba). V předsíni kostela bude příležitost odevzdat napečené sladkosti. Předem děkujeme za štědrost.

Příští neděli 27.3. v 15 h bude křížová cesta v přírodě. Zveme všechny, sraz u kaple v Rosicích.

Od pondělí 14.3. skončila covidová omezení v našich kostelích.

V pátek 1. dubna se uskuteční tradiční postní pěší pouť Železný poutník ze Svatého Kopečka u Olomouce na Svatý Hostýn. Pokud by se chtěl někdo zúčastnit, tak může individuálně nebo se přihlásit na webu farnosti a jet na Svatý Kopeček společně. https://forms.gle/FZ2iECSSTH3BDdky5

Každý pátek se na faře schází na spolču středoškolská mládež, jednou za měsíc se k ní přidává i ta vysokoškolská. Na nástěnce je rozpis, těchto společných setkání. Nejbližší bude tento pátek, v 17.30 bude křížová cesta mládeže, v 18 hodin doprovází mládežnická schola mši svatou, pak je setkání na faře. Všichni mladí jsou srdečně zváni.

Jihlavská mládež zve na Odpoledne pro děti, které se uskuteční v sobotu 2. dubna 2022 na faře u sv. Jakuba. Od 16 hodin tam bude také Sobotní kavárnička určená jak pro rodiče, tak pro každého, kdo má zájem se setkávat s dalšími věřícími. Obě akce budou ukončeny křížovou cestou dětí v 17.30 v kostele sv. Jakuba. Více info na plakátu a na stránkách jihlavskamladez.cz

V sobotu 9. dubna 2022 se uskuteční v Brně Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Více info a přihlášení na stránkách mladez.biskupstvi.cz. Kdo by měl zájem zúčastnit se společné výpravy mládeže z Jihlavy, kontaktujte Ondru Myšku osobně, na tel.: 605 516 694 nebo na sociálních sítích.

Kdyby měl někdo zájem o práci na pokladně v rámci průvodcovské služby v našem kostele (kostel, krovy, věž), může se informovat na naší faře.

Letos se bude zahajovat velká oprava kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme poskytnutou velkou dotaci, bude ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Bližší informace o plánovaných opravách a požadavcích postupně doplníme. Byla podepsána smlouva s firmou, která bude opravu provádět Se zahájením prací počítáme během března. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci, tedy dnes. V neděli 13.2. – 25.687 Kč. Další sbírka bude zase v neděli 17. dubna. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať.

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný postní čas.

Hledání
Předchozí měsíc  Duben 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN