Farní ohlášky pro 28. neděli v mezidobí

Vydáno: 9.10.2021 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Náboženství se na faře učí nyní od října. Vyučování začalo minulé pondělí 4. října. Děti ať přijdou podle rozpisu na webu ve stanový den a čas. Těšíme se na ně.

Příprava na křest dospělých probíhá v pondělí od 18.30 h.  Bližší informace u P. Štěpána.

Příprava na biřmování se koná vždy v pátek od 16.00 pod vedením P. Štěpána. 

Také zveme na biblické hodiny, které budou probíhat od října pod vedením P. Kamila. Budou na faře každý čtvrtek v 19 h, kromě 1. čtvrtku v měsíci, kdy se koná Večer nad Písmem. První hodina tedy bude 14. října.

Malá schola u sv. Jakuba se schází každé úterý v 17.10 h ve farní učebně. Potom si zazpívají při mši svaté zvláště pro děti každé úterý v 18 hodin u sv. Jakuba. Více informací na webu.

Společenství mládeže začalo také od října. Vždy v pátek po večerní mši sv. s P. Štěpánem.

Ve středu 13.10. v 9 h na faře pravidelná vzdělávací přednáška + katecheze.

V sobotu 16.10. v 9 h na faře setkání premonstrátských terciářů.

Zveme na farní jablkobraní. Koná se v sobotu 16.10. od 10 hodin na farní zahradě. Na programu bude samosběr, moštování, opékání buřtů, výroba kulinářských pochoutek z jablek, jablíčkové hry, soutěže a vyrábění a úklid zahrady. Kdo může, ať s sebou vezme košík, žebřík, hrabičky, nádoby na mošt, nožík, špekáček na opékání. Jablkobraní se uskuteční jen za dobrého počasí (bez deště). 

Zveme kluky od 6 let na společný výlet ministrantů z obou jihlavských farností na Rokštejn. Uskuteční se 23. 10. Více info a přihlášení na emailu: ministrantijihlava@gmail.com.

Hledáme zájemce ve věku od 8 do 15 let do orelského sportovního klubu stolního tenisu při naší farnosti.

Letos se bude zahajovat velká oprava kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme poskytnutou velkou dotaci, bude ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Bližší informace o plánovaných opravách a požadavcích postupně doplníme. 

Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci. V neděli 19. září – 29.927 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Příští sbírka příští neděli 17. října.

Aktuální bohoslužby zde.

 A přejeme vám všem přes všechny problémy stále požehnaný čas.

Hledání
Předchozí měsíc  Duben 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN